Proiecte de anvergură

key_projects

Sistemul Integrat al APIA Icon Sistemul Integrat al APIA

Agricultură
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Anual, ajutăm peste 1.000.000 de fermieri să obţină subvenţii de la Uniunea Europeană.

Peste 1.650.000 de blocuri agricole au fost evaluate în decursul a 6 ani pentru a putea atrage fonduri în valoare de 4,5 miliarde euro. Astfel, am reuşit să creştem eficienţa activităţii fermierilor din România.

Implementarea sistemului a fost o provocare extrem de mare, baza de date administrată fiind a doua din România ca mărime.

Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat de control al activităţii fermierilor

 • Administrarea şi controlarea ajutoarelor financiare pentru fermieri oferite prin intermediul Fondurilor FEROGA (Fondul European pentru Proiectare şi Garanţie în Agricultură)
 • Dezvoltarea mecanismelor de înregistrare pentru aplicaţiile de suport, verificarea, aprobarea şi realizarea plăţilor către fermieri
 • Detectarea şi controlarea fraudei prin utilizarea instrumentelor de stocare şi căutare a informaţiilor de performanţă
 • Dezvoltarea capacităţii de a monitoriza orice aplicaţie în orice moment
 • Compatibilitate cu sistemul UE
 • Consultanţă Project Management
 • Suport şi mentenanţă

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)

Reprezintă principala componentă a sistemului IT al APIA şi constă în următoarele module:

 • Registrul Fermierilor
 • Modul de Captură Date
 • Modul de Verificare Administrativă
 • Modul de Verificare pe Teren, care acoperă toate caracteristicile cu privire la verificările din teren şi de la distanţă
 • Modulul de Calcul Plăţi
 • Modulul de Autorizare Plăţi

Cu ajutorul acestor module au fost gestionate schemele:

 • SAPS – schema de plată unică pe suprafață (obligatorie pentru restul schemelor)
 • ANT-uri  - ajutoare naționale tranzitorii (ANT1 – ANT6)
 • PSZ – plata separată pentru zahăr
 • OZD – plata pentru orez
 • TDP – tomate destinate procesării (nu se mai plătesc în prezent)
 • EC – culturi energetice (nu se mai plătesc în prezent)
 • Sistem de Indentificare al Parcelelor: asigură vizualizarea şi mentenanţa blocurilor fizice

Reglementarea de Piaţă:

Reprezintă sistemul de gestionare și urmărire pentru:

 • Măsurile de promovare a produselor agricole și ecologice
 • Măsurile de promovare a vinurilor, în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol
 • Măsura de acordare a licenţelor de import şi de export pentru produse agricole în cadrul schimburilor comerciale cu ţări terţe, conform regulamentelor europene
 • Restituirile la exportul produselor agricole către ţări terţe (finanţate numai din FEGA)
 • Cotele de lapte și declarațiile privind comercializarea laptelui și a produselor lactate
 • Măsurile specifice ajutorului pentru lapte în școli, respectiv fructe

 • Măsurile de restructurare și reconversie;
 • Măsurile de intervenţie pentru produsele din sectorul vegetal, lapte şi carne

Dezvoltare Rurală

 • Plată pentru zone defavorizate (Măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată” și 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” delegate de APDRP către APIA)
 • Plăţi de agro-mediu (214 “Plăți de agromediu” delegate de APDRP către APIA, ce conține 7 pachete)
 • Gestionarea angajamentelor multianuale pentru zonele LFA și pachetele de agro-mediu
 • Recuperarea sumelor necuvenite acordate anterior fermierilor care încalcă condițiile/criteriile pe care s-au angajat să le respecte

Sistem de contabilitate-financiar

Procesează activităţile financiare de contabilitate ale APIA:

 • Administrează toate documentele specifice din cadrul birourilor judeţene şi a sediilor centrale
 • Gestionează fondurile UE administrate prin intermediul IACS
 • Raportează către UE
 • Administrează conturi financiare
 • Raportează autorităţilor UE şi Guvernamentale

Sistem de gestionare a documentelor

 • Gestionează documente
 • Furnizează avantaje importante pentru APIA comparativ cu sistemul tradiţional de documente imprimate
 • Metode de ultimă generaţie în accesarea şi utilizarea fondurilor pentru fermieri
 • Transparență în procesele de depunere a cererilor de finanțare şi de analiză
 • Flexibilitatea sistemului la modificările legislative care vizează scheme și măsurile de plată
 • Extragerea de raportări complexe solicitate de CE sau diverse organisme de control
 • Reducerea timpului de aşteptare pentru fluxul de procesare a cererilor
 • Îmbunătăţirea experienţei beneficiarilor cu privire la administrare
 • Sistem implementat în conformitate cu directivele UE cu privire la implementarea sistemului naţional de administrare şi acces a cetăţenilor la servicii guvernamentale
 • Gestionare, analiză și procesare mai performantă cu privire la cererile de finanţare
 • Simplificarea şi creșterea eficienţei activităţilor APIA
 • Flexibilitatea sistemului de plăți către fermieri, pentru a permite diverse tranșe de plăți parțiale
 • Java
 • JEE: JPA 1.2, EJB 3.0, JMS, JSF
 • Oracle Database
 • JBoss Application Server