Certificări

certificari

De-a lungul timpului, membrii echipei noastre au obţinut peste 1500 de certificări:

 • Project Management Professionals
 • PMI Risk Management Professional
 • PRINCE2 Project Management
 • Agile Project Management
 • Management of Risk Registered
 • PMI Professional in Business Analysis
 • Certified Business Analyst Professional
 • Foundation Certificate in Business Analysis
 • Certified UML Professional
 • ITIL Certificate in IT Service Management
 • ISTQB Certified Tester
 • Certified Scrum Master
 • Certified Scrum Product Owner
 • Togaf Certified Level
 • Certified Ethical Hacker
 • Certified Information Systems Security Professional
 • Certified Information Security Manager
 • Certified Information Systems Auditor
 • Certified in the Governance of Enterprise IT
 • Oracle Database Certified Specialist
 • Cisco Certified Network
 • Fortinet Network Security Expert
 • VMware Certified Professional
 • Oracle Certified Programmer
 • Geographic Information System
 • VEEAM Certified Engineer
 • Microsoft Certified Solutions Associate
 • Microsoft Certified Solutions Expert
 • Microsoft Certified Solutions Developer
 • Microsoft Certified Database Administrator

 

Certificări

Deoarece calitatea este un numitor comun al tehnologiilor, soluţiilor şi serviciilor Teamnet, acordăm o mare importanţă monitorizării şi actualizării certificărilor pe care le deţinem.

 • ISO 9001:20015 – Sistem de Management al Calității;
 • ISO 27001:2013 – Sistem de Management al Securităţii Informaţiei;
 • OHSAS 18001:2008 – Sistem de Management al Siguranței şi Sănătăţii la Locul de Muncă;
 • ISO 14001:2005 – Sistem de Management al Calităţii Mediului;
 • ISO/IEC 20000:2011 – Sistem de Management al Serviciilor IT.

Politica Teamnet privind Calitatea

Calitatea reprezintă numitorul comun care definește oamenii, tehnologiile, soluțiile și serviciile oferite de societatea noastră. În această privință, întregul personal/întreaga echipă este implicată în:

 • Îndeplinirea așteptărilor clienților noștri prin oferirea produselor și serviciilor care îndeplinesc nevoile clienților, împreună cu furnizarea unei experiențe excelente pentru client, știind că succesul nostru depinde de mulțumirea lor;
 • Conformarea cu legile, reglementările și politicile relevante, cu standardele internaționale și alte bune practici în domeniu;
 • Cererea, monitorizarea și controlarea calității produselor și serviciilor oferite de furnizorii noștri;
 • Îmbunătățirea constantă a angajaților noștri în privința tehnologiilor existente și a celor noi;
 • Dezvoltarea produselor și serviciilor noi pentru a răspunde mai bine nevoilor părților interesate și pentru a crește competitivitatea noastră pe piața internațională;
 • Îmbunătățirea permanentă a sistemului de management al calității prin analizarea periodică a activităților și a rezultatelor acestora prin adaptarea continuă a Sistemului de Management al Calității (în conformitate cu standardul internațional ISO 9001:2015/ AQAP 2110:2009) la necesitățile generale ale organizației.

În virtutea acestor principii, mottoul nostru este: „Tehnologia ca motor al evoluției sociale”.

Politica Referitoare la Managementul Calității Serviciilor

Teamnet este axat pe furnizarea constantă de soluții informatice de calitate care să răspundă nevoilor clienților noștri. Pentru a se asigura de succesul clienților, în utilizarea și exploatarea acestora, calitatea serviciilor aferente definirii soluțiilor, punerii în funcțiune și utilizării adecvate este cheia generării valorii adecvate pe care clienții o așteaptă de la soluțiile implementate de către compania noastră.

Politica referitoare la Sistemului de Management al Securității Informației

Managementul Securității Informației reprezintă forța din spatele încrederii pe care o comunicăm și care ne recomandă clienților, furnizorilor și angajaților noștri, și este parte a vieții de zi cu zi a organizației. Fiind conștienți că produsele și serviciile companiei noastre sunt informaționale, motto-ul nostru este:

„Securitatea informației este securitatea afacerii!”

Scopul acestei politici este de a proteja resursele informaționale ale Teamnet și ale clienților și furnizorilor săi de toate amenințările, fie ele interne sau externe, intenționate sau accidentale.

Această politică de securitate a informației adresează toate aceste arii pentru a asigura că sunt menținute standardele înalte de confidențialitate, integritate și disponibilitate a informației.

Standardele înalte de confidențialitate, integritate și disponibilitate a informației vor fi menținute în orice moment.

Această politică detaliază cerințele de bază și responsabilitățile pentru gestionarea adecvată a resurselor informaționale ale Teamnet.

Politica Teamnet cu Privire la Protecţia Mediului Înconjurător

Grupul Teamnet este angajat pe drumul unei dezvoltări durabile pe termen mediu si lung, cu respectarea si asigurarea unei protecţii adecvate a mediului sub sloganul:

„Pentru viitorul tuturor”

In acest sens, dorim asigurarea protecţiei mediului prin implementarea următoarelor obiective generale:

 • Identificarea, implementarea, respectarea cerinţelor legale, recomandărilor, standardelor internaţionale, reglementarilor interne ale organizației si a altor bune practici in domeniul protecţiei mediului, precum si continua conformare cu acestea;
 • Implementarea unor programe de creştere a nivelului de protecţie a mediului si asigurarea îmbunătăţirii continue a sistemului intern de management al aspectelor de mediu;
 • Promovarea si încurajarea comportamentelor si practicilor adecvate in vederea asigurării protecţiei mediului si prevenirii poluării.

Politica Teamnet privind Sănătatea și Securitatea Muncii

Personalul este resursa cea mai valoroasa pentru Teamnet. Asigurarea sănătății personalului și securitatea muncii reprezintă aspecte deosebit de importante, ele fiind un factor esențial în vederea asigurării succesului companiei. În acest sens, dorim ca toate activităţile companiei sa se desfășoare sub sloganul:

„MENS SANA ÎN CORPORE SANO”

În acest sens, Teamnet a decis implementarea sistemului de management al sănătății și securității muncii, având următoarele obiective generale:

 • obținerea de performanțe sustenabile pe termen lung prin implementarea cerințelor legale, recomandărilor și standardelor internaționale și a altor bune practici în domeniu, și continua conformare cu acestea;
 • asigurarea și menținerea sănătății și a capabilităţilor specifice adecvate de realizare a sarcinilor alocate pentru toți angajații;
 • prevenirea și evitarea oricăror accidente de muncă sau îmbolnăviri ale angajaților și colaboratorilor.

Politica Teamnet cu Privire la Responsabilitatea Socială

Teamnet este angajata prin politica de calitate să furnizeze clienților produse la cel mai înalt nivel de calitate si performanta. Conștienți că factorul cel mai important in acest demers îl constituie oamenii competenți și motivați, care au la dispoziție resurse materiale și manageriale necesare, care lucrează într-un mediu sănătos și sigur, managementul companiei a hotărât implementarea si menținerea unui sistem de responsabilitate sociala, având ca deziderat sloganul:

„Împreună suntem mai puternici”

Operând într-un mediu economic globalizat și puternic concurențial, având de satisfăcut exigentele tot mai ridicate ale clienților, consideram că cele mai bune rezultate economice și performante de business sunt strâns legate de responsabilitatea pe care o demonstrăm constant față de angajați, clienți, acționari, comunitatea locală și mediul înconjurător, așa cum am demonstrat până în prezent, prin politicile pe care Teamnet le-a implementat și le promovează cu responsabilitate, privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător, precum si prin respectul față de drepturile angajaților, specificate in Regulamentul de Ordine Interioara și documentele referite, fără însă a neglija obligațiile acestora. Această abordare este necesara în vederea asigurării sănătății organizației, ca o garanție pentru stabilitate in viitorul ei si angajaților săi.

Politica Privind Continuitatea Afacerii         

Complexitatea proiectelor și soluțiilor furnizate de compania noastră este într-o creștere si îmbunătățire continuă, necesitând capabilități adecvate și un înalt nivel de disponibilitate a serviciilor, la toate nivelele funcționale ale companiei, în scopul deservirii clienților conform celor mai ridicate cerințe. Livrarea la timp a produselor și serviciilor este un factor cheie în asigurarea succesului soluțiilor furnizate clienților noștri și pentru creșterea credibilității și reputației companiei pe piață.

Astfel, scopul sistemului de management al continuității afacerii include atât funcțiunile de producție directă (vânzări, soluții, project management și suport clienți), cât și funcțiunile de asigurare a suportului pentru acestea (IT, financiar, juridic, asigurarea calității și securității, resurse umane), orice disfuncție a acestora afectând direct, în cazul departamentelor productive, și indirect, în cazul celorlalte, – clientul. În acest sens, pentru fiecare funcțiune se asigură continuitatea de o manieră adecvată, la capacitățile agreate, a disponibilității resurselor necesare funcționarii, și anume:

 • date și materiale de intrare în procesele realizate, inclusiv contracte acolo unde este cazul;
 • resurse umane/competenţe;
 • informaţii, atât procedural, cât și înregistrările relevante;
 • sisteme și infrastructura IT necesară;
 • capacitate de transport necesară;
 • infrastructura office necesară, în condiții de securitate adecvată;
 • capacitate de livrare către clienții de funcțiuni/ ai procesului/ai companiei a ieșirilor realizate.

Pentru mai multe informații legate de politicile companiei, contactați qa@teamnet.ro.

Pentru a obţine mai multe informaţii despre toate certificările Teamnet, trimite-ne un mesaj folosind formularul de mai jos.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.