Energie și Utilități

industry_energy

Creștem eficiența sistemelor și gradul de acces al populației la infrastructura modernă.

Prin sistemele noastre integrate de apă și canalizare, management al deșeurilor, SCADA, automatizări şi electrical engineering contribuim la protecția mediului și creștem calitatea serviciilor publice.

De asemenea, datorită experienței de 20 de ani dobândite în proiecte complexe de engineering, putem asigura clienților noștri cele mai complete servicii de consultanță în domeniul proiectării de procese industriale și asistență tehnică în domeniul ingineriei.

Asistență tehnică

Oferim clienților noștri servicii de analiză a instrumentelor economico-financiare, suport pentru programele de dezvoltare, dar și asistență în conceperea și implementarea programelor, în evaluarea și monitorizarea acestora. Elaborarea documentației strategice, studiile de fezabilitate și supravegherea lucrărilor sunt principalele noastre competențe în domeniul asistenței tehnice.

Proiectare procese industriale

Echipa noastră de experți acoperă o gamă largă de servicii în sfera proiectării de procese industriale: proiectare de procese pentru sisteme apă (proiectare de proces pentru sisteme de apă și canalizare, stații de epurare și tratare a apelor), proiectare electrică (servicii de consultanță pentru proiectarea stațiilor și instalațiilor electrice, pentru înregistrarea și gestiunea eficientă a consumului de energie electrică) și proiectare construcții civile, care presupun instalarea de echipamente tehnologice, lucrări în domeniul apei și deșeurilor.

Implementare și mentenanţă

Realizăm lucrări de apă și canalizare cum ar fi lucrări de înfiinţare, extindere şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă, sisteme de tratare şi filtrare a apei sau construcţii staţii de epurare a apelor uzate industriale. În domeniul managementului de deșeuri dezvoltăm stații de transfer, sortare și compostare deșeuri, depozite conforme și incineratoare de deșeuri. De asemenea, oferim concepte inteligente de sisteme de automatizări şi tehnologia informaţiei.

Proiectarea stațiilor de epurare din localitățile Bistrița, Beclean, Salva și Sângeorz-Băi

Client - compania AquaBis. Serviciile oferite în cadrul acestui proiect includ proiectarea efectivă a tehnologiei folosite în stațiile de epurare, care presupune și proiectarea fluxului tehnologic, dimensionarea echipamentelor și a costurilor de operare, proiectare SCADA, automatizări și rețele electrice de joasă și medie tensiune, proiectarea de construcții civile (infrastructură pentru echipamente și drumuri de acces), proiectarea rețelelor de apă și canalizare și a racordurilor.

Transelectrica

Proiectul a constat în instalarea de analizoare de monitorizare a calității energiei electrice, conforme cu IEC 61000-4-30:2008, în 15 puncte din rețeaua de transport a energiei electrice din România (exploatată de către CNTEE Transelectrica) și integrarea acestora în sistemul preexistent de monitorizare a calității. Pentru a micșora efortul de învățare și exploatare a soluției, s-a urmărit păstrarea componentelor de raportare deja utilizate de către client. Pentru aceasta s-a proiectat, dezvoltat și pus în funcțiune o componentă server care realizează automat și transparent extragerea datelor, conversia lor, și stocarea în baza de date centrală.

E.ON

Proiectul a constant în implementarea unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice în stațiile de transformare ale E.ON Moldova Distribuție SA. Dezvoltarea sistemului a durat 3 ani și cuprinde peste 200 de puncte de monitorizare. Datele privitoare la calitatea energiei sunt culese automat din teritoriu și sunt stocate într-o bază de date centrală. Sistemul oferă atât posibilitatea vizualizării ,analizei parametrilor standard de calitate a energiei, cât și investigații asupra înregistrărilor efectuate automat în cazul producerii de incidente în rețea. S-au definit și dezvoltat functionalități suplimentare de raportare sintetică a calității energiei către autorități. Sistemul se află în prezent în mentenanță, și este extins treptat prin includerea în procesele de monitorizare a instalațiilor de generare, direct conectate în reteaua de distribuție exploatată de către beneficiar.
transelectrica

Transelectrica

aquabis

AquaBis

e-on

e.ON