Proiecte de anvergură

key_projects

Revisal – Registrul angajaţilor Icon Revisal Registrul angajaţilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București

Am dezvoltat Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor prin care sunt administrate datele tuturor angajaţilor din România.

În fiecare zi, gestionăm peste 10.000 de raportări introduse în sistem de către cei 400.000 de angajatori care utilizează sistemul.

Astfel, prin intermediul unui serviciu electronic oferim companiilor posibilitatea să transmită online registrul de evidenţă al salariaţilor şi, implicit, să verifice situaţia contractelor de muncă.

 • Implementarea unui sistem informatic integrat – acesta comunică cu sistemul de evidenţă a populaţiei, sistemul Casei Naţionale de Pensii Publice, Sistemul Naţional de Vize, bazele de date ale municipalității locale, Oficiul Român pentru Imigrări şi multe alte sisteme;
 • Consultanţă Project Management
 • Mentenanţă şi Suport
 • Aplicaţii desktop personalizate pentru managementul şi raportarea resurselor umane
 • Portal electronic pentru raportare web (format XML)
 • Analize de planificare şi evaluare
 • Analize factori de risc
 • Analiza informaţiilor din contractele de muncă la nivel naţional
 • Instrument de raportare pentru inspectorii de muncă şi factorii decidenţi din administraţia publică
 • Securitatea datelor
 • Raportarea datelor
 • Search & Business intelligence
 • Integration & Data Migration
 • Realizarea de noi instrumente şi politici guvernamentale anti-corupţie
 • Îmbunătăţirea controlului lucrătorilor migranţi și evaziunii fiscale
 • Îmbunătăţirea controlului guvernamental al contractelor de muncă
 • Sporirea veniturilor la bugetul de stat
 • Reducerea semnificativă a riscurilor şi îmbunătăţirea operaţiunilor
 • Eliminarea completă a documentelor pe format de hârtie
 • Îmbunătăţirea activităţilor de raportare către Autorităţile Statului pentru angajatori
 • Reducerea costurilor de personal din cadrul Inspecţiei Muncii
 • Software
 • Oracle 10g şi APEX
 • SQL Server 2000
 • .net Framework 2.0
 • Teamnet Framework 5.0