Asistență tehnică
consultanta

Serviciile noastre de asistență tehnică în domeniul ingineriei se referă la analiza instrumentelor economico-financiare și suport pentru programele de dezvoltare, dar și la asistență în conceperea și implementarea programelor aplicate, în evaluarea și monitorizarea acestora.

Echipa noastră de experți este specializată în sisteme de apă și canalizare, stații de epurare și tratare a apelor uzate și potabile, sisteme de managementul deșeurilor și sisteme SCADA, automatizări și sisteme de inginerie electrică, punând la dispoziția clienților noștri o experiență de peste 20 de ani dobândită în proiecte complexe de engineering. Reușim astfel să acoperim prin serviciile de asistență tehnică oferite următoarele sectoare: deșeuri solide, infrastructură de apă și canalizare și clădiri. Prin serviciile oferite suntem alături de clienții noștri pe toată durata de implementare a proiectului, de la proiectare la execuție, asigurându-ne că proiectul este implementat corespunzător, în cele mai mici detalii.

Servicii

Principalele competențe ale noastre în ceea ce privește serviciile de asistență tehnică în domeniul ingineriei sunt:

  • Elaborarea documentației strategice. Specialiștii noștri experimentați oferă clienților suportul necesar în  identificarea nevoilor organizației pe termen mediu și lung, precum și în definirea programelor și a strategiilor de proiect.
  • Studii de fezabilitate. Acestea sunt elaborate în baza mai multor informații, din teren (ex. studii topometrice și geologice) și analize economice. Pornind de la acestea, echipa noastră propune clienților cele mai bune soluții de implementare a proiectelor.
  • Supraveghere lucrări. Acest tip de asistență tehnică este oferită în diferite faze ale proiectului, de la licitație în vederea identificării furnizorilor, la pregătirea contractului și superfizarea efectivă a lucrărilor (conform regulilor de contractare FIDIC).