Consultanță în afaceri
consultanta

Soluțiile tehnologice oferite de Teamnet sprijină organizațiile publice și private să își optimizeze modul de lucru, pentru evoluția performanțelor organizaționale. Venim în întâmpinarea clienților noștri cu servicii complete de consultanță de afaceri, specializată în domeniul IT&C.

Conștienți fiind de faptul că împlementarea unui sistem integrat poate fi dificilă pentru clienții noștri, echipa noastră de consultanți oferă servicii de consultanță strategică pentru optimizarea proceselor organizației, servicii de consultanță de management și consultanță în procesul de schimbare organizațională.În plus, experiența acumulată de specialiții noștri în proiecte de finanțare europeană a făcut posibilă implicarea noastră în proiecte de fonduri structurale.

În prezent, Teamnet  are experți şi colaboratori, care pot asigura consultanţă şi management pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea finanțării unor proiecte şi programe. Echipa noastră este alcătuită din experți în analiza de business cu o experiență relevantă atât în industriile în care activează clienții noștri, cât și în domeniul IT, reușind astfel să propună cele mai bune soluții pentru nevoile clienților noștri.

Cunoașterea mediului public și de afaceri, buna înțelegere a clienților noștri, precum și experiența dobândită în proiecte de anvergură sunt principalele noastre atuuri, care ne recomandă ca un jucător important pe piața consultanței în afaceri. Prin serviciile de consultanță de afaceri oferite, ne adresăm organizațiilor publice și private care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare de activitate: servicii publice și Guvernare, siguranță publică, transporturi, mediu, agricultură și sănătate.

Dintre serviciile de consultanță de afaceri pe care le punem la dispoziția clienților noștri amintim:

  • Consultanță strategică. Oferim servicii de analiză și planificare strategică, care au ca scop creșterea performanței individuale și organizaționale, precum și consultanță în vederea activităților ce vizează fuziuni şi achiziţii, vânzări, marketing și comunicare corporatistă.
  • Consultanță de management. Oferim servicii de consultanță BPR (Business Process Re-engineering), managementul relației cu clienții (CRM) și managementul restructurării, reducerii costurilor şi al activităţilor de achiziţie sau furnizare, ce urmăresc eficientizarea resurselor interne și creșterea performanței financiare a organizației.
  • Consultanţă şi management pentru accesarea fondurilor europene. Servicii complete în vederea elaborării proiectelor pentru finanțare din fondurile structurale europene prin realizarea documentației necesare şi asistenţă pe durata întregului proces de finanțare şi implementare a proiectului.

EOS - Evaluare şi optimizare sisteme IT pentru cadastru şi carte funciară

Proiectul a constat în livrarea unor servicii de consultanță în vederea elaborării unor propuneri de revizuire a conceptului IT și a planului strategic 2009-2013 privind proiectele de IT, pe baza informaţiilor și concluziilor rezultate din derularea activităţilor anterioare. În plus, am oferit servicii de consultanță în vederea realizării unui set de clauze contractuale specifice, standardizate pentru achiziţiile de echipamente IT, consumabile, servicii de dezvoltare a aplicaţiilor, de comunicaţii, de suport tehnic, sisteme la cheie, servicii de conversie de date și servicii de migrare de date.

[mai mult]

SEN - Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în sistemul electronic naţional

Proiectul a constat în acordarea de asistenţă beneficiarului, inclusiv participare activă în vederea planificării activităţilor de implementare a sistemului informatic, pregătirea documentaţiei specifice pentru cererile de rambursare în toate etapele proiectului, audit tehnic şi financiar intern al proiectului și arhivarea documentelor de proiect.

[mai mult]

SIRENE - Consultanţă şi analiză pentru crearea aplicaţiei SIRENE şi a dotării tehnice a Biroului SIRENE

În cadrul proiectului SIRENE, am oferit consultanță pentru managementul schimbărilor impuse de implementarea unui sistem informatic, care a avut drept scop crearea unui centru naţional de schimb de informaţii între România şi statele membre UE.

[mai mult]

BDAPL - Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare a autorităţilor administraţiei publice locale

Acest proiect a presupus activități de consultanţă pentru elaborarea și proiectarea unei soluţii informatice, de nivel naţional, ce conține sisteme informaţionale şi structuri de baze de date centralizate cu date financiare și economice.

[mai mult]
ANPM

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

CCPI

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI)

MAI

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale

canif

CANIF (Mauritania)

serbia

Comisia Valorilor Mobiliare (Serbia)