Sisteme integrate

sisteme_integrate

Sistemele noastre integrate ajută organizaţiile să-şi crească eficienţa, flexibilitatea şi capacitatea de comunicare cu alte sisteme prin dezvoltarea unor soluţii complete şi personalizate.

În 15 ani de experienţă, am reușit să accelerăm transformarea domeniilor servicii publice şi Guvernare, siguranţă publică, mediu, agricultură, transport, sănătate, energie și utilități.

Experienţa noastră în consultanţă şi dezvoltare software ne permite individualizarea sistemelor pentru a răspunde la nevoi specifice.

De asemenea, soluţiile pe care le propunem sunt capabile să gestioneze procese complexe şi volume mari de date, integrându-se cu uşurinţă în reţelele informatice existente sau nou create.

În fiecare an, ne mărim portofoliul de servicii pentru a răspunde cerințelor clienților noștri și a le aduce soluții inovative. De la proiectare de sisteme integrate, la managementul bazelor de date, specialiștii noştri acoperă o gamă largă de servicii:

 • Consultanţă privind proiectarea sistemelor integrate şi selecţia soluţiilor componente potrivite
 • Managementul proiectelor de furnizare soluţii integrate
 • Elaborarea, managementul şi ingineria cerinţelor de business, funcţionale, non-funcţionale și de tranziţie
 • Proiectarea şi implementarea soluţiilor integrate
 • Managementul bazelor de date
 • Managementul comunicaţiilor
 • Managementul infrastructurilor IT
 • Testare, verificare şi validare
 • Managementul schimbărilor
 • Instalare, configurare şi mentenanţă
 • Migrarea sistemelor din generaţiile anterioare
 • Documentarea soluţiilor software
 • Instruirea utilizatorilor şi adminstratorilor de sisteme
 • Managementul configuraţiilor

Sisteme IT

Sistemele noastre informatice ajută clienții să-și optimizeze activitatea prin oferirea unor soluții inovative și perfect adaptate.

 • Sisteme de management a situaţiilor de urgenţă
 • Sisteme de gestiune a fondurilor naţionale şi europene
 • Sisteme de emitere şi gestiune a documentelor oficiale (vize, certificate de cetăţenie)
 • Sisteme de interoperabilitate instituțională şi cooperare transfrontalieră
 • Sisteme de management al resurselor umane
 • Platforme de management al ariilor naturale protejate
 • Sisteme de management a proprietăţilor şi proprietarilor
 • Sisteme de eGuvernare
 • Sisteme de gestiune a traficului naval
 • Sisteme informaționale de codificare a arhivelor
 • Soluţii de automatizare, planificare şi monitorizare a proceselor operaţionale
 • Soluţii complete de colectare, prelucrare, analiză şi diseminare date
 • Registre electronice
 • Platforme web colaborative

 

Sisteme engineering

Prin compania noastră de engineering, implementăm sisteme de apă şi canalizare, SCADA, automatizări şi electrical engineering, sisteme de management al deşeurilor, oferind în acelaşi timp servicii de consultanţă, asistenţă tehnică şi mentenanţă.

 

Sisteme de apă şi canalizare

Realizăm lucrări de canalizare, apă, instalaţii sanitare şi electrice, construcţii civile şi industriale.

 • Lucrări de înfiinţare, extindere şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă;
 • Construcţii de rezervoare de apă potabilă şi staţii de pompare;
 • Sisteme de tratare şi filtrare a apei;
 • Branșamente apă;
 • Lucrări de înfiinţare, extindere şi reabilitare reţele de canalizare;
 • Construcţii staţii de pompare;
 • Construcţii staţii de epurare a apelor uzate pentru comunităţi mici şi oraşe;
 • Construcţii staţii de epurare a apelor uzate industriale;
 • Reabilitări şi extinderi staţii de epurare;
 • Racorduri canal menajer.

 

Sisteme de management al deşeurilor

Contribuim la reducerea producerii de deşeuri şi la descreșterea gradului de periculozitate, la reutilizarea, valorificarea acestora prin dezvoltarea de soluţii specifice.

 • Stații de transfer, sortare și compostare deșeuri – proiecte la cheie;
 • Depozite conforme  – proiecte la cheie;
 • Incineratoare de deșeuri – proiecte la cheie.

 

SCADA, automatizări şi electrical engineering

Oferim concepte inteligente de sisteme de automatizări şi tehnologia informaţiei. Deţinem expertiză tehnică în conceperea soluţiilor privind proiectarea şi punerea în funcțiune a sistemelor de automatizare de tip SCADA. De asemenea, implementăm soluţii tehnico-economice optime în domeniul ingineriei electrice, a energiei (smart grid, smart metering, renewable sources), automatizări industriale şi software specific de aplicaţie.

 • Sisteme SCADA în industria alimentării cu apă potabilă;
 • Sisteme SCADA în industria epurării apei uzate;
 • Sisteme SCADA de urmărire şi control în domeniul metalurgic;
 • Sisteme SCADA în fabricarea combustibilului petrolier;
 • Sisteme software SCADA particularizat dezvoltate cu OPC (OLE for Process Control);
 • Sisteme inteligente pentru comunicaţii industriale;
 • Sisteme pentru management energetic;
 • Sisteme pentru înregistrarea şi gestiunea consumului de energie electrică;
 • Servicii de mentenanţă pentru domeniile ingineriei electrice şi automatizărilor industriale;

Sistem de prevenire a inundaţiilor pe Dunăre

Sistemul informatic gestionează riscurile în caz de inundații şi este conectat cu toate ţările din Uniunea Europeană prin care trece Dunărea, de la izvor, până la vărsare.

 

Natura 2000

Acest sistem integrat ajută la implementarea directivelor stabilite de Comisia Europeană cu privire la administrarea ariilor protejate.

Flora și Fauna - Sistemul de gestionare a informaţiilor privind biodiversitatea

Cu ajutorul acestuia, administratorii şi custozii ariilor protejate colectează date pe care le raportează către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Aplicaţie de raportare către UE

Prin intermediul acesteia, ţările membre ale Uniunii Europene generează şi raportează datele geospaţiale privind arealul de distribuţie al speciilor şi habitatelor.

Primo

Acest plan integrat de management gestionează cele 27 de arii protejate din judeţul Constanţa.

SIMPOP - Sistem Informațional pentru Gestionarea Programului Operaţional de Pescuit

Automatizează activităţile de gestionare, monitorizare şi control al fondurilor recepţionate prin intermediul Programului Operaţional de Pescuit.

Sisteme Integrate Utilizate în Domeniul Pescuitului

Reprezintă dezvoltarea unui sistem integrat care asigură gestionarea licenţelor de pescuit şi a navelor pescarilor.

SAR - Sistem de căutare şi salvare

Sistemul central care coordonează activităţile de căutare şi salvare în caz de incidente aviatice civile.

apele_romane

Administrația Națională Apele Române

romatsa

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian

Aeroport_HCB

Aeroportul Internațional Henri Coandă

APDRP

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

logo-apia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANIF

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ANPA

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

ANPM

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agentia_pentru_Agenda_Digitala

Agenția pentru Agenda Digitală a României din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

apa_canal

APA Canal 2000

autoritatea_vamilor

Autoritatea Națională a Vămilor

ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

ANR

Autoritatea Navală Română

serbia

Border Police Directorate - Ministry of Interior - Serbia

canif

CANIF (Mauritania)

CNPP

Casa Națională de Pensii Publice

serbia

Comisia Valorilor Mobiliare (Serbia)

consiliul_judetean_ilfov

Consiliul Județean Ilfov

CNSAS

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

electrica

Electrica

hidroelectrica

Hidroelectrica

ISU_Banat

Inspectoratul pentru situații de urgență "Banat" al județului Timiș

ISU_Crisana

Inspectoratul pentru situații de urgență "Crișana" al județului Bihor

ISU_Dealu_Spirii

Inspectoratul pentru situații de urgență "Dealu Spirii" al municipiului București

ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București

INFizica_Pamantului

Institutul Național pentru Fizică a Pământului

jandarmeria_romana

Jandarmeria Română

logo_mauritania

La commission d'analyse des information financieres - Mauritania

MAI

Ministerul Administrației și Internelor

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

MAPN

Ministerul Apărării Naționale

ministerul_educatiei

Ministerul Educației Naționale

MMunciiPS

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

MSanatatii

Ministerul Sănătății

MTransporturilor

Ministerul Transporturilor

Ministry_of_Interior

Ministrul Afacerilor Interne (Serbia)

ORI

Oficiul Român pentru Imigrări

PMB

Primăria Municipiului București

radet

RADET

STS

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Spitalul_baicoi

Spitalul Băicoi

logo_spitalul

Spitalul Buhuși

Spitalul_de_pediatrie_ploiesti

Spitalul de Pediatrie Ploiești

spitalul_floreasca

Spitalul Floreasca

spitalul_floresti

Spitalul Florești

spitalul_grigore_alexandrescu

Spitalul Grigore Alexandrescu

Spitalul_gura_humorului

Spitalul Gura Humorului

Spitalul_judetean_ploiesti

Spitalul Județean Ploiești

spitalul_mioveni

Spitalul Mioveni

spitalul_radauti

Spitalul Rădăuți

transelectrica

Transelectrica

centrul_national_romania_digitala

Centrul Național România Digitală

MSanatatii

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

consiliul_judetean_olt

Consiliul Județean Olt

consiliul_judetean_giurgiu

Consiliul Județean Giurgiu

CCPI

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI)

ANFP

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

aquabis

AquaBis

e-on

e.ON