Servicii publice și guvernare

industry_administration

Transformăm modul în care cetăţenii interacţionează cu instituţiile publice.

Printr-o infrastructură tehnologică avansată, facem posibilă evoluţia serviciilor administraţiei publice. Dezvoltăm soluţii care eficientizează instituţiile de stat, instituțiile afiliate şi unităţile administrativ-teritoriale. Prin proiectele noastre, punem bazele unui sistem-suport de guvernare modern, colaborativ şi mai puţin birocratic.

Integrăm fluxuri de lucru automate, simplificăm proceduri şi ajutăm la reducerea costurilor administrative. Credem că ţările din regiune merită să beneficieze de platforme sustenabile, care să vină în întâmpinarea cetăţenilor lor prin servicii complexe, timpi de aşteptare reduşi la maximum, acces la informaţie într-un mod simplu şi intuitiv, totul la standarde internaţionale.

Elaborare de proceduri, strategii, consultanţă şi implementare de servicii de Guvernare

În cei peste 13 ani de activitate într-un mediu concurenţial și în colaborările pe care le avem cu Uniunea Europeană, am învăţat importanţa strategiilor pe termen lung. Experienţa noastră în acest domeniu ne recomandă în relaţiile de consultanţă şi implementarea de servicii de Guvernare.

Consultanţă în optimizarea proceselor de lucru

Productivitatea este unul dintre lucrurile care caracterizează echipa nostră. Creăm strategii de optimizare pentru clienţii noştri şi avem expertiza necesară pentru a transfera şi în mediul public un bagaj mare de cunoştinţe şi proceduri ale căror eficienţă a fost dovedită în mediul privat.

Implementare soluții informatice complete

Dezvoltăm sisteme software și le integrăm cu alte sisteme și cu arhitectură hardware și de comunicații.

Dezvoltare şi implementare soluţii software

Creăm noi funcţionalităţi prin dezvoltarea personalizată a proceselor, implementăm soluţii sau infrastructuri ce presupun instalarea de hardware şi software, configurarea, adaptarea și testarea lor. De asemenea, oferim servicii atât pentru integrarea aplicaţiilor sau infrastructurii IT existente, cât și servicii de management pentru toate aceste activităţi.

Consultanță în tehnologia informației

Evaluăm strategii IT în vederea alinierii tehnologiilor cu procesele de afaceri prin servicii care includ planificare şi concepţie strategică, operare şi implementare.

Garanţie, mentenanţă şi suport post-implementare

Oferim consultanță în managementul restructurării costurilor şi al activităţilor de achiziţie și furnizare, consultanță în resurse umane, administrație.

Consultanță în afaceri

Oferim consultanță în managementul restructurării costurilor şi al activităţilor de achiziţie și furnizare, consultanță în resurse umane, administrație.

Aplicație Selecție Evaluare Proiecte

Aplicație evaluare pentru proiecte pe fonduri POSDRU.

RODCAP - Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal

RODCAP - Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal. Sistemul informaţional permite înregistrarea online şi evidenţa tuturor operatorilor de date cu caracter personal, a bazelor de date, a sistemelor informaţionale şi informatice în care sunt stocate şi prelucrate datele cu caracter personal.

Mercur

Sistemul se ocupă de libera migrație a forței de muncă și a regulilor pentru coordonarea sistemelor de asigurări sociale “MERCUR”.
ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ANIF

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

CNPP

Casa Națională de Pensii Publice

ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București

MMunciiPS

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

MAI

Ministerul Administrației și Internelor

ORI

Oficiul Român pentru Imigrări

Ministry_of_Interior

Ministrul Afacerilor Interne (Serbia)

ANFP

Agenția Națională a Funcționarilor Publici