Büyük Projeler

key_projects

APIA Entegre Sistem Icon Tarım’da Ödeme ve Müdahale Ajansı Entegre Sistemi

Tarım
Tarım Ödeme ve Müdahale Ajansı

Her yıl 1.000.000 çiftçiden fazlasını Avrupa Birliğinden suspansyon almaya yardımcı olmaktayız.

6 yıl içerisinde 1.650.000’den fazla tarım alanları değerlendirildi 4,5 milyar Euro değerinde fonlar  elde edebilbek için. Bu şekilde Romanya’daki çiftçilerin faliyetlerin verimliliğini artırılmasını başardık.

Sistemin uygulanması çok büyük bir provokasyon’du, yönetilen veri tabanı büyüklük olarak Romanyanın ikinci sırada yer almaktadır.

Çiftçilerin faliyetlerin kontrolü için entegre bir bilgi sistemin geliştirilmesi

 • FEROGA (Tarımda Tasarım ve Garanti için Avrupa Fonu) Fonların aracılığı ile çiftçilere verilen finans yardımların yönetimi ve kontrolü;
 • Çiftçilere karşı ödemelerin destek uygulamaları, denetimi, onayı ve gerçekleştirilmesi için kayıt mekanizmaları geliştirilmesi;
 • Bilgi depolama ve arama performanslar aracını kullanarak dolandırıcılığın algılanması ve kontrolü;
 • Herhangi zamanda herhangi bir uygulamayı izlemek için yeteneğin geliştirilmesi;
 • Avrupa Birliği sistemi ile uyumluluk;
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı;
 • Destek ve bakım.

Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi (IACS)

Söz konusu sistem Bilgi Teknolojileri Sistemi ve APIA sisteminin ana bileşeni olup aşağıda belirtilen modüllerden oluşmaktadır:

 • Çiftçi Müdürlüğü;
 • Veri Toplama Modülü;
 • İdari Onay Modülü;
 • Saha ve mesafe teftişlerinin tüm özelliklerini içeren Saha teftiş Modülü;
 • Ödeme Hesaplama Modülü;
 • Ödeme Yetkilendirme Modülü

Söz konusu modüller sayesinde aşağıda yer alan programlar yönetilebilmektedir:

 • SAPS – tek alan ödemesi programı (diğer tüm programlar için zorunludur)
 • ANT – Geçici Devlet Yardımları (ANT1 – ANT6)
 • PSZ – Bağımsız şeker ödemesi
 • OZD – Pirinç ödemesi
 • TDP – İşlemelik domates (artık ödenmemektedir)
 • EC – Enerji ürünleri (artık ödenmemektedir)

Lot Tanıma Sistemi: Fiziksel serilerin görüntülenmesini ve bakım faaliyetlerine tabi tutulmasına olanak tanımaktadır.

Piyasa Düzenleme:

Söz konusu yönetim ve izleme sistemi aşağıdaki faaliyetlere yöneliktir:

 • Tarımsal ve ekolojik ürünlere yönelik tanıtım önlemleri;
 • Bağcılık sektörüne yönelik Milli Destek Programı çerçevesinde şarap ürünlerine yönelik tanıtım önlemleri;
 • Avrupa mevzuatları doğrultusunda üçüncü taraf devletler ile gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinin bir parçası olan tarımsal ürünler için İthalat ve ihracat ruhsatlandırmasına yönelik önlemler;
 • Üçüncü taraf ülkelere temin edilen tarımsal ürünlere yönelik ihracat iadeleri (yalnızca Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGF) tarafından finanse edilmektedir);
 • Süt ve süt ürünlerin ticaretine yönelik süt kotaları ve beyanları;
 • Okullarsa sırasıyla süt ve meyve yarımlarına yönelik önlemler;
 • Yeniden yapılandırma ve dönüştürme önlemleri;
 • Sebze, süt ürünleri ve et sektöründe ürünlere yönelik müdahale önlemleri;

Kırsal Kalkınma:

 • Daha az tercih edilen alanlara yönelik ödemeler (APDRP-Hızlandırılmış Güç Geliştirme ve Reform Programı tarafından APIA’ya devredilen 211 sayılı “Daha az tercih edilen dağlık alanlara yönelik destek” ve 212 sayılı “Dağlık bölgeler haricinde daha az tercih edilen alanlara yönelik destek”);
 • Tarımsal çevre ödemeleri (APDRP-Hızlandırılmış Güç Geliştirme ve Reform Programı tarafından APIA’ya devredilen ve 7 paketten oluşan 214 sayılı “Tarımsal Çevre Ödemeleri”)
 • Daha Az Tercih Edilen Alan ve Tarımsal Çevre paketlerine yönelik çok yıllık ticari sözleşmelerin yönetimi
 • Vaat ettikleri koşulları/kriterleri karşılamayan çiftçilere haksız yere ödenen meblağların iadesi

Finansal Muhasebe Sistemi:

Söz konusu sistem APIA’ nın finansal muhasebe faaliyetlerini kayda geçirmektedir:

 • Bölge ve merkez ofislerde bulunan tüm özel belgeleri yönetmektedir;
 • Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS ) tarafından uygulanan Avrupa Birliği fonunu yönetmektedir;
 • Avrupa Birliği’ne rapor sunmaktadır;
 • Finansal hesapları yönetmektedir;
 • Avrupa Birliği ve Hükümet organlarına rapor sunmaktadır;

Belge Yönetim Sistemi

 • Belge yönetimini üstlenmektedir;
 • Geleneksel basılı belge sistemine kıyasla APIA için önemli avantajlar sunmaktadır;
 • Çiftçi fonlarına erişilmesi ve söz konusu fonların kullanılması bakımından yeni nesil yöntemler içermektedir;
 • • Finansal ve analiz taleplerini teslim etme süreçlerinde şeffaflığı ön planda tutmaktadır;
 • Ödeme programlarını ve önlemlerini ilgilendiren yasamaya ilişkin değişiklikler doğrultusunda sistem esnekliği sunmaktadır;
 • Avrupa Topluluğu veya çeşitli denetim organları tarafından talep edilen karmaşık nitelikli raporlar gönderilebilmektedir;
 • İşlem talepleri akışı bakımından bekleme süresini azaltmaktadır;
 • Hak sahiplerinin yönetime ilişkin deneyimlerini zenginleştirmektedir;
 • Sistem, milli yönetim ve vatandaşlara yönelik idari hizmetlere erişim sistemine erişim bakımından Avrupa Birliği yönetmelikleri doğrultusunda uygulanmaktadır;
 • Daha etkili bir yönetim analizi ve finansal talep işleme süreci söz konusudur;
 • APIA faaliyetleri kolaylaştırılabilmekte ve artırılabilmektedir;
 • Çiftçilere yönelik ödeme sistemi, taksit yapılmasına olanak tanıyacak şekilde esnektir.
 • Java:
 • JEE: JPA 1.2, EJB 3.0, JMS, JSF
 • Oracle Veritabanı
 • JBoss Uygulama Sunucusu