Proiecte de anvergură

SIM: Sistemul integrat de mediu Icon SIM Sistemul integrat de mediu

Mediu
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Prin acest sistem raportăm toate datele de mediu din România către UE, asigurând totodată și eliberarea actelor de reglementare în domeniul mediului la nivel național.

Prin intermediul celor peste 80 de aplicaţii integrate care formează SIM, emitem actele de reglementare (avize, acorduri, autorizaţii de mediu, etc) şi colectăm datele de la operatorii economici pentru toate domeniile de mediu: Controlul poluării, Protecţia atmosferei, Deşeuri, Biodiversitate, Organisme modificate genetic, Schimbări climatice etc. Centralizăm şi prelucrăm datele colectate de la operatori şi pe baza acestora realizăm raportările României către Uniunea Europeană în domeniul mediului.

 • Realizarea Sistemului Integrat de Mediu;
 • Consultanţă Project Management;
 • Mentenanţă şi Suport.

Asigurăm interfaţarea dintre diversele domenii de mediu şi coerenţa între seturile de date ce fac obiectul raportărilor către Uniunea Europeană, prin:

 • Crearea unei imagini de ansamblu asupra unui operator economic, din punct de vedere al tuturor domeniilor de mediu (de la eliberarea actului de reglementare şi până la raportarea conform obligaţiilor de mediu)
 • Crearea unui cadru online pentru realizarea raportărilor operatorilor economici, conform obligaţiilor de mediu ale acestora
 • Nomenclatoarele comune utilizate pentru toate aplicaţiile aflate în componenţa SIM ce asigură referirea în mod unitar şi trasabil a informaţiilor legate de operatori economici, combustibili, poluanţi, deşeuri, etc.
 • Eliberarea de acte de reglementare într-un format unitar, indiferent de agenţia judeţeană de protecţie a mediului emitentă
 • Preluarea de date de la un domeniu la altul, eficientizând raportările operatorului economic
 • Compararea şi analiza  datelor similare care fac obiectul unor raportări paralele la unul sau mai multe domenii, astfel încât să se asigure o coerenţă a datelor transmise către Uniunea Europeană.

Hardware

 • IBM Power Systems;
 • IBM System X;
 • Equipment (Switches, Firewalls, Load Balancers, Routers, etc.);
 • Kemp Technologies;
 • Security (SSL, VPN, IPSec);
 • IBM System Storage;
 • Backup/Restore/Recovery.

Software

 • IBM-AIX;
 • Microsoft Windows;
 • Microsoft Hyper-V, System Center (management de medii virtualizate);
 • Oracle Database;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Apache Tomcat;
 • Microsoft System Center.

Integrare de sisteme

 • ELO Document Management;
 • ESRI ArcGIS Desktop;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • Harta vectorială a României 1:10000;
 • Creare aplicații webGIS și mobileGIS;
 • SAP NetWeaver Portal;
 • SAB Business Objects.

Dezvoltare la cheie

 • J2EE;
 • .NET Framework;
 • ASP.NET WebForms;
 • ASP.NET MVC;
 • C#, VB.NET;
 • HTML, HTML 5;
 • JavaScript;
 • CSS;
 • Visual Studio.