Consultanță IT
consultanta

Dispunem de o echipă solidă, de peste 300 specialiști IT, care împreună însumează peste 1500 de certificări, toate dobândite pentru excelentele cunoștințe tehnice de care dau dovadă. Aceștia ne ajută să îmbunătățim și să creăm infrastructura tehnologică ce poate reprezenta o bază a evoluției sociale.

Prin serviciile de consultanță IT pe care le oferim urmărim optimizarea proceselor din cadrul organizațiilor publice și private. Realizăm acest lucru prin abilitatea echipei noastre de a identifica soluțiile optime, pornind de la definirea celei mai bune strategii IT, continuând apoi cu alinierea celor mai noi tehnologii la procesele de afaceri ale organizației și cu etapa de implementare propriu-zisă.

În procesul de definire a celor mai bune soluții IT, specialiștii noștri se asigură că acestea sunt adaptate nevoilor și specificului activității organizației respective. Ei se preocupă de corecta configurare și proiectare a soluțiilor IT, de păstrarea unui nivel ridicat de securitate a informației și oferă asistență clientului în vederea adaptării procedurilor interne specifice pentru folosirea optimă a unui sistem informatic.

Prin serviciile de consultanță IT oferite ne adresăm în special organizațiilor publice și private din următoarele industrii: servicii publice și Guvernare, siguranță publică, mediu, agricultură, transporturi, sănătate.

Oferim servicii de consultanță IT pentru:

 • elaborarea cerințelor funcționale și non-funcționale;
 • elaborarea specificațiilor tehnice;
 • proiectare și realizare arhitectură;
 • dezvoltarea sistemelor informatice şi a bazelor de date;
 • implementare și customizare sisteme informatice;
 • întocmirea setului de obiective în asigurarea standardelor de securitate în IT;
 • realizarea propunerilor de plan de implementare a standardelor de securitate;
 • elaborarea manualului de proceduri integrat privind operarea și testarea sistemelor IT;
 • elaborarea și implementarea unui plan de business continuity;
 • digitizarea și indexarea informaţiilor.

BDAPL - Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare a autorităţilor administraţiei publice locale

Proiectul a constat în livrarea unor servicii de consultanţă IT pentru elaborarea și proiectarea unei soluţii informatice, de nivel naţional, ce conține sisteme informaţionale şi structuri de baze de date centralizate cu date financiare și economice. Proiectul a avut ca scop fundamentarea și elaborarea propunerii de implementare a bazei de date economico-financiare a autorităţilor administraţiei publice locale.

În urma analizei situației curente din administrația publică locală și centrală a sistemelor informatice existente în acest domeniu și a consultărilor cu membrii administrației publice locale și centrale realizate prin ateliere de lucru în mai multe locații din țară, coroborat cu vizite de studiu în 5 țări europene pentru identificarea și analizarea de sisteme informatice apropiate cu cel proiectat, au fost prestate servicii de consultanță pentru:

 • realizarea studiului pentru dezvoltarea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional, în vederea colectării datelor economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale, analizării şi furnizării acestora către diferiţi utilizatori, precum şi publicarea de rapoarte relevante privind performanţele administraţiei publice locale;
 • proiectare și realizare arhitectură;
 • elaborarea specificațiilor tehnice;
 • elaborarea cerințelor funcționale și non-funcționale pentru viitorul sistem informatic și pentru baza de date de nivel național.
[mai mult]

EOS - Evaluare şi optimizare sisteme IT pentru cadastru şi carte funciară

În cadrul proiectului au fost oferite servicii de consultanță IT pentru elaborarea de recomandări privind implementarea unor măsuri de optimizare în domeniul securității IT, infrastructurii fizice, arhitecturii hardware și software a ANCPI. Obiectivele principale ale proiectului au fost următoarele:

 • întocmirea unui set de obiective în asigurarea standardelor de securitate în IT;
 • realizarea unei propuneri de plan multianual de implementare a standardelor de securitate;
 • stabilirea cadrului de menținere pe termen lung a măsurilor implementate pentru standardele de securitate la nivelul agenției;
 • elaborarea unui manual de proceduri integrat privind operarea și testarea sistemelor IT;
 • indexarea informaţiilor, cronologiei şi ierarhiei operaţiilor precum şi a unui regulament de utilizare a sistemului IT integrat;
 • realizarea unei propuneri de soluţie tehnică pentru amenajarea corespunzătoare pentru centrul de date principal (Data Center) și cel secundar (Locația de securitate pentru Disaster Recovery) ale ANCPI;
 • formularea de recomandări de optimizare a arhitecturii sistemelor IT, inclusiv în vederea implementării directivei INSPIRE.
[mai mult]

Asistență tehnică pentru utilizarea instrumentelor TIC în școli și biblioteci

Proiectul a constat în analiza situației existente la nivelul bibliotecilor locale și finanțarea acestora printr-un concurs de proiecte cu scopul de a învăța coordonatorii acestora să își promoveze valorile culturale locale și să atragă finanțări nerambursabile.

Echipa de consultanți a oferit servicii de asistență, consultanță pentru gestionarea efectelor produse de implementarea proiectelor la nivel local, servicii de management de proiect și de management financiar (inclusiv achiziții), servicii de promovare. Principalul obiectiv al acestei misiuni de consultanță la nivelul comunităților implicate a fost gestionarea schimbării de mentalitate a bibliotecarilor și a autorităților locale în privința a ceea ce poate oferi biblioteca pentru oamenii de la sat și din micile orașe.

[mai mult]

SIRENE - Realizarea unui proiect de consultanţă şi analiză pentru crearea aplicaţiei SIRENE şi a dotării tehnice a Biroului SIRENE

Consultanță în managementul schimbărilor impuse de implementarea unui sistem informatic ce a avut drept scop crearea unui centru naţional de schimb de informaţii între România şi Statele Membre UE referitor la alertele emise de instituţiile poliţieneşti din Uniunea Europeană.

Proiectul a vizat realizarea unei analize a situaţiei existente la nivel naţional şi european din perspectiva necesarului de schimb de informaţii între Birourile SIRENE din România şi celelalte State Membre UE, evaluarea standardelor tehnice de comunicaţii, identificarea proceselor de lucru impuse de legislaţia europeană în domeniu şi adaptarea acestora la specificul naţional, precum şi realizarea unui studiu de fezabilitate pentru analiza impactului asupra organizaţiei din punct de vedere organizaţional, procedural şi al dotărilor tehnice în urma schimbărilor impuse de implementarea sistemului informatic.

[mai mult]
MAI

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

logo-apia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

CCPI

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI)

MSanatatii

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale