Veliki projekti

key_projects

APIA integrirani sustav Icon APIA integrirani sustav

Poljoprivreda
Agencija za plaćanja i intervencije u poljoprivredi

Pomažemo preko milijun poljoprivrednika godišnje da dobiju poticaje od Europske unije.

Preko 1.650.000 poljoprivrednih čestica je evaluirano u šest godina da bi se privukla sredstva u iznosu od 4.5 milijarde Eura.

Na taj smo način uspjeli poboljšati učinkovitost rumunjskih poljoprivrednika u njihovim aktivnostima. Implementacija sustava je bila stvarno velik izazov, jer je administrirana baza podataka bila druga po veličini u Rumunjskoj.

Razvoj integriranog informacijskog sustava za kontrolu aktivnosti poljoprivrednika:

 • Upravljanje i kontrola financijske pomoći poljoprivrednicima koji se nude preko FEROGA fondova (Europski fond za vođenje i jamstva u poljoprivredi);
 • Razvoj registracijskih mehanizama za aplikacije podrške, verifikaciju, odobrenje i isplatu poljoprivrednicima;
 • Otkrivanje i kontrola prevara pomoću alata za pohranu i traženje indikatora učinka;
 • Povećani kapacitet za nadzor bilo koje aplikacije u bilo koje doba;
 • Kompatibilnost s EU sustavom;
 • Savjetovanje o upravljanju projektima;
 • Podrška i održavanje.

Integrirani sustav upravljanja i kontrole (IACS)

To je glavni dio IT APIA sustava i sastoji se od sljedećih modula:

 • Registar poljoprivrednika;
 • Modul za skupljanje podataka;
 • Modul za administrativnu provjeru;
 • Modul za terensku provjeru, koja pokriva sve detalje vezane uz terenske i udaljene provjere;
 • Modul za izračun plaćanja;
 • Modul za odobrenje plaćanja;

Ovi moduli koriste se za upravljanje sljedećim shemama:

 • SAPS – shema plaćanja za jedno područje (obvezno za ostatak shema)
 • ANTs – Državna pomoć za prijelazno stanje (ANT1 – ANT6)
 • PSZ – Odvojene isplate za šećer
 • OZD – Isplate za rižu
 • TDP – Rajčica za obradu (trenutno se više ne isplaćuje)
 • EC – energetski usjevi (trenutno se više ne isplaćuje)

Identifikacijski sustav za parcele: omogućuje pregled i održavanje fizičkih blokova;

Regulacija tržišta:

• To je sustav za upravljanje i praćenje za :

 • Promoviranje mjera za poljoprivredne i ekološke proizvode;
 • Promotivne mjere za vina, s Nacionalnim programom potpore u sektoru vinskih kultura:
 • Mjere za izdavanje licenci za uvoz i izvoz za trgovinsku razmjenu poljoprivrednih proizvoda s trećim zemljama, prema Europskim zakonima;
 • Naknade za izvoz poljoprivrednih proizvoda u treće države (financira samo EAGF);
 • Kvote za mlijeko i deklaracije vezane uz mlijeko i mliječne proizvode;
 • Mjere specifične za pomoć školama u mlijeku i pomoć školama u voću;
 • Mjere restrukturiranja i rekonverzije;
 • Interventne mjere za proizvode u sektoru povrća, mliječnih proizvoda i mesa;

Ruralni razvoj

 • Isplate za nerazvijena područja (Mjere 211 „Podrška za nerazvijena planinska područja” i 212 „Podrška za manje razvijena područja osim planinskih” koje je APDRP delegirao APIA-i);
 • Isplate za poljoprivredna područja (214 „Isplate za poljoprivredna područja” koje je APDRP delegirao APIA-i, koje se sastoje od 7 paketa)
 • Upravljanje višegodišnjim angažmanima za LFA i paketima poljoprivrednih područja
 • Povrat nedospjelih plaćenih iznosa dodijeljenih poljoprivrednicima koji ne zadovoljavaju uvjete/kriterije na koje su se obvezali

Financijski računovodstveni sustav

Obrađuje financijsko-računovodstvene aktivnosti APIA-e:

 • Upravlja svim specifičnim dokumentima u državi i središnjim uredima;
 • Rukuje sredstvima EU kojim upravlja IACS;
 • Izvještava EU;
 • Upravlja financijskim računima;
 • Izvještaji za EU i državnu upravu.

Sustav za upravljanje dokumentima

 • Rukuje dokumentima;
 • Nudi važne prednosti za APIA-u u usporedbi s tradicionalnim sustavom tiskanih dokumenata
 • Najsuvremenije metode za pristup i uporabu sredstava za poljoprivrednike;
 • Transparentnost u procesima predavanja financijskih i analitičkih zahtjeva;
 • Fleksibilnost sustava s promjenom zakonodavstva za upravljanje shemama isplata i mjerama;
 • Izvoz složenih izvješća koje traži EZ ili različita kontrolna tijela;
 • Skraćeno vrijeme čekanja za tijek obrade zahtjeva;
 • Poboljšana iskustva korisnika s administracijom;
 • Sustav je implementiran prema Direktivi EU za implementaciju nacionalnih sustava administracije i pristupa vladinim uslugama za građane;
 • Učinkovitija analiza uprave i obrada financijskih zahtjeva;
 • Pojednostavljenje i povećanje učinkovitosti aktivnosti APIA-e;
 • Fleksibilnost u sustavu plaćanja za poljoprivrednike koji omogućuje raznovrsne isplate u ratama;
 • Java;
 • JEE: JPA 1.2, EJB 3.0, JMS, JSF
 • Oracle baza podataka
 • JBoss Application Server