Mediu

industry_environment

Susţinem mediul înconjurător prin dezvoltarea unor soluţii performante de protecție și conservare a naturii.

Sistemele noastre acoperă gestionarea ariilor protejate, de la nivel local, până la nivel european. În prezent, toate ţările membre ale Uniunii Europene folosesc soluţia Teamnet pentru raportarea privind starea de conservare a naturii către Comisia Europeană. De asemenea, la nivel național am reușit să realizăm întreaga infrastructură IT în domeniul mediului, prin dezvoltarea de sisteme locale și naționale de colectare și centralizare date și sisteme de management al ariilor protejate din România.

Performanța noastră în mediu este strâns legată de utilizarea inovativă a tehnologiei GIS. În 14 ani de experiență, am realizat peste 30 de proiecte folosind această tehnologie. Cu ajutorul sistemelor GIS dezvoltate de Teamnet, sunt gestionate toate siturile Natura 2000 din România (peste 530) şi toate ariile naturale protejate (peste 900).

 

Consultanţă în mediu pentru managementul organizaţiilor şi operaţiunilor

Expertiza noastră în zona de management şi interesul faţă de acest domeniu vin în ajutorul instituţiilor abilitate, atât pe partea de management, cât şi pe cea de operaţiuni. Oferim consultanţă de la planuri de management, soluţii integrate pentru administrarea datelor, mecanisme de consolidare, control şi validare, până la gestionare de resurse şi audituri de date şi operaţiuni.

Proiectare şi implementare de portaluri dedicate

O informare corectă, concisă şi clară a publicului larg poate schimba în bine mediul, care adeseori este pus pe plan secund. De aceea dezvoltăm portaluri de informare publică. În același timp, dezvoltăm și portaluri interne pentru eficientizarea activității instituțiilor.

Sisteme de înregistrare şi evidenţă a planurilor de management

Natura 2000

Acest sistem integrat ajută la implementarea directivelor stabilite de Comisia Europeană cu privire la administrarea ariilor protejate.

Flora și Fauna - Sistemul de gestionare a informaţiilor privind biodiversitatea

Cu ajutorul acestuia, administratorii şi custozii ariilor protejate colectează date pe care le raportează către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Aplicaţie de raportare către UE

Prin intermediul acesteia, ţările membre ale Uniunii Europene generează şi raportează datele geospaţiale privind arealul de distribuţie al speciilor şi habitatelor.

Primo

Acest plan integrat de management gestionează cele 27 de arii protejate din judeţul Constanţa.
ANPM

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

APDRP

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

ANPA

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură