Proiecte de anvergură

key_projects

SINCRON – Sistem Naţional de Management al Ariilor Protejate Icon SINCRON Sistem Naţional de Management al Ariilor Protejate

Mediu
Agenţia Naţională de Protecţia Mediului

Gestionăm planul de management al ariilor protejate din România.

Contribuim la conservarea mediului natural, prin realizarea infrastructurii planurilor de management ale ariilor naturale protejate.

De asemenea, creştem gradul de conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii prin realizarea de seminarii de informare.

Implementarea unui sistem informatic integrat

 • Livrarea echipamentelor şi a infrastructurii de bază pentru sistemul informatic de înregistrare şi evidenţă a planurilor de management
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Înregistrare Planuri de Management”
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Registrul Naţional de Evidenţă a Implementării Planurilor de Management”
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Administrare şi Securitate”
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Raportare şi Business Intelligence”
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Audit”
 • Proiectarea și implementarea sistemului “Integrare cu alte sisteme și interfețe”
 • Consultanţă Project Management
 • Gestionarea planurilor de management al ariilor protejate
 • Instrument prin care administratorii şi custozii ariilor protejate raportează către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului
 • Stocare structurată a datelor
 • Posibilitatea accesării planurilor de management de către stakeholderi în orice moment
 • Sporirea vitezei de lucru
 • Acces îmbunătăţit al specialiştilor MMP la Planurile de management
 • Instrument de comunicare MMP – custozi / administratori ai ariilor protejate
 • Instrument  MMP de urmărire, control, analiză şi emitere de recomandări
 • Resurse reduse necesare utilizatorilor: PC, browser, conexiune internet
 • Stocarea la distanţă: pe echipamente de tip SAN
 • Siguranţa datelor: Back-up  efectuat de administratorul aplicaţiei
 • Java, versiunea 1.7u4
 • Oracle WebLogic 11g, configurat în cluster
 • Server ELO pentru managementul documentelor
 • Server GIS pentru integrarea hărţilor
 • Oracle Identity and Access Management Suite plus 11g pentru gestiunea utilizatorilor şi controlul accesului
 • Oracle Business Intelligence Standard Edition One pentru Raportare şi BI
 • HW IBM (servere HX5, HS22, storage DS5020)