Termeni și condiții

generica

VIZITAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ UTILIZATORII AU CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

Site-ul http://www.teamnet.ro/, denumit in continuare „site” (cu exceptia site-urilor aparținând terților către care se face trimitere), este proprietatea S.C. Teamnet International S.A., societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/461/2001, având Cod Fiscal RO 13904073, cu sediul în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.44, Județul Prahova, capital social subscris și vărsat în cuantum de 1.081.610 lei (denumită în continuare „TEAMNET”).

Scopul site-ului

Site-ul își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la serviciile și produsele oferite de S.C. Teamnet International S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.44, Județul Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/461/2001, având Cod Fiscal RO 13904073.

Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre TEAMNET și clienții săi în sensul de a ușura comunicarea dintre TEAMNET și clienți, ceea ce conduce la îmbunătățirea comercializării produselor și serviciilor TEAMNET.

TEAMNET depune toate diligențele pentru a oferi informații actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul site-ului. Cu toate acestea, TEAMNET nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe site în orice moment.

De asemenea, TEAMNET nu garantează că site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. TEAMNET nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori din cauza unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul site-ului.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este de acord, acceptă și garantează că va folosi acest site și serviciile în concordanță cu acești termeni și condiții, într-o manieră corespunzătoare și legală, numai în scopuri legale. Spre exemplu, utilizatorul nu va:

  • Folosi acest site pentru a dăuna minorilor în niciun fel;
  • Primi, accesa sau transmite conținut care încalcă legea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, încalcă confidențialitatea, este pornografic, obscen, rasist, amenințător, ofensiv, defăimător sau altfel ilegal;
  • Transmite un conținut electronic, inclusiv viruși, care vor cauza, sau este probabil că vor cauza, detrimente sau vor păgubi în orice fel sistemul de calcul TEAMNET și/sau al altor utilizatori;
  • Nu va face cereri de trafic excesive, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondență aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, concursuri, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenționat să inhibe ceilalți utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputația TEAMNET sau reputația unei terțe părți;
  • Divulga propria identitate sau pe cea a unei terțe părți sau informații sensibile în conversații și mesaje afișate. Prin folosirea acestui site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător TEAMNET pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea termenilor și condițiilor.

Limitarea răspunderii

Utilizatorul acceptă că folosirea site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile TEAMNET, conținutul și paginile de internet, sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

  • orice garanție de neîntrerupere a serviciilor de la TEAMNET;
  • disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului;
  • titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare etc.

TEAMNET nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar prin folosirea site-ului sau posibilitatea de folosire a site-ului.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătură cu folosirea serviciilor de telecomunicație TEAMNET, inclusiv acelea care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al utilizatorului.
TEAMNET poate modifica prezenții termeni și condiții fără o notificare prealabilă. Astfel de schimbări vor fi anunțate prin afișarea pe site. Se consideră aceste schimbări ca fiind acceptate în cazul în care utilizatorii continuă să utilizeze site-ul după data afișării modificărilor.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, TEAMNET nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către TEAMNET a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

„TEAMNET” este o marcă aparținând S.C. Teamnet International S.A.. Utilizarea în scopuri comerciale a mărcii „TEAMNET” este strict interzisă utilizatorilor site-ului. În mod special, este interzisă comercializarea mărcii „TEAMNET”, totală sau parțială, precum și copierea, modificarea, reproducerea, retransmiterea sau distribuirea acesteia prin orice mijloace, de către utilizatori.
De asemenea, utilizatorii iau la cunoștință de faptul că toate drepturile, titlurile și interesele asupra conținutului site-ului, indiferent de forma lor, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile înregistrate, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate cu acestea, sunt și vor ramane proprietatea TEAMNET și/sau a licențiatorilor acesteia.

Date cu caracter personal

Prin intermediul site-ului utilizatorii pot furniza către TEAMNET informații referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile TEAMNET, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor de pe acest site (ex: „comandă”, „contact”, „solicită întâlnire”, „suport vânzări”, „suport tehnic”), își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre TEAMNET în următoarele scopuri:
a) marketing (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor TEAMNET precum și a produselor și serviciilor partenerilor TEAMNET prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman (scrisori, broșuri, alte materiale tipărite);
b) în scopul furnizării serviciilor sau produselor TEAMNET prezentate pe site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
c) stocarea și procesarea acelor informații care ajută TEAMNET să îmbunătățească produsele și serviciile oferite de TEAMNET precum și relația cu clienții săi;
d) alte activități întreprinse de TEAMNET și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.
TEAMNET are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane desemnate/împuternicite de TEAMNET să vândă pentru și/sau în numele TEAMNET serviciile și produsele TEAMNET, persoanelor implicate în procesele menționate la literele a-d de mai sus precum și altor persoane, în condițiile legii.

Accesarea site-ului în continuare și trimiterea formularelor echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate. În cazul în care utilizatorul nu dorește ca TEAMNET să proceseze datele cu caracter personal în unul sau anumitor scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va trimite o scrisoare către TEAMNET la adresa: S.C. Teamnet International S.A.– Str. Elena Doamna, nr. 44, Ploiești, Prahova, România, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care furnizează TEAMNET date cu caracter personal prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.

Cookies
Un fișier cookie este un mic grup de date, care adesea include un identificator unic anonim, care este trimis către browserul calculatorului dumneavoastră de pe un site internet și stocat pe hardul calculatorului dumneavoastră.

TEAMNET folosește fișierele cookie pentru următoarele scopuri: să furnizeze utilizatorului conținutul obișnuit, să țină evidența preferințelor utilizatorilor în așa fel încât să estimeze paginile populare și folositoare, din motive statistice și de marketing. Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie, dar într-un asemenea caz utilizatorul s-ar putea sa nu mai aibă acces la anumite pagini sau servicii.

Legea aplicabilă

Acest site internet (exclusiv site-uri ale terțelor părti spre care există legături) este proprietatea TEAMNET. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă ca acești termeni și orice dispută legată de ei sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din București, România. Acest site poate fi accesat de oriunde din România și de peste hotare.

TEAMNET nu ofera nicio asigurare că informațiile conținute de acest site se supun legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Daca utilizatorul acceseaza acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

DATE DE CONTACT

S.C. Teamnet International S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.44, Județul Prahova.
COD FISCAL: RO13904073

În cazul in care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site internet și să îl părăsiți imediat.