Büyük Projeler

SIM: Entegre Çevresel Sistem Icon SIM SIM: Entegre Çevresel Sistem

Çevre
Milli Çevre Koruma Ajansı

Söz konusu sistem sayesinde Romanya’ya özgü tüm çevresel veriler Avrupa Birliği’ne rapor edilebilmekte ve aynı zamanda milli düzeyde çevresel düzenleme dokümanları hazırlanabilmektedir.

SIM sistemini oluşturan 80 entegre uygulama ile düzenleyici yasalar (onaylar, anlaşmalar, çevresel yetkilendirmeler vb.) tarafımızca hazırlanabilmekte ve kirlilik kontrolü, atmosferin korunması, atık, biyoçeşitlilik, genetiği değiştirilmiş organizmalar, iklim değişiklikleri vb. başta olmak üzere tüm çevresel alanlar için ekonomik aktörlerden veri toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen alanlara dayalı olarak ilgili aktörlerden toplanan veriler tek bir merkezde toplanmakta, işlenmekte ve Romanya’nın çevresel alana yönelik raporları Avrupa Birliği’ne aktarılabilmektedir.

 • Entegre Çevresel Sistem Tasarımı;
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı;
 • Bakım ve Destek.

Aşağıda belirtilen faaliyetler aracılığıyla çeşitli çevresel alanlar arasında bir ara birim oluşturmanın yanı sıra Avrupa Birliği raporlarının konusunu oluşturan veri setleri arasında tutarlılık sağlıyoruz:

 • Tüm çevresel alanlara (düzenleyici yasaların yürürlüğe konmasından çevresel gereklilikler doğrultusunda raporlamaya) yönelik bir bakış açısı ile ekonomik bir aktör hakkında genel açıklamalarda bulunulması;
 • Çevresel gereklilikler doğrultusunda ekonomik aktörlerin raporlarının hazırlanmasına ilişkin online bir çerçeve program sunulması;
 • SIM tarafından oluşturulan tüm uygulamalarda kullanılan ve ekonomik aktörler, yakıtlar, kirletici maddeler, atık vb. hususlara yönelik bilgiyi hem tutarlı hem de izlenebilir bir şekilde sunulmasına olanak tanıyan ortak ad dizinleri;
 • Düzenleyici bölgesel çevre ajansına bakılmaksızın düzenleyici yasaların tutarlı bir format eşliğinde hazırlanması;
 • Bir alandan diğerine veri transferi ve ekonomik aktörler için raporlama verimliliğinin arttırılması;
 • Avrupa Birliği’ne tutarlı verilerin gönderilebilmesi amacıyla tek veya birkaç alana yönelik paralel raporlama uygulaması çerçevesinde benzer verilerin karşılaştırılması ve analiz edilmesi.

Donanımlar

 • IBM Güç Sistemleri;
 • IBM System X;
 • Ekipmanlar (Anahtarlar, Güvenlik Duvarları, Yük Dengeleyicileri, Yönlendiriciler vb.) ;
 • Kemp Teknolojileri;
 • Güvenlik (SSL, VPN, IPSec);
 • IBM Sistem Depolaması;
 • Yedekleme/Yeniden Yükleme/Düzeltme.

Yazılımlar

 • IBM-AIX;
 • Microsoft Windows;
 • Microsoft Hyper-V, Sistem Merkezi (sanal ortam yönetimi);
 • Oracle Veritabanı;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Apache Tomcat;
 • Microsoft Sistem Merkezi.

Sistem Entegrasyonu

 • ELO Belge Yönetimi;
 • ESRI ArcGIS Masaüstü;
 • ESRI ArcGIS Sunucu;
 • 1:10000 Ölçekli Vektörel Romanya Haritası ;
 • webGIS ve mobileGIS Uygulamalarının Tasarlanması;
 • SAP NetWeaver Portalı;
 • •SAB İş Hedefleri;

Eksiksiz Geliştirmeler

 • J2EE
 • .NET Framework
 • ASP.NET WebForms
 • ASP.NET MVC
 • C#, VB.NET
 • HTML, HTML 5
 • JavaScript
 • CSS
 • Visual Stud