Značajni projekti

SIM: Integrisani sistem životne sredine Icon SIM Integrisani sistem životne sredine

Životna sredina
Nacionalna Agencija za zaštitu životne sredine

Ovim sistemom EU se izveštava o svim podacima vezanim za životnu sredinu u Rumuniji, bezbeđujući istovremeno i izdavanje propisanih akata u oblasti životne sredine na nacionalnom nivou.

Posredstvom više od 80 integrisanih aplikacija koje formiraju SIM izdajemo propisana akta (odobrenja, saglasnosti, vlašćenja vezana za životnu sredinu itd.) i sakupljamo podatke od privrednih subjekata za sve oblasti životne sredine: kontrola zagađenja, zaštita atmosfere, otpadi, biodiverzitet, genetski modifikovani organizmi, klimatske promene itd. Centralizujemo i obrađujemo podatke sakupljene od subjekata i na osnovu njih realizujemo izveštaje koje Rumunija dostavlja Evropskoj Uniji u oblasti životne sredine.

 • Realizacija Integrisanog sistema životne sredine
 • Konsalting u upravljanju projektima
 • Održavanje i podrška

Obezbeđujemo povezivanje između različitih oblasti životne sredine i koherentnost između setova podataka koji su predmet izveštavanja Evropske Unije, putem:

 • Kreiranja slike celine o privrednom subjektu u pogledu svih oblasti životne sredine (od izdavanja propisanog akta, pa do izveštavanja shodno obavezama prema životnoj sredini);
 • Kreiranja online okvira radi realizacije izveštavanja privrednih subjekata, shodno obavezama istih prema životnoj sredini;
 • Zajedničke nomenklature korišćene za sve aplikacije koje se nalaze u sastavu SIM, što obezbeđuje jedinstveno i prateće povezivanje informacija vezanihza privredne subjekte, goriva, zagađivače, otpade itd;
 • Izdavanja propisanih akata u jedinstvenom formatu, nezavisno od okružne agencije za zaštitu životne sredine koja ih izdaje;
 • Preuzimanja podataka iz jedne oblasti u drugu, čime izveštavanja o privrednom subjektu postaju efikasnija;
 • Upoređivanja i analize sličnih podataka koji su predmet određenih paralelnih izveštavanja u jednoj ili više oblasti, kako bi se obezbedila koherentnost podataka dostavljenih Evropskoj Uniji.

Hardver

 • IBM Power Systems;
 • IBM System X;
 • Equipment (Switches, Firewalls, Load Balancers, Routers, etc.);
 • Kemp Technologies;
 • Security (SSL, VPN, IPSec);
 • IBM System Storage;
 • Backup/Restore/Recovery.

Softver

 • IBM-AIX
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Hyper-V, System Center (upravljanje virtualnim sredinama);
 • Oracle Database;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Apache Tomcat;
 • Microsoft System Center.

Integrisanje sistema

 • ELO Document Management
 • ESRI ArcGIS Desktop
 • ESRI ArcGIS Server
 • Vektorska mapa Rumunije 1:10000
 • Kreiranje webGIS i mobileGIS aplikacija
 • SAP NetWeaver Portal
 • SAB Business Objects

Rešenje ključ u ruke

 • J2EE
 • .NET Framework
 • ASP.NET WebForms
 • ASP.NET MVC
 • C#, VB.NET
 • HTML, HTML 5
 • JavaScript
 • CSS
 • Visual studio