Značajni projekti

key_projects

Revisal-Sistem upravljanja radnom snagom Icon Revisal Registar zaposlenih

Teritorijalni Inspektorat Rada Opštine Bukurešt

Razvili smo Opšti Registar za evidenciju zaposlenih kojim se upravlja podacima svih zaposlenih u Rumuniji.

Svakodnevno upravljamo preko 10.000 izveštaja unetih u sistem od strane 400.000 poslodavaca koji koriste sistem.

Tako, posredstvom elektronske usluge nudimo kompanijama mogućnost dostavljanja online registra evidencije zaposlenih i provere situacije ugovora o radu.

 • Implementacija integrisanog informacionog sistema koji komunicira sa sistemom za evidenciju stanovništva, sa sistemom Nacionalnog zavoda javnih penzija, sa Nacionalnim viznim sistemom, s bazama podataka lokalnih opština, rumunskom Kancelarijom za imigraciju i mnogim drugim sistemima;
 • Konsalting u upravljanju projektima;
 • Održavanje i podrška;
 • Personifikovane aplikacije za desktop za upravljanje i izveštavanje o ljudskim resursima;
 • Elektronski portal za web izveštavanje (format XML ) ;
 • Analize planiranja i procene;
 • Analiza faktora rizika;
 • Analiza podataka iz nacionalnih ugovora o radu;
 • Alat  za izveštavanje inspektora rada i odlučujućih faktora  u javnoj upravi;
 • Bezbednost podataka;
 • Izveštavanje podataka;
 • Search & Business intelligence;
 • Integration & Data Migration.
 • Realizacija novih instrumenata i antikorupcijskih politika vlade
 • Poboljšanje kontrole radnika migranata i utaje poreza;
 • Poboljšanje vladine kontrole ugovora o radu;
 • Povećanje prihoda u državnom budžetu;
 • Značajno smanjenje rizika i pobolišanje operacija;
 • Kompletno eliminisanje dokumenata na papiru;
 • Poboljšanje delatnosti izveštavanja  Državnih Organa vlasti za poslodavce;
 • Smanjenje troškova osoblja u okviru Inspekcije Rada.

Softvare

 • Oracle 10g i APEX;
 • SQL Server 2000;
 • .net Framework 2.0;
 • Teamnet Framework 5.0.