Enerji ve Yardımcı Hizmetler

industry_energy

Sistemlerinin Verimliliğini ve Nüfusun Modern Altyapıya Erişime Derecesini Artırıyoruz.

Su ve sanitasyon, atık yönetimi, SCADA, otomasyon ve elektrik mühendisliği entegre sistemleri sayesinde, çevre korunmasına katkıda bulunuyor ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasını sağlıyoruz.

Ayrıca karmaşık, mühendislik projeleri esnasında kazandığı 20 yıl deneyimimiz nedeniyle müşterilerimize mühendislik alanında teknik yardım ve endüstriyel süreçler tasarımı sektöründe en kapsamlı danışmanlık hizmetlerini sağlayabiliyoruz.

Teknik Destek

Müşterilerimize ekonomik ve finansal araçların analizini içeren hizmetlerin yanı sıra uygulanan programların tasarımı, uygulanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile geliştirme programlarına yönelik destek sunuyoruz. Teknik destek kapsamında ana yeterliliklerimiz stratejik dokümantasyon hazırlıkları, fizibilite çalışmaları ve iş denetimidir.

Endüstriyel Proses Tasarımı

Uzman ekibimiz, endüstriyel proses tasarımı ile bağlantılı birçok hizmet üstlenmektedir: su sistemlerine (su ve kanalizasyon sistemleri ile atık su ve atık su arıtma tesislerine yönelik proses tasarımı), elektrik tasarımına (elektrik istasyonlarının tasarımı ve kurulumu ile elektrik tüketiminin etkili bir biçimde kayda geçirilmesi ve yönetimine ilişkin danışmanlık hizmetleri) ve teknolojik ekipmanlar ile su ve atık faaliyetlerinin kurulumunu içeren inşaat mühendisliği tasarımına yönelik proses tasarımları.

Uygulama ve Bakım

İçme suyu şebekelerinin geliştirilmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi, su arıtma ve filtreleme sistemleri ya da endüstriyel atık su arıtma tesislerinin konstrüksiyonu gibi su ve kanalizasyon ile bağlantılı çalışmalar tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Bistrita, Beclean, Salva ve Sângeorz-Băi bölgelerinde atık su arıtma tesislerinin tasarlanması

Müşteri: AquaBis Şirketi. Söz konusu proje kapsamında sunduğumuz ve aynı zamanda teknolojik akış tasarımı, ekipman ve işletim maliyeti sınıflandırması, Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) tasarımı, otomasyon ve düşük/orta voltajlı güç nakil şebekeleri, inşaat mühendisliği tasarımı (ekipman ve erişim yollarına yönelik altyapı) ve su/kanalizasyon şebekeleri ile bağlantıları gibi faaliyetlerin teknolojik akışlarını içeren hizmetler arasında atık su arıtma tesislerinde kullanılan teknolojinin fiili tasarımı bulunmaktadır.

Transelectrica:

Söz konusu proje, elektrik enerjisi kalitesinin IEC 61000-4-30:2008 standardına uygun bir biçimde izlenmesi amacıyla Romanya elektrikli ulaşım ağında (CNTEE Transelectrica tarafından kullanılan) 15 noktaya analizör tesis edilmesini ve ilgili analizörlerin mevcut kalite izleme sistemine entegre edilmesini içermektedir. Bu bağlamda söz konusu çözümü öğrenme ve kullanma çabalarının azaltılabilmesi için Müşteri tarafından kullanılan raporlama bileşenleri muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle gerekli verileri otomatik olarak ve şeffaf bir biçinde alan, dönüştüren ve merkezi veritabanında depolayan bir sunucu bileşeni tasarlanmış, geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.

E.ON:

Söz konusu proje, E.ON Moldova Distributie S. A. şirketine ait dönüştürme istasyonlarında elektrik enerjisi kalitesinin izlenmesini sağlayan bir sistemin uygulanmasını içermektedir. İlgili sistemin geliştirilmesi üç yıl sürmüş olup, söz konusu sistem 200’den fazla izleme noktasını kapsamaktadır. Enerji kalitesine yönelik veriler ilgili bölgeden otomatik olarak toplanmakta ve merkezi bir veritabanında depolanmaktadır. Sistem, hem enerji kalitesi standardına ait parametrelerin görselleştirilmesini ve analiz edilmesini hem de şebekede herhangi bir sorun yaşanması halinde otomatik olarak hazırlanan kayıtların incelenmesini sağlamaktadır. Öte yandan ilgili yetkililere enerji kalitesi hakkında yapay raporların sunulması gibi ek özellikler geliştirilmiş ve tanımlanmıştır. Mevcut durumda söz konusu sistem bakım faaliyetlerine tabi tutulmakta olup, izleme sürecinde Hak Sahibi tarafından kullanılan dağıtım şebekesine doğrudan bağlanacak üretim tertibatlarının dahil edilmesiyle aşamalı olarak genişletilecektir.
aquabis

AquaBis

transelectrica

Transelectrica

e-on

e.ON