Energija i komunalne usluge

industry_energy

Poboljšavamo učinkovitost sustava i razine pristupa ljudi suvremenoj infrastrukturi.

Naši integrirani sustavi vodovoda i kanalizacije, upravljanje otpadom, SCADA, automatizacija i elektroinstalacije nam omogućavaju da potičemo zaštitu okoliša te poboljšamo kvalitetu javnih usluga.

Nadalje, zbog više od 20 godina iskustva stečenoga na velikim projektima u strojarstvu, našim klijentima dajemo najsloženiji komplet savjetodavnih usluga na području dizajna industrijskih procesa i tehničke pomoći u strojarstvu.

Tehnička podrška

Našim klijentima nudimo usluge analize ekonomskih i financijskih instrumenata, kao i podršku za razvoj programa, uz asistenciju pri dizajnu i implementaciji primijenjenih programa te u njihovoj procjeni i nadzoru. Naše osnovne kompetencije u tehničkoj podršci su: sastavljanje strateške dokumentacije, studije izvodljivosti i nadzor radova.

Projektiranje industrijskih procesa

Naš tim stručnjaka pokriva široki raspon usluga vezanih za projektiranje industrijskih procesa: projektiranje procesa za vodovodne sustave (projektiranje procesa za vodovodne i kanalizacijske sustave i postrojenja za obradu vode), projektiranje elektrike (usluge savjetovanja za projektiranje električnih postaja i instalacija, kao i za učinkovitu registraciju i upravljanje potrošnjom energije) te građevinsko projektiranje koje uključuje instalaciju tehnološke opreme i različitih vodovodnih radova.

Implementacija i održavanje

Obavljamo radove vezane uz vodovod i kanalizaciju, kao što je razvoj, širenje i obnova vodoopskrbnih mreža s pitke vodom, sustava za tretiranje vode i filtriranje ili izgradnju postrojenja za tretiranje industrijskih otpadnih voda. U upravljanju otpadom razvijamo stanice za prijenos otpada, postrojenja za sortiranje i kompostiranje, usklađena odlagališta i spalionice otpada. Također nudimo pametne sustave automatizacije i informacijske tehnologije.

Dizajn postrojenja za otpadne vode u mjestima Bistrița, Beclean, Salva i Sângeorz-Băi

Klijent: Tvrtka AquaBis. Usluge koje nudimo u ovom projektu uključuju projektiranje tehnologije korištene u odlagalištima, što uključuje projektiranje tehnološkog toka, određivanje veličine opreme i troškove rada, projektiranje SCADA-e, automatizaciju i rešetke niskog /srednjeg napona, građevinsko projektiranje (infrastruktura za opremu i pristupne ceste), kao i projektiranje vodovodnih i kanalizacijskih mreža i priključaka.

Transelectrica

Projekt se sastojao od instalacije analizatora za nadzor kvalitete električne energije, u skladu sa IEC 61000-4-30:2008, na 15 mjesta unutar rumunjske mreže za prijenos električne energije (koju koristi CNTEE Transelectrica) te njihove integracije u postojeći sustav nadzora kvalitete. Pokušali smo zadržati dijelove za izvještavanje koje koristi Klijent kako bismo smanjili napor učenja i iskoristili rješenje. Stoga smo dizajnirali, razvili i implementirali komponentu poslužitelja koja automatski i transparentno izvlači podatke, konvertira ih i pohranjuje u središnju bazu podataka.

E.ON

Projekt se sastojao od implementacije sustava koji nadzire kvalitetu električne energije u transformatorima tvrtke E.ON Moldova Distributie S.A. Razvoj sustava trajao je tri godine i uključivao više od 200 nadzornih mjesta. Podaci o kvaliteti energije automatski se skupljaju na terenu i pohranjuju u centralnu bazu podataka. Sustav daje mogućnost vizualizacije i analize kvalitete standardnih parametara kvalitete energije te istraživanja automatskih bilježenja u slučaju incidenata na mreži. Razvijene su i definirane dodatne funkcije sintetičkog izvještavanja o kvaliteti energije za državnu upravu. U ovom trenutku, sustav je na održavanju i postupno se proširuje, uključujući generatorske instalacije koje su direktno spojene na distribucijsku mrežu koju koristi Korisnik u nadzornom procesu.
aquabis

AquaBis

transelectrica

Transelectrica

e-on

e.ON