Energija i Komunalije

industry_energy

Povećavamo efikasnost sistema i pristup stanovništva modernoj infrastrukturi.

Kroz naše integrisane vodovodne i kanalizacione sisteme, menadžment otpada, SCADA, automatizaciju i electrical engineering doprinosimo zaštiti životne sredine i povećanju kvaliteta javnih usluga.

Takođe, zbog našeg dvadesetogodišnjeg iskustva stečenog u velikim engineering projektima, možemo obezbediti našim kljientima najsveobuhvatnije konsultantske usluge u domenu projektovanja industrijskih procesa i tehničku pomoć u oblasti inženjeringa.    

Tehnička podrška

Nudimo našim klijentima usluge analize ekonomsko-finansijskih instrumenata, podršku razvojnim programima, ali i pomoć u osmišljavanju i implementaciji programa, njihovoj proceni i praćenju. Izrada strateške dokumentacije, studije izvodljivosti i nadzor radova jesu naše glavne kompetencije u oblasti tehničke podrške.

Projektovanje industrijskih procesa

Naš tim stručnjaka obuhvata širok spektar usluga u projektovanju industrijskih procesa: projektovanje procesa za vodovodne sisteme (projektovanje za vodovodne i kanalizacione sisteme, stanica za prečišćavanje i tretman voda), elektro projektovanje (usluge konsaltinga u projektovanju električnih stanica i postrojenja za beleženje i efikasno upravljanje potrošnjom električne energije) i projektovanje civilnih zgrada koje pretpostavlja ugradnju tehnološke opreme, radove u oblasti vode i otpada.

Implementacija i održavanje

Vršimo radove iz oblasti vodovoda i kanalizacije kao što su izvođenje radova, proširenje i rehabilitacija mreža pijaće vode, sistemi za tretman i filtraciju vode ili izgradnja stanica za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda. U oblasti upravljanja otpadom razvijamo stanice za transfer, sortiranje i kompostiranje otpada, odgovarajuće deponije i spalionice otpada. Takođe, pružamo inteligentne koncepte sistema za automatizaciju i tehnologiju informacija.

Projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz mesta Bistrita, Beclean, Salva i Sangeorz-Bai

Klijent: kompanija AquaBis. Ponuđene usluge u okviru ovog projekta uključuju projektovanje tehnologije korišćene u stanicama za prečišćavanje, koje podrazumeva i projektovanje tehnološkog protoka, dimenzioniranje opreme i troškova poslovanja, projektovanje SCADA, automatizaciju električne mreže niskog i srednjeg napona, projektovanje izgradnje (infrastrukture opreme i pristupnih puteva) i projektovanje vodovoda i kanalizacije i priključaka.

Transelectrica

Projekat se sastojao od instaliranja analizatora praćenja kvaliteta električne energije, shodno IEC 61000-4-30:2008, na 15 punktova mreže za transport električne energije u Rumuniji (eksploatisana od strane CNTEE Transelectrica) i njihovo integrisanje u prethodno postojeći sistem praćenja kvaliteta. Radi smanjenja napora učenja i eksploatacije rešenja, išlo se na očuvanje već korišćenih komponenti izveštavanja od strane klijenta. Zato je projektovana, razvijena i stavljena u rad server komponenta koja automatski i transparentno realizuje ekstrakciju podataka, njihovu konverziju i skladištenje u centralnu bazu podataka.

E.ON

Program se sastojao od implementacije sistema za praćenje kvaliteta električne energije u trafostanicama E.ON Moldova Distributie SA. Razvoj sistema trajao je 3 godine i obuhvata više od 200 punktova za praćenje. Podaci o kvalitetu energije skupljaju se automatski sa teritorije i skladište u centralnu bazu podataka. Sistem pruža kako mogućnost vizualizacije analize standardnih parametara kvaliteta energije, tako i istragu automatski izvršenih registracija u slučaju nastanka incidenata u mreži. Definisane su i razvijene dodatne funkcionalnosti sintetičkog izveštavanja organa vlasti o kvalitetu energije. Sistem se trenutno nalazi u održavanju i širi se postepeno uključivanjem proizvodnih instalacija u procese praćenja, direktno povezanih u distributivnu mrežu koju koristi korisnik.
aquabis

AquaBis

transelectrica

Transelectrica

e-on

e.ON