Značajni projekti

key_projects

SINCRON – Nacionalni Sistem upravljanja zaštićenim područjima Icon SINCRON Nacionalni Sistem upravljanja zaštićenim područjima

Životna sredina
Nacionalna Agencija za zaštitu životne sredine

Rukovodimo planom upravljanja zaštićenim područjima u Rumuniji.

Doprinosimo konzerviranju prirodne životne sredine, stvaranjem infrastrukturnih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima.

Takođe, povećavamo stepen javne svesti o značaju očuvanja biodiverziteta sprovođenjem informativnih seminara.

Implementacija integrisanog informacionog sistema

 • Isporuka opreme i osnovne infrastrukture za informacioni sistem za registraciju i evidenciju menadžment planova;
 • Projektovanje i implementacija sistema “Registracija Menadžment planova”;
 • Projektovanje i implementacija sistema “Nacionalni Registar za evidenciju i implementaciju   Menadžment planova”;
 • Projektovanje i implementacija sistema ” Upravljanje i Bezbednost”;
 • Projektovanje i implementacija sistema ” Izveštavanje i Business Intelligence”;
 • Projektovanje i implementacija sistema ” Revizija”;
 • Projektovanje i implementacija sistema ” Integracija sa drugim sistemima i interfejsima;
 • Konsalting  Project Management.
 • Upravljanje menadžment planovima  zaštićenih područja;
 • Instrument kojim administrator i kustosi zaštićenih područja izveštavaju Nacionalnu Agenciju za zaštitu životne sredine.
 • Strukturno skladištenje podataka;
 • Mogućnost pristupa menadžment planovima od strane stakeholdera u svakom trenutku;
 • Povećanje radne brzine;
 • Poboljšani pristup stručnjaka MMP menadžment planovima;
 • Instrument komunikacije MMP – kustosi / administratori zaštićenih područja;
 • Instrument MMP praćenja, kontrole, analize i izdavanja preporuka;
 • Smanjeni resursi potrebni korisnicima: PC, browser, internet konekcija;
 • Daljinsko skladištenje: na opreme tipa SAN;
 • Sigurnost podataka : Back-up  vršen od strane administratora aplikacije.
 • Java, verzija 1.7u4;
 • Oracle WebLogic 11g, konfigurisan u cluster;
 • Server ELO za menadžment dokumenata;
 • Server GIS za integraciju mapa;
 • Oracle Identity i Access Management Suite plus 11g za upravljanje korisnicima i kontrolu pristupa;
 • Oracle Business Intelligence Standard Edition One za izveštavanje i BI;
 • HW IBM (serveri HX5, HS22, storage DS5020).