Javne službe i uprava

industry_administration

Transformišemo način na koji građani komuniciraju sa javnim ustanovama.

Putem napredne tehnološke infrastukture, omogućavamo razvoj javnih službi Administracije. Razvijamo rešenja koja unapređuju efikasnost državnihinstitucija, povezanih institucija i teritorijalno – administrativnih jedinica. Kroz naše projekte, uspostavljamo osnove modernog sistema-podrške vladavine, saradničkog i manje birokratskog.

Integrišemo automatizovane radne tokove, pojednostavljujemo postupke i pomažemo u smanjenju administrativnih troškova. Verujemo da države regiona zaslužuju da dobiju održive platforme koje  izlaze u susret svojim građanima putem kompleksnih usluga, umanjenjem vremena čekanja na minimum, pristup informacijama na jednostavan i intuitivan način, sve u skladu sa međunarodnim standardima.

Izrada postupaka, strategija, konsaltinga i implementacije usluga Administracije

Tokom dvanaestogodišnjeg poslovnog iskustva u konkurentnoj sredini i saradnji koju imamo sa Evropskom Unijom, naučili smo značaj dugoročnih strategija. Naše iskustvo u ovoj oblasti nas preporučuje u odnosima konsaltinga i implementacije usluga Administracije.

Konsalting u optimizacji radnih procesa

Produktivnost je jedna od stvari koja karakteriše naš tim. Stvaramo strategije za optimizaciju za naše klijente i imamo potrebnu stručnost za prenošenje I u javni sektor ogromne količine znanja i postupaka čija je efikasnost dokazana u privatnom sektoru.

Implementacija složenih informacionih rešenja

Razvijamo softver sisteme koje integrišemo sa ostalim sistemima i sa arhitekturom hardvera i komunikacija.

Razvoj i implementacija softverskih rešenja

Stvaramo nove funkcionalnosti personalizovanim razvojem procesa implementacije rešenja ili infrastrukture koja pretpostavlja ugradnju hardvera i softvera, konfiguraciju, prilagođavanje i njihovo ispitivanje. Takođe, pružamo usluge kako za integraciju postojećih aplikacija ili IT infrastruktura, tako i menadžment usluge za sve ove delatnosti.

Konsalting u informacionoj tehnologiji

Procenjujemo IT strategije radi usklađivanja tehnologija sa poslovnim procesima kroz usluge koje uključuju planiranje i stratešku koncepciju, delovanje i implementaciju.

Garancija, održavanje i podrška post - implementacije

Pružamo konsalting u menadžmentu restrukturiranja troškova i delatnosti nabavke i snabdevanja, konsalting u ljudskim resursima, administraciji.

Poslovni konsalting

Pružamo konsalting u menadžmentu restrukturiranja troškova i delatnosti nabavke i snabdevanja, konsalting u ljudskim resursima, administraciji.

Aplikacija „Procena selekcije projekata“

Aplikacija procene za projekte na fondovima POSDRU.

RODCAP - Registar evidencije operatera ličnih podataka

Informacioni sistem omogućava online registraciju i evidenciju svih operatera podataka ličnog karaktera, baza podataka, informacionih i informatičkih sistema u kojima su pohranjeni i obrađeni lični podaci.

Mercur

Sistem se bavi slobodnom migracijom radne snage i pravilima za koordinisanje „MERCUR” sistema socijalnog osiguranja.
ANAF

Nacionalna Agencija poreske uprave

ANIF

Nacionalna Agencija za poboljšanje zemljišnih knjiga

ANCPI

Nacionalna Agencija za katastar za oglašavanje nekretnina

ANFP

Nacionalna agencija za državne službenike

ANOFM

Nacionalna Agencija za zapošljavanje

CNPP

Nacionalni Zavod javnih penzija

ITM

Teritorijalni Inspektorat rada grada Bukurešt

MMunciiPS

Ministarstvo rada, porodice i socijalne zaštite

MAI

Ministarstvo unutrašnjih poslova

MAE

Ministarstvo spoljnih poslova

MAI

Ministarstvo Administracije i unutrašnjih poslova

ORI

Rumunska kancelarija za imigracije

Ministry_of_Interior

Ministarstvo unutrašnjih poslova (Srbija)