Çevre

industry_environment

Yüksek performanslı doğa koruma ve muhafaza çözümleri geliştirilerek çevresel destek sağlanmaktadır.

istemlerimiz, hem bölgesel hem de Avrupa düzeyinde koruma altına alınmış alanların yönetimini kapsamaktadır. Halihazırda Avrupa Birliği’ne üye tüm devletler, doğayı koruma bilgilerini Avrupa Komisyonu’na aktarmak üzere Teamnet çözümlerinden faydalanmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal çapta ise Romanya’da bulunan korumalı alanlara yönelik veri toplama, merkezileştirme ve yönetim sistemleri için bölgesel ve ulusal sistemler geliştirerek Çevre sektöründeki Bilgi Teknolojileri alt yapısını oluşturmuş bulunmaktayız.

Şirketimizin Çevresel performansı, Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisinin yenilikçi bir şekilde kullanılması ile doğrudan bağlantılıdır. 14 yıllık deneyimlerimiz doğrultusunda söz konusu projeden faydalanarak 30’dn fazla projeye imza attık. Teamnet tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yardımıyla Romanya (530’dan fazla) ve koruma altına alınan doğal alanların tamamında (900’den fazla) bulunan tüm Natura 2000 alanları yönetilebilmektedir.

Kurumların ve operasyonların yönetimi için çevre danışmanlığı

Yönetim alanındaki tecrübemiz ve bu alana karşı ilgimiz, hem yönetim tarafından hem de operasyon tarafından yetkili kurumlara yardımcı olmaktadır. Yönetim planları, bilgi yönetimi için entegre çözümleri, konsolidasyon mekanizmaları, kontrol ve doğrulama, kaynak yönetimi ve bilgi ile operasyon denetleme alanında danışmanlık sunuyoruz.

Hususi portalların projelendirmesi ve uygulanması

İkinci planda bırakılmış çevre, geniş kitlelere doğru, açık ve net bir enformasyon ile iyi yönde değiştirebilir. Onun için kamu bilgilendirme portalları geliştiriyoruz. Aynı zamanda, kurumların faaliyetlerinin etkililiği için portallar geliştiriyoruz.

Yönetim planları kayıt ve belgelendirme sistemleri

Natura 2000

Bu entegre sistem, Avrupa Komisyonu’nun korumalı alan yönetimine ilişkin Yönetmeliklerinin uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

Vahşi Hayvanlar ve Bitkiler – Biyoçeşitliliğe İlişkin Bilgi Yönetim Sistemi

Söz konusu sistem sayesinde korumalı alan yöneticileri ve sorumluları Milli Çevre Koruma Ajansı’na rapor etmek üzere gerekli verileri toplayabilmektedir.

Avrupa Birliği Raporlama Uygulaması

Avrupa Birliği’ne üye devletler, türlerin ve yaşam alanlarının dağılım bölgelerine ilişkin jeo-uzamsal verileri oluşturmak ve rapor etmek üzere söz konusu uygulamadan faydalanmaktadırlar.

Primo

Söz konusu yönetime entegre plan, Constanta bölgesinde yer alan 27 korumalı alanın tamamını kapsamaktadır.
ANPM

Milli Çevre Koruma Ajansı

APDRP

Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Ödeme Ajansı

ANPA

Milli Balıkçılık ve Balık Yetiştiriciliği Ajansı