Integrisani sistemi

sisteme_integrate

Naši integrisani sistemi pomažu organizacijama da povećaju efikasnost, fleksibilnost i sposobnost komunikacije sa drugim sistemima kroz razvoj kompletnih i personalizovanih rešenja.

Tokom 15 iskustva, uspeli smo da ubrzamo transformaciju oblasti javnih usluga i upravljanja javnom bezbednošću, životne sredine, poljoprivrede, transporta, zdravstva, energetike i komunalija.

Naše iskustvo u konsaltingu i razvoju softvera, omogućava nam individualizaciju sistema kako bi odgovarao specifičnim potrebama.

Takođe, rešenja koja predlažemo sposobna su da upravljaju kompleksnim procesima i velikim količinama podataka, lako se integrišu u postojeće ili novonastale informacione mreže.

Svake godine povećavamo svoj portfolio usluga kako bismo odgovorili zahtevima naših klijenata i dali im inovativna rešenja. Od projektovanja integrisanih sistema, do upravljanja bazama podataka, naši stručnjaci pokrivaju širok asortiman usluga:

 • Konsalting o projektovanju integrisanih sistema i o izboru rešenja odgovarajućih komponenti;
 • Upravljanje projektima za pružanje  integrisanih rešenja;
 • Izrada, menadžment i inženjering poslovnih,funkcionalnih, nefunkcionalnih i tranzicionih zahteva;
 • Projektovanje i implementacija integrisanih rešenja;
 • Upravljanje bazama podataka;
 • Upravljanje komunikacijama;
 • Upravljanje IT infrastrukturama;
 • Testiranje, verifikacija i validacija;
 • Upravljanje promenama;
 • Instalacija, konfiguracija i održavanje;
 • Migracija sistema iz prethodnih generacija;
 • Dokumentovanje softverskih rešenja;
 • Obuka korisnika i administratora sistema;
 • Menadžment konfiguracija.

IT Sistemi

Naši informacioni sistemi pomažu klijentima da optimizuju svoje poslovanje pružajući inovativna i savršeno prilagođena rešenja.

 • Sistemi upravljanja hitnim situacijama;
 • Sistemi upravljanja nacionalnim i evropskim fondovima;
 • Sistemi izdavanja i upravljanja službenim dokumentima (vize, uverenje o državljanstvu);
 • Sistemi institucionalne interoperabilnosti i prekogranična saradnja;
 • Sistemi upravljanja ljudskim resursima;
 • Platforme upravljanja zaštićenim prirodnim područjima;
 • Sistemi upravljanja svojinom i vlasnicima;
 • Sistemi eAdministracija;
 • Sistemi upravljanja plovidbenim saobraćajem;
 • Informacioni sistemi za kodiranje arhiva;
 • Rešenja automatizacije, planiranja i praćenja operativnih procesa;
 • Kompletna rešenja sakupljanja, obrade, analize i diseminacije podataka;
 • Elektronski registri;
 • Koloborativne Web platforme.

Sistemi inženjeringa

Preko naše inženjering kompanije, implementiramo sisteme za vodu i kanalizaciju, SCADA, automatizacije i elektroinstalacije, sisteme upravljanja otpadom, pružajuči istovremeno konsalting usluge, tehničku podršku i održavanje.

Vodovodni i kanalizacioni sistemi

Sprovodimo kanalizacione, vodovodne radove, sanitarne i električne instalacije, građanske i industrijske gradnje.

 • Radovi na uspostavljanju, proširenju i rehabilitaciji vodovodnih mreža pijaće vode;
 • Izgradnja rezervoara pijaće vode i pumpnih stanica;
 • Sistemi za tretman i filtraciju vode;
 • Priključak za vodu;
 • Radovi na uspostavljanju, proširenju i rehabilitaciji kanalizacione mreže;
 • Izgradnja pumpnih stanica;
 • Izgradnja stanica za prečišćavanje otpadnih voda za male zajednice i gradove;
 • Izgradnja stanica za tretman otpadnih industrijskih voda;
 • Rehabilitacije i proširenja stanica za prečišćavanje;
 • Priključci kanala iz domaćinstava.

Sistemi za upravljanje otpadom

Doprinosimo smanjenju proizvodnje otpada i opadanju stepena opasnosti, ponovnoj upotrebi, njihovom vrednovanju razvojem specifičnih rešenja.

 •  Stanice za transfer, sortiranje i kompostiranje otpada – projekti ključ u ruke;
 •  Deponije – projekti ključ u ruke;
 •  Spalionice otpada – projekti ključ u ruke.

SCADA, automatizacije i elektroinstalacije

Nudimo inteligentne koncepte automatizacije i informacione tehnologije. Posedujemo tehničku ekspertizu u koncepiranju rešenja o projektovanju i puštanju u rad sistema automatizacije tipa SCADA. Takođe, implementiramo optimalna tehničko-ekonomska rešenja u oblasti električnog inženjeringa, energetike (smart grid, smart metering, renewable sources), industrijske automatizacije i specifičan aplikativni softver.

 • Sistemi SCADA u industriji snabdevanja pijaćom vodom;
 • Sistemi SCADA u industriji prečišćavanja otpadnih voda;
 • Sistemi SCADA za praćenje i kontrolu u metalurgiji;
 • Sistemi SCADA u proizvodnji naftnog goriva;
 • Sistemi softver SCADA spečifično razvijeni sa OPC (OLE for Process Control);
 • Inteligentni sistemi za industrijsku komunikaciju ;
 • Sistemi za energetski menadžment;
 • Sistemi za beleženje i upravljanje potrošnjom električne energije;
 • Usluge održavanja električnih inženjering oblasti i industrijske automatizacije.

Sistem za sprečavanje poplava na Dunavu

Informacioni sistem upravlja rizicima u slučaju poplave i povezan je sa svim zemljama Evropske Unije kroz koje prolazi Dunav od svog izvora do ušća.

Natura 2000

Ovaj integrisani sistem pomaže da se sprovedu direktive utvrđene od strane Evropske Komisije vezano za upravljanje zaštićenim područjima.

Flora i Fauna - Sistem upravljanja informacijama o biodiverzitetu

Uz njegovu pomoć, administratori i čuvari zaštićenih područja prikupljaju podatke koje prosleđuju nacionalnoj Agenciji za zaštitu životne sredine.

Aplikacija za izveštavanje EU

Posredstvom ove aplikacije, članice Evropske Unije generišu i izveštavaju o geoprostornim podacima vezanim za oblast distribucije vrsta i staništa.

Primo

Ovaj integrisani plan upravljanja rukovodi sa 27 zaštićenih područja u okrugu Konstanca.

SIMPOP - Informacioni Sistem za upravljanje Operativnim programom ribarstva

Automatizuje delatnosti upravljanja, praćenja i kontrole sredstava dobijenih kroz Operativni program ribarstva

Integrisani sistemi korišćeni u oblasti ribarstva

Predstavlja razvoj integrisanog sistema koji obezbeđuje upravljanje licencama za ribolov i ribarskim brodovima.

SAR - Sistem traganja i spasavanja

Koordinacioni centar delatnosti traganja i spašavanja u slučaju vazduhoplovnih civilnih incidenata.

apele_romane

Nacionalna uprava "Rumunske vode"

romatsa

Rumunska uprava za usluge u avio saobraćaju

Aeroport_HCB

Međunarodni aerodrom Henri Coanda

APDRP

Agencija za plaćanja za ruralni razvoj i ribarstvo

logo-apia

Agencija za plaćanja i intervencije u poljoprivredi

ANCPI

Nacionalna Agencija za katastar za oglašavanje nekretnina

ANIF

Nacionalna Agencija za poboljšanje zemljišnih knjiga

ANOFM

Nacionalna Agencija za zapošljavanje

ANPA

Nacionalna Agencija za ribolov i akvakulturu

ANPM

Nacionalna Agencija za zaštitu životne sredine

ANAF

Nacionalna Agencija poreske uprave

Agentia_pentru_Agenda_Digitala

Agencija za digitalnu agendu Rumunije, u okviru Ministarstva komunikacija i informacionog društva

apa_canal

APA Canal 2000

autoritatea_vamilor

Nacionalna uprava carine

ANCOM

Nacionalna Uprava za upravljanje i regulisanje komunikacija (ANCOM)

ANR

Rumunska uprava plovidbe

serbia

Direktorat granične policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

canif

CANIF (Mauritania)

CNPP

Nacionalni Zavod javnih penzija

serbia

Komisija za hartije od vrednosti (Srbija)

consiliul_judetean_ilfov

Odbor okruga Ilfov

CNSAS

Nacionalni Savet za proučavanje arhiva Securitate-a

electrica

Electrica

hidroelectrica

Hidroelectrica

ISU_Crisana

Inspektorat za vanredne situacije “Crisana” okruga Bihor

ISU_Banat

Inspektorat za vanredne situacije “Banat” okruga Timiš

ISU_Dealu_Spirii

Inspektorat za vanredne situacije “Dealu Spirii” grada Bukurešt

ITM

Teritorijalni Inspektorat rada grada Bukurešt

INFizica_Pamantului

Nacionalni Institut za fiziku Zemlje

jandarmeria_romana

Rumunska Žandarmerija

logo_mauritania

La commission d'analyse des informations financieres - Mauritanija

MAI

Ministarstvo Administracije i unutrašnjih poslova

MAE

Ministarstvo spoljnih poslova

MADR

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MAPN

Мinistarstvo nacionalne odbrane

ministerul_educatiei

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja

MMunciiPS

Ministarstvo rada, porodice i socijalne zaštite

MSanatatii

Ministarstvo zdravlja

MTransporturilor

Ministarstvo transporta

Ministry_of_Interior

Ministarstvo unutrašnjih poslova (Srbija)

ORI

Rumunska kancelarija za imigracije

PMB

Gradska skupština Bukurešta

radet

RADET

STS

Servis posebnih telekomunikacija

Spitalul_baicoi

Bolnica Băicoi

logo_spitalul

Bolnica Buhuși

Spitalul_de_pediatrie_ploiesti

Pedijatrijska bolnica Ploiesti

spitalul_floreasca

Bolnica Floreasca

spitalul_floresti

Bolnica Florești

spitalul_grigore_alexandrescu

Bolnica Grigore Alexandrescu

Spitalul_gura_humorului

Bolnica Gura Humorului

Spitalul_judetean_ploiesti

Okružna bolnica Ploiești

spitalul_mioveni

Bolnica Mioveni

spitalul_radauti

Bolnica Rădăuți

transelectrica

Transelectrica

centrul_national_romania_digitala

Rumunija (Digital Romania)

MSanatatii

Ministarstvo komunikacija i informacionog društva

consiliul_judetean_olt

Odbor okruga Olt

consiliul_judetean_giurgiu

Odbor okruga Giurgiu

CCPI

Međunarodni centar za policijsku saradnju

MAI

Ministarstvo uprave i unutrašnjih poslova – Uprava za fiskalnu i budžetsku politiku

ANFP

Nacionalna agencija za državne službenike

aquabis

AquaBis

e-on

e.ON