Javna bezbednost

industry_public

Stvaramo najperformantnije sisteme za javnu bezbednost.

Dokaz da se direktno uključujemo u društvo, pružajući garanciju da su najefikasnije tehnologije upotrebljene u njegovu korist,ili sistemi upozorenja u hitnim slučajevim i za brze intervencije, kao i delatnosti  traženja i spašavanja razvijeni od strane Teamnet.  

Verujemo u moć tehnologije koja se nalazi iza poslovanja, u onu koja obezbeđuje performantan menadžment reakcija na krize, koja umanjuje vreme upozorenja i delovanja. Naša tehnologija povećava efikasnost operacija na terenu, integriše sve podatke, razvija složene algoritme i, povrh svega, spašava živote.  

Potpuna rešenja za upravljanje resursima i pripadajuća podrška

Projektujemo i implementiramo kompletna rešenja za planiranje resursa i koordinaciju timova za intervencije na terenu.

Sistemi upozorenja

Posvećeni smo spasavanju ljudskih života. Zbog toga, projektujemo, implementiramo i uvodimo sisteme upozorenja, senzorske I komunikacione mreže i šeme za odgovor koji u mnogome povećavaju mogućnost brze intervencije u slučaju prirodnih nepogoda.

Sistemi praćenja, informisanja i upozorenja

Verujemo u transparentnost i brzo informisanje građana u ekstremnim slučajevima, koji najavljuju opasne događaje. Zbog toga, razvijamo sisteme za predviđanje, implementiramo ih i ugrađujemo, obučavamo korisnike i olakšavamo pružanje svih potrebnih informacija i preduzimanje potrebnih mera u realnom vremenu.

GIS Rešenja

Projektujemo i implementiramo geoprostorna kompletna rešenja koja pomažu u lokalizovanju incidenata na mapi i efikasnoj koordinaciji interventnih timova. Posedujemo 5 godina ekspertize u razvoju mapa i geoprostornih sistema.

Pružanje relevantnih, preciznih i tačno lokalizovanihpodataka, u realnom vremenu

Uz pomoć sistema Hirrus, možemo staviti na raspolaganju relevantne podatke za hitnu intervenciju timova.
SIRENE - Konsalting i analiza radi kreiranja SIRENE aplikacije i tehničkog opremanja SIRENE kancelarije

SIRENE - Konsalting i analiza radi kreiranja SIRENE aplikacije i tehničkog opremanja SIRENE kancelarije

U okviru projekta SIRENE, pružali smo konsalting za upravljanje promenama izazvanim implementacijom informacionog sistema koji je imao za cilj stvaranje nacionalnog centra za razmenu informacija između Rumunije i država članica EU. Centar upravlja informacijama vezanim za upozorenja izdata od strane policijskih institucija Evropske Unije.
SAR - Sistem traganja i spašavanja

SAR - Sistem traganja i spašavanja

Centar za koordinaciju akcija traganja i spašavanja u slučaju civilnih vazduhoplovnih incidenata.
Sistem za sprečavanje poplava na Dunavu

Sistem za sprečavanje poplava na Dunavu

Informacioni sistem upravlja rizicima u slučaju poplava i povezan je sa svim zemljama Evropske Unije kroz koje prolazi Dunav od svog izvora do ušća.
INFizica_Pamantului

Nacionalni Institut za fiziku Zemlje

MAPN

Мinistarstvo nacionalne odbrane

STS

Servis posebnih telekomunikacija

PMB

Gradska skupština Bukurešta