Upravljanje procesima i infrastrukturom

top-operatiuni-it

Uslugama upravljanja procesima i infrastrukturom, stvaramo nove mogućnosti za naše klijente i pomažemo im da lako prilagode poslovne procese novim trendovima. Obraćamo se javnim organizacijama u oblastima: javnih usluga i uprave, javne bezbednosti, životne sredine, poljoprivrede, transporta, zdravstva, energetike i komunalija, ali i kompanijama iz privatnog sektora iz svih oblasti aktivnosti.

Uz pomoć naših usluga, kompanije mogu izabrati menadžment rešenja koja najviše odgovaraju njihovom profilu, imajući pri ruci revizije i analize koje im pomažu da upravljaju izmenama na nivou poslovnih procesa, izbegavajući rizike.

Tako naš tim stručnjaka doprinosi pojednostavljenju poslovnih procesa potrebnih na bilo kojem nivou organizacije, od ponude kompletne infrastrukture usluge I rešenja, rešenja za upravljanje preduzećima i poslovnih menadžment usluga (BSM).

 • Dizajn infrastrukture
 • Usluge kapaciteta infrastrukture
 • Usluge mobilnosti (npr. imejl preko mobilnih terminala, tableti)
 • Microsoft paket( AD, Exchange, Sharepoint)
 • Migraciona /Cloud rešenja
 • Upravljanje portfoliom inicijativa, projekata i sredstava: menadžment rešenja projekata i portfolio investicija, optimizacija korišćenja resursa i dodele budžeta, tipski scorecard izvršni sistemi (BSC) i analiza finansijskih podataka.
 • Upravljanje poslovnim zahtevima: menadžment rešenja poslovnih zahteva kako za strateške, tako i za operativne potrebe.
 • Menadžment uprave, rizika  i usklađenosti: uprava, operativni rizika i procesa usklađenosti, kao i usklađenosti (kao što su usklađnost sa raznim standardima CMMI, Basel 2/3, SOX itd.), menadžment rešenja, finansijskih, budžetskih i popisnih rizika.
 • Automatizacija operacija: rešenja za automatizaciju operacionih zadataka na različitim nivoima: mreža i infrastruktura, server aplikacija, baza podataka.
 • Zadržavanje nivoa performanse i raspoloživosti, upravljanje promenama i konfiguracijom, upravljanje sredstvima: isporučujemo integrisana End2End rešenja kojima pružamo kompletne usluge specifične za upravljanje poslovnim uslugama, od upravljanja infrastrukturom do upravljanja performansom aplikacija (APM), monitoring i anticipativna dijagnostika u korist krajnjih korisnika, upravljanje kvalitetom usluga, do mapiranja aplikacija, upravljanje promenom aktive.
 • Upravljanje uslugama shodno ITIL: kompletna i integrisana rešenja koja odgovaraju sledećim potrebama i poslovnim procesima: upravljanje pozivima (Service Desk), upravljanje incidentima, upravljanje zahtevima i problemima, upravljanje znanjem i programiranim radovima održavanja, katalog usluga i sistem interaktivnog tiketinga (ticketing).
 • Revizorske i konsalting usluge radi optimizacije procesa. Revizorske usluge, konsalting i usluge upravljanja kompleksnim projektima za optimizaciju procesa.
Upit
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.