Tehnička pomoć
consultanta

Naša tehnička pomoć u oblasti inženjeringa odnosi se na analizu ekonomsko-finansijskih instrumenata i podršku razvojnim programima, ali i na pomoć u osmišljavanju i implementaciji primenjenih programa, u proceni i praćenjuistih.

Naš tim stručnjaka specijalizovan je u vodenim I kanalizacionim sistemima, stanicama za prečišćavanje i tretman otpadnih voda, sistemima za menadžment otpada i sistema SCADA, automatizaciji i električnim inženjerskim sistemima, stavljajući na raspolaganje našim klijentima dvadesetogodišnje iskustvo stečeno u složenim inženjerskim projektima. Na taj način uspevamo da ponuđenim uslugama tehničke pomoći pokrivamo sledeće sektore: čvrsti otpad, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu i zgrade. Ponuđenim uslugama smo uz naše klijente tokom implementacije projekta, od projektovanja pa sve do izvođenjauveravajući se da je projekat odgovarajuće implementiran, do najmanjih detalja.

Usluge

Glavne naše kompetencije u vezi sa uslugama tehničke pomoći u oblasti inženjerstva su:

  • Izrada strateške dokumentacije. Naši iskusni stručnjaci nude našim klijentima potrebnu podršku u identifikaciji srednjoročnih i dugoročnih potreba organizacije, kao i u definisanju programa i strategija projekta.
  • Studije izvodljivosti. Izrađene su na osnovu nekoliko podataka, sa terena (na primer: topografske i geološke studije) i ekonomskih analiza. Polazeći od tog, naš tim predlaže našim klijentima najbolja rešenja za implementaciju projekata.
  • Nadgledanje radova.Ova vrsta tehničke pomoći ponuđena je u različitim fazama projekta, od licitacije /tendera za identifikaciju dobavljača,do pripreme ugovora i efektivnog nadgledanja radova (shodno pravilima ugovaranja FIDIC).