Poslovni konsalting
consultanta

Tehnološka rešenja koja nudi Teamnet omogućavaju javnim i privatnim organizacijama da optimizuju svoj način rada, radi razvoja organizacionih performansi. Pružamo našim klijentima kompletnekonsalting usluge poslovnog konsaltinga, specializovanog u IT&C oblasti.

Svesni činjenice da implementacija integrisanog sistema može biti veoma teška za naše klijente, naš konsultantski tim pruža usluge strateškog konsaltinga radi optimizacije organizacionog procesa ,usluge konsalting upravljanja i konsaltinga u procesu organizacionih promena.

Pored toga, stečeno iskustvo naših stručnjaka u projektima finansiranim od strane evropskih fondova,omogućilo je naše učešće u projektima strukturnih fondova. Trenutno, Teamnet ima stručnjake i saradnike koji mogu pružiti konsalting i menadžment za pristup nepovratnim evropskim fondovima radi finansiranja određenih projekata i programa.

Naš tim se sastoji od stručnjaka u oblasti poslovne analize sa relevantnim iskustvom kako u industrijama u kojima posluju naši klijenti, tako i u  IT oblasti, tako da mogu predložiti najbolja rešenja za potrebe naših klijenata.

Poznavanje javne i  poslovne sredine, dobro razumevanje naših klijenata, kao i stečeno iskustvo u velikim projektima jesu naše glavne prednosti, koje nas preporučuju kao značajnog igrača na tržištu poslovnog konsaltinga.

Ponuđenim poslovnim konsalting uslugama obraćamo se javnim i privatnim organizacijama koje obavljaju svoju delatnost u sledećim sektorima delatnosti: javne službe,Uprava, javna bezbednost, transport, životna sredina, poljoprivreda i zdravstvo.

Među poslovnim konsalting uslugama koje pružamo našim mušterijama mogu se napomenuti:

  • Strateški konsalting.Nudimo usluge za analizu i streteško planiranje, koje imaju za cilj da povećaju individualne i organizacione performanse, kao i konsalting u vezi sa aktivnostima koje se odnose nafuzije i nabavke, prodaju, marketing i korporativnu komunikaciju.
  • Konsalting menadžment. Nudimo konsalting usluge BPR (Business Process Re-engineering), upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) i menadžment restrukturiranja, smanjenja troškova nabavki ili snabdevanja, čiji je cilj pojednostavljenje internih resursa i porast finansijske performanse organizacije.
  • Konsalting i menadžment za pristup evropskim fondovima.Sveobuhvatne usluge vezane za izradu projekata za finansiranje iz strukturnih evropskih fondova kroz ostvarivanje potrebne dokumentacije i pomoći tokom celog procesa finansiranja i implementacije projekta.

EOS – Procena i optimizacija IT sistema za katastar i zemljišne knjige

Projekat se sastojao od isporuke konsultantskih usluga u cilju izrade predloga za reviziju IT koncepta i strateškog plana 2009 – 2013 o IT projektima, na osnovu informacija i zaključaka nastalih tokom prethodnih aktivnosti. Pored toga, pružili smo konsalting usluge radi sprovođenja seta specifičnih ugovornih klauzula, standardizovanih za nabavku IT opreme, zaliha, usluge za razvoj aplikacija, komunikaciju, tehničku podršku, sisteme ključ u ruke, usluge vezane za konverziju i migraciju podataka.

[više]

SEN – Platforma za integrisanje usluga e-vladavine u nacionalnom elektronskom sistemu

Projekat je zahtevao pružanje pomoći korisniku, uključujući aktivno učešće u planiranju aktivnosti implementacije informacionog sistema, pripremanje specifične dokumentacije za zahteve sa naknadom u svim fazama projekta, tehničku i finansijsku internu reviziju projekta i arhiviranje projektne dokumentacije

[više]

SIRENE – Konsalting i analiza kreiranja SIRENE aplikacije i tehničkog opremanja Kancelarije SIRENE

U okviru projekta SIRENE ponudili smo konsalting za menadžment promena izazvanih implementacijom informacionog sistema, koji je imao za cilj stvaranje nacionalnog centra za razmenu informacija između Rumunije i država članica Evropske Unije.

[više]

BDAPL – Izrada arhitekture informacionog sistema i strukture ekonomsko – finansijske baze podataka lokalnih organa javne uprave

Ovaj projekat je pretpostavljao konsalting aktivnosti radi izrade i projektovanja informacionog rešenja, na nacionalnom planu, koje sadrži informacione sisteme i strukture centralizovanih baza podataka sa finansijskim i ekonomskim podacima.

[više]
ANPM

Nacionalna Agencija za zaštitu životne sredine

ANCPI

Nacionalna Agencija za katastar za oglašavanje nekretnina

MAI

Ministarstvo unutrašnjih poslova

MAE

Ministarstvo spoljnih poslova

CCPI

Međunarodni centar za policijsku saradnju

MAI

Ministarstvo uprave i unutrašnjih poslova – Uprava za fiskalnu i budžetsku politiku

canif

CANIF (Mauritania)

serbia

Komisija za hartije od vrednosti (Srbija)