FAQ

faq

Teamnet je grupa kompanija sa ubrzanom dinamikom koja se stalno razvija, u skladu sa poslovnom strategijom. Napredovanje zaposlenog u našoj kompaniji vezano je za naš radni i razvojni ritam.

U Teamnetu možeš početi kao junior i napredovati do nivoa stručnjaka u tvojoj profesiji, ili možeš diversifikovati stručnost radeći i u drugim oblastima, ili na drugim nivoima, u zavisnosti od dokazanih veština.

Prema našoj viziji, današnji novo zaposleni su budući stručnjaci ili menadžeri. Zato, prilikom otvaranja rukovodećih ili menadžerskih pozicija u okviru kompanije koja zahtevaju viši stepen stručnosti, pre svega tražimo odgovarajuće kandidate unutar kompanije.

Vremenom naša kompanija je rasla i istovremeno s njom razvila su se nova odeljenja i uloge. Svaki kolega može izraziti svoju opciju napredovanja u okviru grupe u željenom smeru, a za koji ima razvojni potencijal. Imamo mnogo primera među kolegama koji su rasli u okviru Teamneta: od testera do poslovnog analitičara, od programera do vođe tima ili menadžera projekta.

Proces evaluacije performansi vrši se godišnje. Svaki zaposleni ima set ciljeva koji se mere u odnosu na relevantan set KPI. Do konačne evaluacije , tokom cele godine, organizuje se više sastanaka za pojašnjenje i ažuriranje ciljeva, ako je potrebno. Dakle, proces evaluacije ima tromesečne i godišnje faze.

Za što efikasniju i realniju evaluaciju, naš sistem upravljanja performansama je prilagođen svakoj ulozi.

U Teamnetu se mnogo fokusiramo na profesionalni i lični razvoj zaposlenih, kompanija nas ohrabruje da se obučavamo na što više načina stručnog usavršavanja.

Svaki kolega ima namenski godišnji budžet za obuku. Svako od nas direktno sa menadžerom radi na razvojnom planu kojim utvrđuje raspored obuka ili novih ispita za sertifikate koje želi da stekne. Tako obezbeđujemo poboljšanje nivoa znanja i kompetencija iz godine u godinu.

Istovremeno, značajnu aktivnost na nivou kompanije predstavlja uključivanje u sportska takmičenja organizovana unutar grupe, ili učešće na sportskim takmičenjima koja su organizovana spolja.

Opšte radno vreme Kompanije je od 9:00 do 18:00, sa pauzom za ručak.

Radno okruženje je prijateljsko, bilo da je reč o lokaciji ili radnoj atmosferi.
Centralno sedište se nalazi u zgradi Green Gate, gde je većina nas, i pruža nam sve pogodnosti koje su nam neophodne da bismo bili što produktivniji i kreativniji u našem svakodnevnom radu.

Radimo zajedno na velikim projektima, sa ciljem da unesemo promene u društvo. To zahteva uključivanje više vrsta stručnjaka. Zato, najznačajniji aspekat za nas je vezan za timski rad. Vodimo računa o odnosu koji imamo sa kolegama, pomažemo se i podržavamo uzajamno, i na kraju slavimo zajedno.

Pored toga, učestvujemo u raznim  aktivnostima za jačanje timskog duha (team building) podržanim od kompanije ili iniciranim s naše strane.

Ako želite da saznate više o nama, molimo vas posetite organizacijsku kulturu Teamneta.

Naš tim je heterogen u pogledu starosne dobi. Imamo mlađih i starijih, a u proseku imamo blizu 30 godina.

Na početku, svakom novom kolegi pomaže Teamnet Buddy koji mu tokom 3 meseca pruža informacije o internim procedurama i alatkama koje treba da koristi, upoznaje ga sa proizvodima i projektima Teamneta i usmerava kako bi ispunio svoju ulogu u timu i kako bi prilagođavanje novoj poziciji bilo što lakše.

Sve naše kolege uživaju prednosti, а najambiciozniji i koji su se dokazali kao veoma efikasni, nagrađuju se za svoje rezultate:

  • Kompanija obezbeđuje vrhunske zdravstvene pretplate za sve zaposlene, njihove supružnike i decu;
  • Kompanija pokriva deo troškova pretplate za teretanu za sve zaposlene;
  • Imamo korpe svežeg i raznovrsnog voća u svim kancelarijama;
  • Svake godine šampioni vrhunskih rezultata nagrađuju se tabletima, biciklima, putovanjima ili poslovnim kolima;
  • Kad napuni pet godina staža u Teamnetu, svaki zaposleni dobija poklon: vaučer za odmor za dve osobe;
  • Imamo prostore za opuštanje dostupne svim kolegama, uključujući i igraonicu u centralnom sedištu;
  • Svake godine kompanija nas poziva na dve velike proslave kompanije;
  • Imamo i posebnu proslavu za Božić, organizovanu za svu decu naših kolega.