Akademski programi

Programe academice

Da li želite da svoje znanje primenite u praksi? Da učestvujete u originalnom istraživanju ili da steknete iskustvo koje vam je potrebno za izgradnju uspešne karijere?

Upišite programe AkademijeTeamnet!

Svaki studijski projekat koji smo mi pokrenuli u okviru akademskih Teamnet programa dopunjuje teorijsku obuku studenata. Ovog puta sve se fokusira na praksi. Studenti imaju priliku da rade na izuzetnim projektima i da otkriju nove tehnologije. Naši programi su otvoreni kako za studente tehničkog profila, tako i za one iz ekonomske ili društvene oblasti.

Stažiranja u okviru ovih programa odvijaju se najčešće u letnjem periodu i odnose se na studente sa dobrim programskim veštinama, algoritmima i, eventualno, onima koji su uključeni u open-source projekte ili druge projekte razvijene u timu.
Na kraju, u zavisnosti od rezultata dobijenih tokom stažiranja, studenti mogu da nastave svoju aktivnost u okviru Teamneta, kao zaposleni, а istovremeno mogu da rade svoj diplomski rad/disertaciju na zajedničku istraživačku temu fakultet-Teamnet.

Molimo proverite naše akademske programe koji se stalno odvijaju, izaberite program koji Vam najviše odgovara i pošaljite nam svoju aplikaciju!