Značajni projekti

SMSUMB –Komandni i kontrolni centar grada Bukurešt Icon SMSUMB Komandni i kontrolni centar grada Bukurešt

Javna bezbednost
Skupština grada Bukurešt

Pružamo centralni sistem koji podržava efikasnu saradnju i optimalnu raspodelu resursa među agencijama uključenim u interventne operacije u situacijama hitnih slučajeva na nivou grada Bukurešta.

Grad Bukurešt je neprestano izložen rizicima koji dovode u opasnost bezbednost građana, životnu sredinu, i ne na poslednjem mestu, materijalne vrednosti i kulturnu baštinu. S operativne tačke gledišta, na nivou glavnog grada funkcioniše čitav niz tela uključenih u prevenciju i upravljanje hitnim slučajevima, ali glavni akter koji rukovodi operacijama je Komitet grada Bukurešta za hitne slučajeve (CMBSU). Sledstveno tome, realizacija centralne komandne i kontrolne jedinice u slučaju hitnih slučajeva, koja će efikasnije koordinirati aktivnost svih uključenih institucija, postala je strateški prioritet u planu mera opštine grada Bukurešt, u cilju boljeg upravljanja.

 • Integrisani sistem upravljanja hitnim slučajevima;
 • Konsalting u upravljanju projektima;
 • Održavanje i podrška.
 • Odgovara u realnom vremenu bilo kojoj hitnoj situaciji širokih razmera u gradu Bukurešt;
 • Obezbeđuje koordinisanje intervencija radi uspostavljanja normalnog stanja u što kraćem vremenu;
 • Gradski komandni centar, jedini za obavljanje aktivnosti 80 predstavnika iz 52 institucije.

 

 

Integrisani informacioni sistem koji je osnova komandnog i kontrolnog centra i podržava centralizovanu koordinaciju uključenih činilaca, obezbeđujući:

 • Najbržu moguću identifikaciju nastanka hitnih slučajeva i/ili katastrofa, nabavkom i analizom podataka sa teritorije u realnom vremenu;
 • Stvaranje jedinstvene slike celine, koja će centralizovati informacije vezane za pozornicu operacija ( raspoložive resurse, kritičnu infrastrukturu itd.);
 • Pregled svih raspoloživih resursa na radnim stanicama na jednom jedinom ekranu velikih dimenzija (video-wall), koji je smešten u operativnoj sobi;
 • Sistem brzog uzbunjivanja stanovništva;
 • Integrisani centar koji omogućava brzo lokalizovanje incidenata i ograničavanje njihovih efekata;
 • Koordinacija intervencija korišćenjem relevantnih informacija koje se obezbeđuju saradnjom interventnih činilaca, režijskih kompanija i ostalih funkcija podrške zastupljenih u okviru centra.

Hardver

 • IBM System X;
 • IBM Power Systems;
 • IBM System Storage;
 • Backup/Restore/Recovery;
 • Data Archiving;
 • Equipment (Switches, Firewalls, Load Balancers, Routers, etc.);
 • Security (SSL, VPN, IPSec);
 • Cisco Systems.

Softver

 • IBM-AIX
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Hyper-V, System Center (upravljanje virtualnim sredinama);
 • Microsoft System Center;
 • Oracle Database;
 • Oracle Business Intelligence;
 • Oracle WebLogic (Java);
 • Microsoft IIS (.NET).

Integrisanje sistema

 • Oracle Identity and Access Management;
 • ELO Document Management;
 • ESRI ArcGIS Desktop;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • Vektorska mapa Rumunije 1:10000;
 • Kreiranje webGIS i mobileGIS aplikacija.

Rešenje ključ u ruke

 • J2EE;
 • .NET Framework;
 • Nhibernate;
 • SignalR;
 • Solr;
 • C#;
 • HTML, HTML 5;
 • JavaScript;
 • CSS;
 • AJAX;
 • Silverlight;
 • AJAX, json;
 • Android OS, Java.

Integrisanje sistema

 • UAV