Značajni projekti

key_projects

eTerra -Nacionalni sistem za evidenciju imovine Icon eTerra Nacionalni Sistem za evidenciju imovine

Nacionalna Agencija za Katastar i Oglašavanje Nekretnina

Upravljamo informacijama o nekretninama i njenim vlasnicima u Rumuniji čime se smanjuje vreme potrebno za odgovor od strane institucija olakšavajući rad beležnika.

Dnevno obrađujemo 8.000 zahteva upućenih od strane javnih beležnika i Nacionalne Agencije za katastar i oglašavanje nekretnina.

Rapoređujemo raspoložive resurse u zavisnosti od primljenih zahteva i pružamo transparentnost u obračunu usluga registrovanog zahteva.

 • eTerra Katastar – personifikovana aplikacija za desktop ArcGIS Runtime Engine;
 • eTerra Land Book- desktop klijent-server;
 • eTerra RGI – Web application;
 • eTerra Reporting.
 • Upravljanje zahtevima za pružanje usluga – za svaki šalter  ANCPI  i za svaku kancelariju Javnog beležnika;
 • Alokacija raspoloživih zaposlenih u okviru agencija radi rešavanja ovih zahteva;
 • Fakturisanje zahteva za registraciju, kako u okviru agencija tako i kancelarija javnih beležnika.
 • Upravljanje zahtevima za pružanje usluga – za svaki šalter  ANCPI i za svaku kancelariju Javnog beležnika;
 • Alokacija raspoloživih zaposlenih u okviru agencija radi rešavanja ovih zahteva;
 • Fakturisanje zahteva za registraciju, kako u okviru agencija tako i kancelarija Javnih beležnika.
 •     Poboljšanje interakcije sa spoljnim profesionalnim kategorijama (javni beležnici, državne institucije, banke, itd .), uvođenjem online usluga;
 •     Transparentnost u rešavanju zahteva i usluga fakturisanja;
 •     Povećanje bezbednosti informacija;
 •     Smanjenje troškova osoblja;
 •     Obrada i arhiviranje dokumenata;
 •     Rukovanje i upravljanje zahtevima i infrastrukturama;
 •     Obezbeđivanje informacione bezbednosti;
 •     Poboljšanje procesa fakturisanja;
 •     Upravljanje prihodima;
 •     Upravljanje plaćanjima;
 •     Sposobnost lakog identifikovanja generisanih dokumenata.

eTerra Cadastre – personalizovana aplikacija za desktop izgrađena oko Runtime Engine

 • Development environment: .NET Framework 2.0;
 • Virtualization: Citrix Presentation Server 4.5;
 • GIS Core: ESRI ArcGIS 9.3.1;
 • GIS Storage: Oracle Spatial 11g + ESRI ArcSDE 9.3.1;
 • Exposure: ICA (Independent Computing Architecture).

eTerra Land Book – klijent-server za desktop

 • Development environment: Java EE;
 • Application server: IBM WebSphere 6.0;
 • Database: Oracle 11g;
 • Technologies: Apache™ FOP (Formatting Objects Processor), Apache PDFBox, Spring Framework, Hibernate.

eTerra RGI – web aplikacija

 • Technology: Java EE;
 • Application server: IBM WebSphere 6.0;
 • Database: Oracle 11g;
 • Technologies used: JSP (JavaServer Pages), jQuery, Hibernate.

eTerra Reporting

 • Technologies: Cognos, InfoSphere DataStage;
 • Database: Oracle 11g.