Zdravstvo

industry_healthcare

Mi povećavamo kvalitet medicinskih usluga.

Podržavamo medicinske usluge na najvišim standardima, nizom interoperabilnih modula upravljanja aktivnostima u bolnicama i klinikama. Naša rešenja imaju značajnu ulogu u povećanju kvaliteta medicinskih usluga, podrškom koju pružamo medicinskim i administrativnim kadrovima, i menadžerima u zdravstvenim institucijama.

Naš sistem pokriva u celosti radne tokove u jednoj bolnici,  od zakazivanja pacijenata, prijema u bolnicu, laboratorije, apoteke, upravljanja operacionim blokom, ambulante, DRG (Diagnosis Related Groups) izveštavanja, klinike itd., beleške lekara, slike, upućivanja na hemoterapiju, laboratorijska ispitivanja i druge vrste podataka pohranjene su na jednom jedinom mestu, tako da svi koji učestvuju u medicinskoj službi imaju jasan, kompletan uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Pored toga, sistem donosi niz novih funkcionalnosti kao što je elektronska identifikacija, ili upravljanje operacionim blokom.

Optimizujemo radne tokove u okviru provajdera medicinskih usluga uz pomoć zrele platforme, razvijene u više od 500 implementacija u 12 zemalja i uz pomoć lokalne stručnosti kad je reč o karakteristikama zdravstvenog sistema u Rumuniji.

Razvoj i Implementacija

Stvaramo i implementiramo integrisani sistem upravljanja aktivnostima u bolnicama, ARMONIA®sanita.

Interoperabilni sistemi u oblasti zdravstva

Obezbeđujemo platformu i rešenja za inovacione projekte raznih autora u oblasti zdravstva.

Analiza

Pokrivamo specifične tokove i potrebe izveštavanja svakog provajdera medicinskih usluga, ali ne pre nego što identifikujemo njihove potrebe.

Zakonska ažuriranja

Podržavamo ispravna izveštavanja provajdera medicinskih usluga, podešavajući funkcionalnosti najnovijim zakonskim ažuriranjima.

Brza rešenja

Obezbeđujemo blagovremeno i brzo rešenje problema ili incidenata, uz pomoć Tima za podršku.

Bolnica Buhusi

Jedan projekat za kompjuterizaciju medicinskim softverom bolnice u Buhusi. Obezbeđuje menadžment medicinskih usluga za više od 5.000 pacijenata, godišnje.

Povećanje saradnje u bolnici
Povećanje saradnje u bolnici primenom unapred definisanih tokova rada, intuitivnih, u kojima svaki korisnik zna šta treba da radi.

Smanjenje aktivnosti koje se ponavljaju u bolnici
Smanjenje aktivnosti koje se ponavljaju u bolnici i vremena za prenos informacija uvođenjem medicinskih, finansijskih i administrativnih podataka u jedan jedini informacioni sistem.

Brzo prilagođavanje
Brzo prilagođavanje čestim zakonskim promenama u oblasti, osigurano je putem pruženih usluga održavanja za sva implementirana rešenja.

Smanjenje otpornosti na promene korisnika
Popunjavanjem znanja i pojednostavljenjem načina rada.

Brzo rešenje
Blagovremeno, brzo rešenje problema ili incidenata, uz pomoć našeg Tima za podršku.

Povećanje zadovoljstva pacijenata
Povećanje zadovoljstva pacijenata kroz kontinuirani razvoj informacionih rešenja koja doprinose porastu kvaliteta po zapadnom standardu medicinskih usluga u lokalnim bolnicama.

MSanatatii

Ministarstvo zdravlja

logo_spitalul

Bolnica Buhuși