Značajni projekti

key_projects

Integrisani sistem za hitne službe Icon Integrisani sistem za hitne službe

Javna bezbednost
Služba Specijalnih Telekomunikacija

Koordiniramo hitnim službama na nacionalnom nivou, optimizujući intervencije operativnih timova.

Svakog meseca, upravljamo 1.400.000 poziva. Zahvaljujući implementiranim tehnologijama, uspeli smo da smanjimo vreme pronalaženja žrtve na mapi i povećali sposobnost odgovora timova za pretragu na celoj teritoriji Rumunije.

Izazovi:

 • Nedostatak integrisanog nacionalnog sistema za centralizovanje hitnih poziva;
 • Saradnja među agencijama u slučaju zajedničkih misija;
 • Problemi u analiziranju i reviziji prethodnih slučajeva;
 • Integrisani sistem za nacionalnu hitnu službu;
 • Konsalting Project Management;
 • Održavanje i podrška;
 • Usluge koordiniranja operacija za operativne timove (policija, vatrogasci, ambulante i timovi za spasavanje);
 • Kompletno geo-prostorno rešenje, integrisano u sisteme GPS praćenja i analize   mobilnih jedinica;
 • Prućanje informacija na lokacijama intervencija: topografske mape, mape terena, avio snimci i satelitske slike, vektorske mape, algoritmi za traženje itd;
 • Integrisanje sa komandnim i komunikacionim centrima;
 • Mogućnost upotrebe UAV sistema za sakupljanje podataka sa terena;
 • Registar aktivnosti;
 • Moduli za izveštavanje i analitiku.

Poboljšanje aktivnosti Usluge Specijalnih telekomunikacija u smislu povećanja nacionalne sigurnosti:

 • Mogućnost promene ili ažuriranja informacija prikazanih na mapi;
 • Mogućnost lakog identifikovanja ciljeva na mapi: mobilne jedinice, tačke od interesa, adrese i čak i raskrsnice;
 • Mogućnost planiranja za resurse koji se koriste tokom intervencija (uključujući ljudske resurse);
 • Sistem odlučivanja zasnovan na dodeljenim  funkcijama (primer: identifikovanje optimalnih resursa), analiziranje istorije, izveštaji, funkcije za simuliranje (na primer: generisanje incidenta kroz drugi incident);
 • Modularna, otvorena arhitektura, koja omogućava interoperabilnost sa drugim sličnim aplikacijama;
 • Brz  i lak pristup hitnim službama za sve građane;
 • Efikasna saradnja između agencija uključenim u hitni slučaj kroz upotrebu jednog integrisanog sistema;
 • Bolja priprema planova u hitnim i vanrednim situacijama

Softver

 • Microsoft Windows;
 • Microsoft System Center;
 • Microsoft SQL Server;
 • Microsoft SQL Server Reporting Services;
 • Microsoft SQL Server Analysis Services;
 • ESRI ArcGIS Desktop;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • Vektorska mapa Rumunije 1:10000;
 • Kreiranje webGIS i mobileGIS aplikacija;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Visual Studio;
 • .NET Framework;
 • C#;
 • Silverlight;
 • SignalR;
 • ELO Document Management.