Smernice o privatnosti

generica

S.C. Teamnet International S.A. je operater ličnih podataka zapisan u Registru za Evidencije kod Nacionalnog Organa za obradu Podataka Ličnog Karaktera pod br. 677.

U skladu sa odredbama Zakona br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka ličnog karaktera i slobodnim kretanjem takvih podataka, izmenjen i popunjen kao i Zakona br. 506/2004 u vezi sa obradom ličnih podataka i zaštita privatnih života u sektoru elektronskih komunikacija, S.C.TeamNet International S.A. sa sedištem ulica Elena Doamna br. 44, Ploiești, Prahova, Rumunija, tel. + 40 21 311.66.31/32, faks: + 40 21 311.66.36, broj registracije u Trgovinskom Registru J29/461/2001, identifikacioni broj 13904073, upisan u registru za evidencije prerade podataka ličnog karaktera pod brojem 6677, upravlja u uslovima bezbednosti i to samo za određene svrhe, podatke ličnog karaktera koje posetitelji / potencijalni posetioci pružaju na ovom sajtu.

Popunjavanjem obrazaca na sajtu, posetilac izjavljuje da pristaje da izričito i nedvosmisleno njegovi lični podaci mogu biti uneti u bazu podataka preduzeća SC TeamNet International S.A. i da ih mogu obraditi i koristiti u budućnosti u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti pojedinaca u vezi sa preradom podataka ličnog karaktera i njihovo slobodno kretanje.

Posetioci koji pružaju podatke ličnog karaktera popunjavanjem gore navedenih obrazaca, imaju kvalitet nosioca podataka, u smislu Zakona br. 677/2001.

Lični podaci obrađeni od strane S.C. TeamNet International S.A. jesu sledeći: ime, prezime, kućna adresa, JMB, email adresa, starost, pol, zanimanje, broj telefona.

Svrha prikupljanja i prerade podataka od strane S.C. TeamNet International S.A. jesu:

  • podnošenje ponude, promocije, oglašavanja i marketinga putem e-maila, bez ikakvih obaveza ili isplata od strane S.C. TeamNet International S.A. za posetioce;
  • sprovođenje unutrašnjih statistika, bez ikakvih obaveza ili isplata od strane S.C. TeamNet International S.A. za posetioce;
  • organizovanje takmičenja i javnih kampanja sa nagradama, uključujući i slanje osvojenih nagrada.

Podaci posetioca namenjeni su za upotrebu od strane S.C. TeamNet International S.A. u gore navedenim svrhama i ne mogu biti otkriveni trećim licima, izuzev preduzećima koja pripadaju istoj grupi preduzeća sa S.C. TeamNet International S.A.

Popunjavanjem obrazaca “Newsletter”, ciljana osoba pristaje da dobija ponude, promocije, oglašavanja reklame i marketinga putem emaila od strane S.C. TeamNet International S.A.

U slučaju da dotična osoba ne želi da dobija ponude, promocije, oglašavanja reklame i marketinga putem emaila od strane S.C. TeamNet International S.A., ne treba popuniti obrazac “Newsletter”.

S.C. Teamnet International S.A. garantuje poverljivost podataka svih onih koji popunjavaju gore navedene obrazce.

U skladu sa Zakonom br. 677/2001, imate sledeća prava:

  • pravo na informisanje (član 12);
  • pravo na pristup informacijama (član 13);
  • pravo intervenisanja na podatke (član 14);
  • pravo na prigovor (član 15);
  • pravo da ne bude podvrgnut jednoj pojedinačnoj odluci (član 17);
  • pravo na žalbu (član 18).

Takođe, imate pravo na prigovor u vezi sa preradom vaših ličnih podataka kao i da zatražite brisanje podataka.

Za ostvarenje ovih prava možete podneti pismeni zahtev, datiran, potpisan i poslat na adresu: S.C. TeamNet International S.A., ulica Elena Doamna br. 44, Ploiești, Prahova, Rumunija.

Vaši podaci neće biti preneti u inostranstvu. Ukoliko neki od vaših podataka su netačni, molimo vas da nas informišete što pre.