Termini i uslovi

generica

AKO STE POSETILI OVAJ SAJT TO PRETPOSTAVLJA DA SU NJEGOVI KORISNICI PROČITALI I DA SU SAGLASNI SA USLOVIMA I DOLE NAVEDENIM TERMINIMA.

Sajt http://www.teamnet.ro/, u nastavku nazvan “site” (izuzev sajtova koji pripadaju trećim licima kod kojih se šalje), vlasništvo je S.C. Teamnet International S.A., preduzeće zapisano u Trgovinskom Registru pod br. J29/461/2001, sa Fiskalnom šifrom RO 13904073, sa sedištem u Ploiești, Ulica Elena Doamna br. 44, Okrug Prahova, upisan socialni capital naplaćen u iznosu od 1.081.610 leja (dalje nazvano “TEAMNET”).

Cilj sajta

Ovaj sajt ima za cilj da pruži korisnicima tačne informacije o uslugama i proizvodima koje nudi S.C. Teamnet International S.A., sa sedištem u Ploešti, ulica Elena Doamna br. 44, Okrug Prahova, registrovan u Trgovinskom registru pod br . J29/461/2001 sa fiskalnom šifrom RO 13904073.

Sajt je osmišljen da učestvuje u poboljšanju odnosa između TeamNet i njenih klijenata u smislu da olakšaju komunikaciju između TEAMNET i kupaca, što dovodi do poboljšanja marketinga proizvoda i usluga TEAMNET.

TeamNet dostavlja sve napore da obezbedi i ponudi aktuelne informacije o uslugama i proizvodima i da ažurira sadržaj sajta. Međutim, TEAMNET ne garantuje blagovremenost informacija predstavljene na sajtu u bilo kom trenutku.

Takođe, TEAMNET ne garantuje da sajt neće sadržati neke greške, ali će pokušati da ispravi ove greške u kratko vreme da bi omogućio ispravne informacije korisnicima. TEAMNET nije odgovoran za bilo kakvu štetu korisnika koja je nastala usled određenih odluka osnovane na bilokakvu informaciju putem sajta.

Obaveze korisnika

Korisnik se slaže, prihvata i garantuje da će koristiti ovaj sajt i usluge u skladu sa ovim uslovima i rokovima, na odgovarajući i zakonit način, samo u zakonite svrhe. Na primer, korisnik neće:

  • Koristiti sajt u cilju da bi naškodio maloletnicima u nikakvom slučaju;
  • Primati, pristupiti ili prenositi sadržaj koji da prekrše zakon o autorskim pravima i intelektualnim svojinama, narušavati poverenja, nije pornograf, nepristojan, rasista, uvredljiv, klevetan ili na neki drugi način nezakonit;
  • Prenosi elektronski sadržaj, uključujući i viruse koji mogu izazvati, ili najverovatnije će izazvati, štetu ili povredu na bilo koji način sistemu za račune TEAMNET i / ili drugim korisnicima;
  • Praviti prevelike saobraćajne zahteve, neće isporučiti ili prosleđivati lančana pisma, odbačene ili neželjene pošte ili neovlašćeno reklamiranje (spam) od bilo koje vrste, istraživanja, takmičenja, piramidalne šeme ili angažovati u bilokom drugom ponašanju koji da inhibiraju druge korisnike da koriste ovaj sajt, ili bilo koji drugi sajt, ili koji može najverovatnije da ošteti ili uništi ugled TeamNet ili ugled trećeg lica;
  • Odavati svoj identitet ili identitet trećeg lica ili osetljive informacije u prikazanim razgovorima i porukama. Korišćenjem ovog sajta, korisnik je saglasan da obešteti, odbrani i ne postavi kao odgovornog TeamNet-a za i protiv svih gubitaka, troškova, štete i troškova, uključujući razumne advokatske naknade, kao rezultat kršenja uslova.

Ograničenje odgovornosti

Korisnik je saglasan da se korišćenje sajta odvija u potpunosti na njegov / njen sopstveni rizik i da su sve usluge TEAMNET, sadržaj i sajtovi dati “takvi kakvi jesu”, bez ikakvog obećanja ili garancije bilo koje vrste, bilo da je izričito ili podrazumevano, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

  • bilokakvu garanciju bez prekida usluga od strane TEAMNET;
  • raspoloživost, pouzdanost, celovitost ili tačnost informacija, njegovih usluga i sadržaja;
  • naslov, mogućnost prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu.

Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve štete prouzrokovane od propusta performansi, grešaka, propusta, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu, računarskog virusa, pada komunikacionih linija, itd.

TEAMNET neće biti odgovorno za nijednu vrstu direktne štete, indirektne, posledice ili posebne štete koje nastaju korišćenjem sajta ili za mogućnost korišćenja sajta.

Korisnik je dužan da snosi sve troškove i sve dodatne troškove vezane za korišćenje telekomunikacionih usluga TEAMNET, uključujući i one koje mogu biti naplaćene od strane dobavljača za telefon i / ili internet korisnika.

TEAMNET može promeniti ove uslove bez prethodne najave. Takve promene biće objavljene postavljanjem na sajtu. Ove se promene smatraju prihvaćene ukoliko korisnici nastavljaju da koriste sajt nakon objavljivanja izmena.

Ovaj sajt može sadržati veze ili reference ka drugim sajtovima u okviru čijeg korišćenja biće primenjene posebne politike korišćenja kao što su one navedene na njihovim sajtovima, odnosno TEAMNET nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj ili što se tiče bilokog od ovih linka. Uključivanje linkova na sajtu vrši se samo da bi pomogli korisniku i ne podrazumeva odobrenje od strane TEAMNET dostupnog materijala na, ili preko ovih sajtova ili mreže i nikakvo udruživanje sa njihovim operaterima. Korisnik pristupa sajtovima i koristi njihove proizvode i usluge isključivo na sopstveni rizik.

Prava intelektualne i industrijske svojine

“TEAMNET” je zaštitni znak koji pripada S.C. TeamNet International S.A.. Komercijalna upotreba znaka / žiga “TEAMNET” je strogo zabranjena korisnicima sajta. Posebno, zabranjeno je potpuno ili delimično korišćenje žiga “TEAMNET”, kao i kopiranje, izmena, reprodukcija, prenos ili distribucija uz pomoć bilokog sredstva, od strane korisnika.

Takođe, korisnici imaju na znanju činjenicu da sva prava, naslovi i interesi vezani za sadržaj sajta, bez obzira na njihov oblik, uključujući sva autorska prava, zaštitini znakovi, poslovne tajne i druga prava intelektualne svojine povezana sa njima, jesu i biće imovina TEAMNET i / ili njihovih nosioca licence.

Lični podaci

Upotrebom sajta, korisnici imaju mogućnost da pruže TEAMNET-u informacije naročito one ličnog karaktera (ime, adresa, e-mail, brojeve telefona), način na koji se koriste ili nameravaju da koriste proizvode i / ili usluge TEAMNET-a, ali može da uključi i druge informacije koje su u tesnoj vezi sa korišćenjem zatraženih usluga i / ili proizvoda.

Svaka osoba koja ima pristup sajtu i koja pruža podatke ili lične informacije popunjavanjem obrazaca na ovom sajtu (na primer: “komanda”, “kontakt”, “traži sastanak”, “podrška prodaja”, “tehnička podrška”), izražava eksplicitno i nedvosmisleno pristanak na obradu ličnih podataka od strane TEAMNET i za sledeće ciljeve / svrhe:
a) marketing (uključujući i direktan marketing) koji se sastoji u izradi komercijalne komunikacije i marketinga proizvoda i usluga TEAMNET kao i proizvoda i usluge partnera TEAMNET preko bilo kojih sredstava komunikacije, nešto manje automatskim pozivima koji ne zahtevaju ljudske intervencije (pisma, brošure, druge štampane materijale); b) u cilju pružanja usluga ili proizvoda TEAMNET prikazani na ovom sajtu, uključujući i obradu porudžbina ili zahteva korisnika, fakturisanje, povratak duga, namirenje potraživanja i žalbi, sprečavanje / detekcija prevare; c) skladištenje i obrada onih informacija koje mogu pomoći TEAMNET u poboljšanju proizvoda i usluga koje nudi TEAMNET kao i odnosa sa svojim klijentima/kupcima; d) druge aktivnosti preduzete od strane TEAMNET i dozvoljene zakonom, koje ne sačinjavaju predmet saglasnosti od strane korisnika. TEAMNET ima pravo da obelodani informacije trećim licima određenim / ovlašćenim od strane TEAMNET da prodaju za i / ili u ime TEAMNET usluge i proizvode TEAMNET, osobama koje učestvuju u procesima navedenim pod slovom a-d kao i drugim licima, u skladu sa zakonom.

Dalji pristup sajtu i podnošenje obrazaca izjednačava se sa saglasnošću korisnika na obradu ličnih podataka u gore navedenim svrhama. U slučaju da korisnik ne želi da mu lične podatke obradi TEAMNET u jednom ili više gore navedenih ciljeva, korisnik će poslati pismo TEAMNET –u na sledećoj adresi: S.C. Teamnet International S.A., ulica Elena Doamna br. 44, Ploiești, Prahova, Rumunija, navodeći ciljeve zbog kojih ne želi obradu ličnih podataka.

Korisnici koji pružaju TEAMNET podatke ličnog karaktera pristupom sajtu imaju sva prava i obaveze predviđene u Zakonu br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka ličnog karaktera i slobodnim kretanjem takvih podataka, odnosno pravo na pristupu i intervenciji, na protivljenju na njihovoj obradi, da ne bi bili podvrgnuti pojedinačnoj odluci, kao i da se obrate tužilavštvu.

Cookies

Jedan fajl Cookies je mala količina podataka, koji često uključuje jedan anonimni jedinstveni identifikator, koji je poslat na Vaš pretraživač sa jeddnog veb sajta i uskladišten na disku vašeg računara.

TEAMNET koristi fajlove za sledeće svrhe: da obezbedi korisniku prilagođene sadržaje, da prati evidenciju preferencija korisnika tako da procene popularne i korisne stranice, zbog statističkih razloga i marketinga. Korisnici mogu podesiti pretraživač da odbije fajlove, ali u tom slučaju korisnik ne može više imati pristup određenim stranicama ili uslugama.

Primenjen zakon

Ovaj sajt (isključujući sajtove trećih lica sa kojima postoje veze) je imovina TEAMNET. Pristupanjem ovom sajtu, korisnik prihvata ove uslove i bilo kakav spor o tome upravljen je i tumačen u skladu sa zakonima Rumunije, a korisnik je prihvata da podlegne isključivoj nadležnosti nadležnog suda u Bukureštu, Rumuniji. Ovaj sajt se može pristupiti sa bilo kog mesta iz Rumunije i inostranstva.

TEAMNET ne pruža nikakvu garanciju da informacije koje se nalaze na ovom sajtu podležu zakonima (uključujući i one intelektualne svojine) drugih zemalja van Rumunije. Ukoliko korisnik pristupi sajtu iz inostranstva (van Rumunije), on to vrši na sopstveni rizik i jedino je on odgovoran za pridržavanje zakona teritorije na kojoj se nalazi.

PODACI ZA KONTAKT

S.C. Teamnet International S.A., sa sedištem u Ploešti, ulica Elena Doamna br. 44, Okrug Prahova,
FISKALNI BROJ: RO13904073

Ako se ne slažete sa ovim uslovima i terminima, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt i da ga odmah napustite.