Značajni projekti

WIMS –Sistem upravljanja vodama Icon WIMS Sistem upravljanja vodama

Životna sredina
Nacionalna uprava „Rumunske vode“

Obezbeđujemo integrisani pristup upravljanju vodama na nacionalnom nivou.

Upravljamo sa više od 200.000 katastarskih objekata i podataka koji se odnose na njih. Zahvaljujući implementiranim tehnologijama, uspeli smo da obezbedimo neophodne instrumente za efikasno upravljanje vodama i da poboljšamo komunikaciju i širenje  informacija u okviru nacionalne uprave „Rumunske vode”.

 • Realizacija integrisanog sistema upravljanja vodama;
 • Konsalting u upravljanju projektima;
 • Održavanje i podrška.
 • Korisna informaciona platforma u oblasti upravljanja vodama;
 • Elektronsko skladištenje svih značajnih dokumenata i brzo traženje među njima radi identifikovanja neophodnih informacija;
 • Ažuriranje u realnom vremenu GIS podataka u georeferentnoj bazi podataka;
 • Otvorena modularna arhitektura koja omogućava interoperabilnost sa drugim sličnim aplikacijama.

Efikasnost aktivnosti nacionalne uprave „Rumunske Vode“ kroz poboljšanje integrisanog pristupa upravljanju vodama:

 • Konsolidacija poslovnih procesa i proizvedenih podataka u jedan jedini instrument vizualizacije;
 • Stvaranje preduslova za transformisanje i razvoj organizacionih procesa;
 • Postavljanje na mapu više od 200.000 katastarskih objekata;
 • Stavljanje na raspolaganje, u realnom vremenu, prostornih podataka u intuitivni veb interfejs.

Softver

 • Microsoft Windows;
 • Microsoft System Center;
 • Microsoft SQL Server;
 • Microsoft IIS (.NET);
 • Microsoft Sharepoint.

Integrisanje sistema

 • Microsoft SQL Server Reporting Services;
 • Microsoft SQL Server Integration Services;
 • Microsoft SQL Server Analysis Services;
 • ESRI ArcGIS Desktop;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • Vektorska mapa Rumunije 1:10000;
 • Kreiranje webGIS i mobileGIS aplikacija;
 • Microsoft Biztalk Server.

Rešenje ključ u ruke

 • .NET Framework;
 • ASP.NET WebForms;
 • C#;
 • HTML;
 • JavaScript;
 • CSS;
 • AJAX.