Cercetare și dezvoltare

HeERO2 Icon HeERO2

HeEro2 este un proiect prin care s-au pregătit și coordonat programele pilot anterioare implementării serviciului pan-european eCall, bazat pe numărul de apel de urgență 112. Acesta are ca obiective cheie extinderea programului în noile state membre sau țările asociate și demonstrarea scalabilității soluției HeERO, dar și lărgirea acceptanței serviciului eCall.

Timp de trei ani (ianuarie 2011 – decembrie 2013), cele nouă state europene care formează consorțiul HeERO 1 (Croația, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, România și Suedia) au înființat recent un sistem interoperabil și armonizat de apeluri de urgență la bordul vehiculelor.

HeERO 2 – început în 1 ianuarie 2013. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. Șase noi țări (Belgia, Bulgaria, Danemarca, Luxemburg, Spania și Turcia) s-au alăturat în celelalte 9 situri pilot ale HeERO 1.

Website-ul proiectului: www.heero-pilot.eu

Cele mai importante avantaje aduse de proiect societății:

 • eCall pilot pan-european va fi constituit dintr-un set de recomandări tehnice și non-tehnice, dar și exemple de cele mai bune practici;
 • statele membre implicate în implementarea  pe termen lung, dincolo de faza pilot;
 • rezultatele vor putea fi utilizate de  statele non-membre în adoptarea serviciului, într-o etapă ulterioară.

 

Pornind de la obiectivul general “Extinderea HeERO în noile state membre sau țările asociate pentru a demonstra scalabilitatea soluției HeERO și creșterea acceptanței serviciului eCall”, HeERO2 are trei obiective secundare intregrate în agenda R&D a acestui program:

 • Pregătirea infrastructurii necesare pentru obținerea interoperabilității serviciului ”eCall” la nivel european;
 • Stimularea investițiilor din statele membre în infrastructura PSAP și interoperabilitatea serviciului în cadrul planurilor de perspectivă (sfârșitul lui 2014)
 • Încurajarea adoptării la scară largă, în mai multe state membre.
 • ITS Belgia
 • Asociația bulgară a sistemelor de transport inteligent (ITS Bulgaria)
 • Autoritatea Daneză de Transport
 • HITEC Luxembourg
 • DGT (Dirección General de Tráfico) Spania
 • Ministrul de Interne (MOITR) Turcia