Araştırma ve Geliştirme

HeERO2 Icon HeERO2

HeEro2, 112 numaralı acil servise dayalı Pan-Avrupa e-Çağrı hizmeti uygulanmadan önce hazırlıklı ve koordineli pilot programların bulunduğu bir projedir. Projenin temel amacı HeERO programının en yeni üyelere veya bağlı ülkelere yayılması, HeERO çözümünün ölçeklenebilirliğinin kanıtlanması ve e-Çağrı hizmetinin yaygınlığının arttırılmasıdır.

Üç yıldır (Ocak 2011 ile Aralık 2013 tarihleri arasında) HeERO 1 Konsorsiyumu’na üye dokuz Avrupa devleti (Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Romanya ve İsveç) yakın geçmişte birlikte çalışabilir ve uyumlu hale getirilmiş bir araç içi acil çağrı sistemi geliştirmiştir.

1 Ocak 2013 tarihinde kullanıma sunulan HeERO 2 projesi ise 2 yıllık bir zaman diliminde geliştirilmiştir. Altı yeni ülke (Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Lüksemburg, İspanya ve Türkiye) daha diğer HeERO 1 pilot bölgelerine katılmıştır.

Proje Ayrıntılarının Yer Aldığı İnternet Sitesiwww.heero-pilot.eu

Projenin içerdiği en önemli avantajlar aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Pan-Avrupa e-Çağrı Pilot Uygulaması teknik ve teknik olmayan öneriler ile en iyi uygulama örneklerinden oluşacaktır;
 • Pilot uygulamanın ardından üye devletler uzun vadede sürece dahil olmuşlardır;
 • Elde edilen sonuçlar, ileride ilgili hizmetin uygulanması için üye olmayan bir devlet tarafından da kullanılabilmektedir.

“HeERO programının en yeni üyelere veya bağlı ülkelere yayılması, HeERO çözümünün ölçeklenebilirliğinin kanıtlanması ve e-Çağrı hizmetinin yaygınlığının arttırılması” genel hedefinden hareketle HeERO2 projesi, söz konusu programın AR&G gündemine entegre edilen üç ikincil hedefe daha sahiptir:

 • Avrupa düzeyinde “e-Çağrı” hizmetinin birlikte çalışabilirliği için gereken altyapının hazırlanması;
 • Üye Devletlerin perspektif planları (2014 yılı sonu) kapsamında PSAP altyapısına ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliğine yatırım yapmaya teşvik edilmesi;
 • Projenin mümkün olduğunca çok sayıda Üye Devlet tarafından  büyük ölçekte benimsenmesinin sağlanması.
 • Belçika Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Bulgaristan Akıllı Ulaşım Sistemleri Kuruluşu (ITS Bulgaristan)
 • Danimarka Ulaşım Dairesi
 • HITEC Lüksemburg
 • DGT (Dirección General de Tráfico)  İspanya
 • Türkiye İçişleri Bakanlığı (MOITR)