Proizvodi

produse

ARMONIA®sanita Icon ARMONIA®sanita

Zdravstvo

ARMONIA@sanita je platforma za upravljanje zdravstvenim uslugama koje se pružaju pacijentima u bolnicama i medicinskim centrima.

Uz pomoć ARMONIA®sanita smanjujemo vreme čekanja pacijenata za testove, pretrage i konsultacije, povećavamo kvalitet medicinskih usluga po zapadnim standardima i olakšavamo složena izveštavanja specifična za provajdere zdravstvenih usluga.

Proizvodi namenjeni izuzetnosti u medicinskim uslugama

Nudimo module koji integralno pokrivaju sve radne procese u bolnicama i privatnim klinikama: zakazivanje pacijenata, smeštanje u bolnicu, laboratorija, apoteka,upravljanje operacionim blokom, ambulantom, DRG, klinikom, terapijom itd. Uz pomoć ARMONIA®sanita, medicinsko osoblje sarađuje u cilju oporavka pacijenta, a elektronska razmena medicinskih informacija između zdravstvenih jedinica i odeljenja postaje rutina.

Saradnja za dobrobit pacijenata

Omogućavamo brze i informisane intervencije u bolnicama,integrisanjem svih vrsta podataka o pacijentu u jednu jedinu aplikaciju. Centralizujemo i obezbeđujemo pristup beleškama lekara, slikama, uputima za hemoterapiju,laboratorijskim testovima i ostalim vrstama podataka, tako da svi koji učestvuju u medicinskoj usluzi imaju jasnu i kompletnu predstavu o zdravstvenom stanju pacijenta.

Informisaniji zdravstveni sistem

Imamo fleksibilan sistem izveštavanja preko kojeg pojednostavljujemo izveštavanje u DRG i SIUI provajdera medicinskih usluga, ali i dobijanje menadžerskih p kazatelja o korišćenju i kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga. Pošto postoji niz modula usmerenih ka dobrobiti pacijenta, pružamo pacijentima i kompleksne analize.

ARMONIA® u klaud varijanti (Cloud )– Alternativa minimalnim infrastrukturnim troškovima
Nudimo varijantu licenciranja kojom eliminišemo troškove servera i opremanja stanica posebnim licencama, koji mogu dostići čak 70% od cene rešenja.

Podatke čuvamo u Data Centru pod kripto zaštitom gde se informacije o pacijentima čuvaju pod najvišim standardom fizičkog i elektronskog obezbeđenja.

Aplikacije iz niza ARMONIA@sanitauspešno se koriste u višeod 300 privatnih bolnica, 250 državnih bolnica, preko 280 laboratorija i 500 operacionih sala u Italiji.

ARMONIA®sanita sistem je implementiran u Rumuniji u više bolnica, među kojima su Hitna pomoć okruga Ploešti, Opštinska bolnica Radauti, Klinički centar za hitne slučajeve za decu “Grigore Alekandrescu”, Pedijatrijska bolnica Ploešti, Gradska bolnica Baicoi, Bolnica za oporavak pacijenata Bradet, Klinički centar za hitne slučajeve Cela itd.