Proizvodi

produse

ARMONIA®sanita Icon ARMONIA®sanita

Zdravstvena skrb

Armonia@sanita je platforma za upravljanje zdravstvenim uslugama za pacijente u bolnicama i zdravstvenim centrima.

Uporabom platforme ARMONIA®sanita, smanjujemo vrijeme čekanja pacijenata na testove, pretrage i konzultacije, povećavamo kvalitetu medicinskih zdravstvenih usluga prema zapadnim standardima i olakšavamo kompleksna izvješća specifična za pružatelje zdravstvenih usluga.

 

Proizvodi napravljeni za izvrsnost u medicinskim uslugama.

Nudimo module koji u potpunosti pokrivaju cijeli proces rada u bolnicama i privatnim klinikama: naručivanje pacijenata, hospitalizacija, laboratorij, ljekarna, upravljanje operativnim jedinicama, ambulantno liječenje, DRG, klinike, terapije, itd. Pomoću ARMONIA®sanita platforme, medicinsko osoblje surađuje u svrhu oporavka pacijenata, a elektronička razmjena medicinskih podataka između bolničkih odjela i klinika postaje dio dnevne rutine.

Suradnja za dobrobit pacijenata

Uspješni smo u izvršavanju brzih i informiranih intervencija pomoću integracijom svih vrsta podataka o pacijentima u jednoj aplikaciji. Centraliziramo i nudimo pristup bilješkama liječnika, slikama, preporukama za kemoterapiju, laboratorijskim testovima i drugim vrstama podataka, tako da svi koji sudjeluju u uslugama zdravstvene skrbi imaju jasnu i potpunu perspektivu o zdravstvenom stanju pacijenta.

Bolje informiran zdravstveni sustav

Imamo fleksibilan sustav izvještavanja kroz koji pružateljima usluga zdravstvene skrbi olakšavamo izvještavanje o DRG-u i SIUI-ju i istodobno dobivamo indikatore upravljanja za kvalitetu i uporabu ponuđenih medicinskih usluga. Budući da je to paket modula orijentiran na dobrobit pacijenata, također nudimo kompleksne analize za pacijente.

ARMONIA® u oblaku – Alternativna infrastruktura s minimalnim troškovima

Nudimo inačicu licenciranja kroz koju eliminiramo troškove poslužitelja i pružanja postaja sa specifičnim licencama koji mogu povećati cijenu rješenja i do 70%.

Podaci se čuvaju u osiguranom podatkovnom centru gdje su informacije o pacijentima pohranjene u skladu s najvišim fizičkim i elektroničkim sigurnosnim standardima.

Aplikacije u usluzi Armonia@sanita uspješno se koriste u više od 300 privatnih bolnica, 250 javnih bolnica, više od 280 laboratorija i 500 operacijskih dvorana u Italiji.

Sustav ARMONIA®sanita je implementiran u nekoliko bolnica u Rumunjskoj, uključujući i županijsku bolnicu za hitne slučajeve Ploieşti, općinsku bolnicu Rădăuți, kliničku hitnu bolnicu za djecu “Grigore Alexandrescu”, pedijatrijska bolnica Ploieşti, gradska bolnica Băicoi, bolnica za oporavak Brădet, klinička bolnica za hitne slučajeve Bukurešt, itd.