Stručnjaci za interoperabilnost

experts

Specialisti InteroperabilitateUz njihovu pomoć razvijamo zdravstvene informacione sisteme, u skladu sa standardima o razmeni informacija u oblasti zdravlja. Stoga e-Zdravlje (eHealth) rešenja postaju interoperabilna, a razmena informacija između provajdera zdravstvenih usluga se lakše postiže.

U okviru Teamnet Dedalus, rade stručnjaci za interoperabilnost specifičnu sanitarnoj tehnologiji. Ovaj tim doprinosi razvoju i implementaciji ARMONIA®sanita u bolnicama u Rumuniji. Informacioni sistem sastoji se od interoperabilnih modula namenjenih da podrže efikasnu komunikaciju i saradnju u bolnici, kao i integrisani menadžment svih zdravstvenih usluga u bolnici: kliničke, laboratorijske ili hitne slučajeve.

Stručnost stručnjaka u ovoj oblasti podržana je sertifikatima HL7, međunarodne asocijacije koja reguliše razmenu podataka u zdravstvenoj oblasti . Stečeno znanje pruža timu neophodne instrumente za razvoj otvorenog informacionog sistema koji se lako integriše sa postojećim rešenjima u bolnicama, i povezuje sa nacionalnim zdravstvenim sistemima (SIUI, elektronski recept, elektronski fajl).

Veštine stručnjaka u interoperabilnosti obezbeđuju nam preporuke u kompleksnim projektima integracije radnih procesa između više provajdera zdravstvenih usluga, kao i u procesu razmene informacija u realnom vremenu između njih. Podržavamo prelaz na kolaborativni zdravstveni sistem , orijentisan ka integrisanom pristupu svakom pacijentu.