Proizvodi

produse

Registar zaposlenih Icon Registar zaposlenih

Javna bezbednost

Registar zaposlenih je instrument kojim organi vlasti kontrolišu i upravljaju odnosom sa poslodavcima i zaposlenima, na nacionalnom nivou.

Obezbeđujemo upravljanje informacijama o zaposlenima, poslodavcima, ugovorima o radu za građane i imigrante, shodno zakonodavstvu i propisima na snazi i integrisanje sa drugim nacionalnim sistemima. Organima vlasti stavljamo na raspolaganje instrument za smanjenje korupcije u oblasti, za centralizovanu kontrolu, izveštaje i statistike o radnoj snazi na nacionalnom nivou.

Centralizovano upravljanje radnom snagom

Povezujemo sve aktere uključene u upravljanje radnom snagom: od organa vlasti do zaposlenih, poslodavaca, inspektora itd. U tom smislu nudimo aplikaciju za upravljanje radnom snagom, portal za izveštavanje, aplikaciju za inspekciju rada i analize, izveštaje i statistike na nacionalnom nivou.

Kontrola rasta performansnih pokazatelja

Implementacijom registra, smanjuje se broj ugovora o radu na crno i utaja poreza. Poboljšavaju se, takođe, pokazatelji bezbednosti na radu i povećava se tačnost izveštavanja o ugovorima o radu. Organi vlasti sada imaju instrument za analizu podataka i suzbijanje pronevera, koji komunicira sa nacionalnim sistemima kao što je sistem evidencije stanovništva i centralizuje sve ugovore o radu na nacionalnom nivou. 

Rad online i mobilnost

Obezbeđujemo dostupnost i unošenje u elektronski registar sa bilo koje lokacije, uključujući varijante dekonekcije od centralnog servera, u odsustvu konekcije na Internetu. Inspektorima nudimo intuitivne mobilne aplikacije za povećanje efikasnosti i radne brzine.

U razvijanju ovog proizvoda korišćene su aplikacije:

  • NetFramework 3.5;
  • baza podataka Sql 2005 Standard Edition;
  • operativni sistem servera Windows Server 2003 Enterprise.

Za statističke izveštaje korišćeni su Microsoft Reporting Services.

ITM

Teritorijalni Inspektorat rada grada Bukurešt