Ürünler

produse

ARMONIA®sanita Icon ARMONIA®sanita

Sağlık

Armonia@sanita, hastane ve sağlık merkezindeki hastalara yönelik bir sağlık hizmeti yönetimi platformudur.

ARMONIA®sanita platformunun kullanılması sayesinde hastaların test, inceleme ve danışmanlık için bekleme süreleri azaltılabilmekte, sağlık hizmetlerinin kalitesi batı standartlarına yükseltilebilmekte ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına özgü karmaşık raporlama süreçleri kolaylaştırılabilmektedir.

Kusursuz Sağlık Hizmetleri için tasarlanan ürünler

Hastane ve özel kliniklerde hasta randevuları, hastaneye yatırma, laboratuar, eczacılık, ameliyathane yönetimi, ayakta tedavi, teşhis ilişkili gruplar (DRG), klinik, tedavi vb. tüm iş akışlarını içeren modülleri kullanımınıza sunuyoruz. ARMONIA®sanita platformu ile sağlık personelleri hastaların iyileşmesi için işbirliği kurabilmekte ve hasta odaları ile departmanlar arasındaki elektronik sağlık verisi alışverişi günlük işleyişin bir parçası haline gelmektedir.

Hastaların sağlığı için işbirliği

Her türlü hasta verilerini tek bir uygulamaya entegre ederek hastanelerde hızlı ve bilinçli müdahaleler yapılmasına olanak tanıyoruz. Öte yandan sağlık hizmeti süreçlerinde yer alan ilgili tüm personellerin hastanın sağlık durumu hakkında net ve kapsamlı bir fikir edinebilmeleri için doktor açıklamaları, görüntüler, kemoterapiye sevk, laboratuar testleri ve diğer verileri tek bir merkezde toplamakta ve söz konusu verilere erişime izin vermekteyiz.

Daha bilinçli bir sağlık sistemi

Sağlık hizmeti sağlayıcılarının kalite ve sunulan hizmetten faydalanılmasına ilişkin yönetim göstergelerine ulaşmalarının yanı sıra teşhis ilişkili gruplar ve EBŞ (Entegre Bilişim Sistemi) platformunda rapor hazırlamalarına olanak tanıyan esnek bir raporlama sistemimiz bulunmaktadır. Söz konusu sistem hastaların sağlığına odaklanan bir modül seti olduğundan, hastalar için aynı zamanda karmaşık analizlerin yapılması da mümkündür.

Cloud uygulamasında ARMONIA® – Minimum maliyetler ile alternatif altyapı

Sunucu maliyetleri ile çözüm fiyatının %70’ine kadar ulaşabilen istasyon ekipmanlarına yönelik özel lisansların masraflarını düşüren bir lisanslama versiyonu sunmaktayız.

Bu bağlamda ilgili veriler tarafımızca hastalara ilişkin bilgilerin en yüksek fiziksel ve elektronik güvenlik standartları doğrultusunda depolandığı güvenli bir Veri Merkezinde muhafaza edilmektedir.

Armonia@sanita uygulamaları, İtalya’da sayısı 300’ü aşkın özel hastanede, 250 devlet hastanesinde, 280’den fazla laboratuarda ve 500 ameliyathanede kullanılmaktadır.

ARMONIA®sanita sistemi Romanya’da Ploiesti Acil Durum Hastanesi, Radauti Hastanesi, ”Grigore Alexandrescu” Çocuk Acil Hastanesi, Ploiesti Pediatri Hastanesi, Baicoi Hastanesi, Bradet Hastanesi ve Bükreş Acil Hastanesi gibi birçok hastanede kurulmuştur ve kullanılmaktadır.