Proizvodi

produse

Integrisani proizvod životne sredine Icon Integrisani proizvod životne sredine

Životna sredina

Integrisani proizvod životne sredine upravlja svim informacijama o životnoj sredini, doprinoseći tako njenom očuvanju.

Od kontrole zagađenja i klimatskih promena, do upravljanja otpadom ili zaštite tla, ovaj proizvod obezbeđuje relevantno i precizno praćenje svih oblasti životne sredine.

Standardizovani i centralizovani podaci o integrisanom proizvodu životne sredine olakšavaju donošenje odluka u pogledu zaštite životne sredine. Takođe, posredstvom portala, omogućen je pristup pojedincima ili institucijama informacijama o kvalitetu životne sredine.

Jedinstvena baza podataka

Omogućavamo unifikaciju svih baza podataka na nacionalnom nivou. Tako, klijenti imaju koristi od sveobuhvatne procene faktora životne sredine.

Efikasnost delatnosti javnih funkcionera

Ostvarujemo elektronske platforme za skladištenje i traženje svih relevantnih dokumenata i generišemo izveštaje ka međunarodnim agencijama. Tako olakšavamo rad korisnika sistema.

Obrada i analiza informacija o životnoj sredini

Upravljamo podacima o oblastima životne sredine na najkoherentniji način.

Efikasno upravljanje budžetskim resursima

Pomažemo klijente da efikasno upravljaju budžetima delujući kao ERP rešenje.

Elektronske javne usluge

Posredstvom spoljneg portala, obezbeđujemo širokoj javnosti pristup informacijama o aktivnostima životne sredine. Takođe, privredni subjekti mogu da registruju svoje zahteve ili ispune obavezu izveštavanja posredstvom dostupnih usluga na portalu.

Upravljanje faktorima životne sredine uz pomoć specifičnih geografskih podataka

Geografski podaci obezbeđeni posredstvom podsistema GIS pomažu kljentima kod dobijanja relevantnih informacija ( mape, usluge geoprocessing-a) i signaliziranja problema.

U gradnji integrisanog proizvoda životne sredine, koristili smo tehnologije kao što su:

 • Microsoft Windows Server 2008R2;
 • Windows 7;
 • AIX;
 • Microsoft Exchange Server;
 • Microsoft System Center Operations Manager;
 • Microsoft System Center Configuration Manager;
 • Microsoft Office;
 • Microsoft Lync;
 • SAP Netweaver;
 • Oracle Database 11g with Real Application Cluster;
 • Apache Tomcat;
 • Microsoft Internet Information Services;
 • Microsoft .NET Framework;
 • Java;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • ELO Document Management Server.

Arhitektura proizvoda

GIS podsistemi i Data Ware House su dve komponente koje vrše agregiranje podatata iz više oblasti i prikazuju ih zajedno. Data Ware House omogućava elaboriranje situacija (izveštaji cross domain), dok GIS omogućava brzu vizualizaciju geo – referentnih informacija i identifikaciju eventualnih problema (informacije koje se odnose na otpad, zaštićena prirodna područja, itd.).

Interoperabilnost. Za preuzimanje podataka iz spoljnjeg portala u unutrašnji portal  koristimo rešenje middle ware tipa EAI.

Dostupnost i izvodljivost. Proizvod životne sredine pretpostavlja korišćenje servera koji obezbeđuju performansu. Sve kritične komponente sistema su konfigurisane tako da obezbede visoku dostupnost. Aplikacije životne sredine i sistemi koji isporučuju osnovnu infrastrukturu (Domain Controller, Mail, Lync, Document Management, GIS itd.) koriste konfigurisane HA servere koji obezbeđuju gotovo kontinuirano funkcionisanje.