Pazarlama ve iletişim uzmanları

experts

Specialisti marketing si comunicarePazarlama ve iletişim uzmanları iletişim malzemeleri yaratır ve tanıtım kampanyalarını Teamnet tarafından geliştirilen ürünler ve projeler için uygular. Bununla birlikte, uzman ekibimiz etkinlikleri gerçekleştirmek ve kampanyaları birleştirmede de uzmandır.

Grubumuzda, pazarlama ve iletişimde bir uzmanlar ekibi bulunmaktadır. Her şeyden önce, kurumsal imajımızla ve tam olarak projelerimizle ve ürünlerimizle ilgili görevlidirler.

Geniş kapsamlı faaliyetleri kapsayan farklı uzmanlıklara sahiptirler: strateji, araştırma, uygulama, bileşen analizleri ve araç sınıflandırma, marka ve ürün yönetimi, organizasyon ve etkinlik yapılması, içerik geliştirme ve web tasarımı.

Ekibin faaliyet portföyü ayrıca Teamnet proje ve ürünlerini hem yerel hem de bölgesel pazarda tanıtım faaliyetleriyle ilgili proje geliştirmeyi içermektedir.
Ekip uzmanlığı bilişim alanında ve bunun yanında diğer alanlarda 10 yılı aşan deneyim yoluyla sunulmaktadır. Ayrıca, şirket tarafından desteklenen devam eden gelişim planını takiben, mesleki becerilerini devamlı olarak geliştirmekte ve sürekli olarak alandaki referans eğitimlere ve konferanslara katılmaktadırlar.

Projeler: En karmaşık ekip projesi tüm Teamnet Grubunun yeniden markalaştırılması projesidir. Aralık 2013’te faaliyet ve geniş kapsamlı projelerimiz üzerinden bölgedeki ülkelerin değişimine katkıda bulunan iş stratejisiyle aynı doğrultuda tanımlanan yeni bir markanın duyurusunu yaptık. Yeniden markalaşma süreci 2012 yılında başladı ve uygulama dönemleri başlangıcından itibaren 5 yılı geçmektedir. Proje boyunca pazarlama ve iletişim ekibi ilgili faaliyetlerin uygulanması ve ilgili iletişim kampanyalarının harici olarak ve şirket içinde elde edilmesiyle yetkilidir.