Șartlar ve Koșullar

generica

BU WEB SİTESİNİN ZİYARET EDİLMESİ, KULLANICILARIN AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARI OKUDU VE KABUL ETTI ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Bundan böyle “site” olarak anılan http://www.teamnet.ro/ sitesi (belirtilen üçüncü şahıs web siteleri hariç), Ticaret Sicilde J29/461/2001 numarayla kayıtlı olan, vergi numarası RO 13904073 olan, Ploiești, Elena Doamna Sok. no. 44, Prahova Ili, adresinde mukim, sosyal sermayesi 1.081.610 ley olan (ve bundan böyle „TEAMNET” olarak anılan) SC Teamnet International SA’ya aittir.

Sitenin Amacı

Sitenin amacı, Ticaret Sicilde J29/461/2001 numarayla kayıtlı olan, vergi numarası RO 13904073 olan, Ploiești, Elena Doamna Sok. no. 44, Prahova Ili adresinde mukim SC Teamnet International SA tarafından sunulan hizmetler ve ürünler hakkında kullanıcılara doğru ve güncelleştirilmiş bilgi sunmaktır.

Site, Teamnet ile müşterileri arasındaki ilişkileri geliştirmek, Teamnet ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve Teamnet ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Teamnet, kendi hizmet ve ürünleri hakkında güncel bilgi vermek ve site içeriğini güncellemek için çaba göstermektedir.
Ancak Teamnet, herhangi bir zamanda sitede sunulan bilgilerin güncelliğini garanti etmez.

Ayrıca Teamnet, sitenin bazı hataları olmayacağını garanti etmez, ancak kullanıcılar için doğru bilgi sağlamak ve bu hataları en kısa zamanda düzeltmek için elinden geldiğini yapacaktır.

TEAMNET, Site aracılığıyla sağlanan bilgilere dayanarak alınan kararlar nedeniyle kullanıcılar tarafından uğrandığı herhangi bir zarar için sorumlu değildir.

Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, bu siteyi ve hizmetleri, yasalara, bu hüküm ve koşullara uygun olarak ve sadece yasal amaçlar için kullanacağını kabul ve garanti etmektedir. Örneğin kullanıcı, şunları yapmayacaktır:

  • Bu siteyi reşit olmayan kişilere zarar getirecek bir şelilde kullanmayacaktır;
  • Telif hakları ve fikri mülkiyete ilişkin yasayı ve gizliliği ihlal eden, pornografik, müstehcen, ırkçı, tehditkar, saldırgan, iftira ya da kanunsuz bir içerik kabul etmeyecek, erişimeyecek ve iletmeyecek;
  • Teamnet bilgi sistemine ve/ veya diğer kullanıcılara herhangi bir şekilde zarar getiren veya getirebilen bilgi veya elektronik içerik iletmeyecek, virüsler dahil;
  • Aşırı trafik talepleri yapmayacak, zincir mektuplar, junk mail veya istemeyen yazışma, özetler, yarışmalar, piramit şemaları ve istenmeyen veya izinsiz reklamlar teslim etmeyecek ve iletmeyecek, diğer kullanıcıların bu siteyi veya internetteki diğer sitelerin kullanmasını engelleme veya TEAMNET ya da üçüncü şahıslara imaj zararı getirme amacıyla yapılan davranışlardan kaçınacak;
  • Yayımlanan konuşma ve mesajlarda kendi veya bir üçüncü şahsa ait kimlik bilgilerini veya diğer hassas bilgileri ifşa etmeyecek.Bu siteyi kullanarak kullanıcı, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere şart ve koşulların ihlalinden kaynaklanarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, masraf, hasar ve masraflar için Teamnet’i sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlaması

Kullanıcı, sitenin kullanımı/ riskin tamamen kendisine ait olduğunu, tüm Teamnet hizmetlerinin, içeriklerin ve web sitelerinin açık veya zımni, hiçbir tür teminat veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlandığını kabul eder. Bunlarla kısıtlanmamak üzere:

  • Teamnet hizmetlerinin kesintisiz olmasıyla ilgili herhangi bir garanti
  • Bilgi, hizmet ve içeriklerle ilgili kullanılabilirlik, güvenilirlik, eksiksizlik veya doğruluk
  • Belli bir amaçla ünvan, pazarlama ya da uygunluk.

Bu yükümlülüklerden vazgeçmek, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletme veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası v.s. doğabilecek zararlar için geçerlidir.

Teamnet, doğrudan, dolaylı yoldan, sonuç olarak veya siteyi kullanma olasılığı ile ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Kullanıcı, Teamnet telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak kullanıcı ve telefon ve/ veya internet sağlayıcısı tarafından tahsil edilebilir olanlar da dahil olmak üzere tüm masrafları ve herhangi bir ek masrafı karşılamakla yükümlüdür.
Teamnet önceden haber vermeksizin bu şart ve koşulları değiştirebilir.

Bu tür değişiklikler sitede yayınlanarak ilan edilecektir.

Kullanıcıların değişikliklerin yayınlanmasından sonra siteyi kullanmaya devam ettiğinde, bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır.
Site, söz konusu sitelerde belirtildiği şekilde özel kullanım politikaları uygulanacak diğer sitelere bağlantılar veya referanslar içerebilir. Bu durumda Teamnet sorumlu değildir ve bunların içeriğinden ya da herhangi bir bağlantı için herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Sitede bağlantıların dahil edilmesi, sadece kullanıcıya yardımcı olmak için yapılıp Teamnet tarafından bu siteler üzerinde veya bu sitelerin aracılığıyla ya da ağlarda mevcut malzemenin desteklenmesi gerekti veya operatörleri ile herhangi bir ilişki onaylandı anlamına gelmez.

Kullanıcı, bu sitelere erişir ve ürün ve hizmetleri sadece kendi riski altında kullanır.

Fikri ve Endüstriyel Mülkiyet

“Teamnet”, SC Teamnet International SA’ya ait bir markadır.

“Teamnet” Markasının Ticari amaçla kullanımı site kullanıcılarına kesinlikle yasaktır.

Özellikle „Teamnet” ticari markasının kullanıcılar tarafından herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen satılması, kopyalanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yeniden iletilmesi veya dağıtılması yasaktır.

Ayrıca kullanıcılar, sitenin içeriği ile ilgili tüm hak, ünvan ve şekli farketmeksizin her türlü haklar, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve onlarla ilişkili diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Teamnet ve/ veya lisans sahiplerine ait olup onların mülkiyetinde kalacaktır.

Kişisel Nitelikteki Veriler

Kullanıcılar, site aracılığıyla Teamnet’e özellikle kişisel nitelikteki verilere ilişkin bilgiler (isim, adres, e-posta, telefon numaraları gibi), Teamnet ürün ve/ veya hizmetlerin kullandığı veya kullanılması amaçlanan şekille ilgili bilgiler sağlayabilir, ancak hizmet ve/ veya ürünlerin kullanımı ile yakın bağlantılı olarak diğer bilgileri de içerebilir.

Bu site üzerindeki formlar (örneğin, “sipariş”, “iletişim”, “satış sonrası destek”, “teknik destek”) aracılığıyla siteye erişen ve kişisel niştelikteki veri veya bilgi veren herhangi bir kişi, kişisel nitelikteki verilerinin Teamnet tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmesi için açık ve net olarak rızasını vermektedir:
a) pazarlama (doğrudan pazarlama dahil) – ticari iletişim ve Teamnet ve tüm TEAMNET ortaklarının ürün ve hizmetlerinin tüm iletişim yollarıyla pazarlanması, insan müdahalesi (mektup, broşür ve diğer basılı malzemeler) gerektirmeyen otomatik çağrılar hariç;
b) bu sitedeki Teamnet hizmet veya ürünleri sağlamak üzere: kullanıcı, isteklerinin ve siparişlerin işlenmesi, faturalama, borçların kurtarılması, dilekçe ve şikayetlerin çözümlenmesi, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi/ tespit edilmesi;
c) Teamnet’e, Teamnet tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin ve müşterilerle ilişkilerinin iyileştirilmesine yardımcı olan bilgilerin stoklanması ve işlenmesi;
d) Teamnet tarafından üstlenilen ve yasaların izin verdiği fakat kullanıcı onayına tabi olmayan diğer faaliyetler.
Teamnet, Teamnet tarafından Temnet ürün veya hizmetleri için/ adına satmak için yetkilendirilmiş/ tayin edilmiş üçüncü şahıslara, yukarıdaki a-d fıkralarında belirtilen proseslere katılan kişilere ve yasalarca öngörülen diğer kişilere bu bilgileri ifşa etme hakkına sahiptir.

Siteye devamda da erişilmesi ve formların gönderilmesi, kullanıcıların yukarıda belirtilen amaçlar için kişisel nitelikteki verilerin işlenmesine izin verme anlamına gelmektedir.

Kullanıcı, kişisel nitelikteki verileri Teamnet’in tarafından yukarıda tarif edilen bir veya daha fazla amaçlarla işlenmesini istemiyorsa, kullanıcı, Teamnet’e şu adrese bir mektup gönderecektir: S.C. Teamnet International S.A.– Str. Elena Doamna, nr. 44, Ploiești, Prahova, România (Elena Doamna Sok. no. 44, Polieşti, Prahova, Romanya). Bu mektupta, kişisel nitelikteki verilerinin hangi amaçla kullanılmasını istemediğini belirtecektir.

Teamnet’e siteye erişim suretiyle kişisel nitelikteki veri sağlayan kullanıcılar, kişisel nitelikteki veriler ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 677/2001 sayılı Kanun kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklere sahiptirler: erişim hakkı, onlara müdahale etme hakkı, bireysel kararlara tabi tutulmama hakkı ve mahkeyeme başvurma hakkı.

Cookie’ler

Bir cookie, genellikle bir anonim benzersiz tanıtıcı içeren, bir web sitesinden bilgisayarınızın tarayıcısına gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir veri grubudur.

Teamnet, cookie dosyalarını aşağıdaki amaçlarla kullanır: kullanıcıya normal içeriği sağlamak, popüler ve faydalı sayfaları değerlendirmek için kullanıcıların tercihlerinin istatistik ve pazarlama nedeniyle kayıtlartını tutmak (takip etmek).

Kullanıcılar, cookie’leri reddetmek için tarayıcıyı yapılandırabilir, ancak böyle bir durumda kullanıcı, artık belirli sayfalara veya hizmetlere erişemeyebilir.

Tabi Olunan Yasa

Bu web sitesi Teamnet’e aittir (bağlantılar mevcut olan üçüncü şahısların siteleri hariç.

Bu web sitesine erişerek kullanıcı, bu şartların ve bu konuda herhangi bir anlaşmazlığın Romanya yasalarına tabi olduğunu ve buna uygun olarak yorumlanacağını kabul eder ve ayrıca kullanıcı, Bükreş Romanya’daki yetkili mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder. Bu siteye Romanya ve yurtdışından olmak üzere her yerden ulaşılabilir.

Teamnet, bu sitede yer alan bilgilerin yurtdışındaki diğer ülkelerin yasalarına (fikri mülkiyete ilişkin olanlar dahil) tabi olup olmamasıyla ilgili olarak herhangi bir güvence sağlamaz.

Kullanıcı siteye Romanya dışından eriştiği taktirde, bunu kendi riski altında yapar ve bulunduğu ülkenin yerel kanunlarına uymakla sorumludur.

İLETİŞİM

S.C. Teamnet International S.A., Str. Elena Doamna, nr. 44, Ploiești, Prahova, România (Elena Doamna Sok. no. 44, Polieşti, Prahova, Romanya).
VERGİ KODU: RO13904073

Eğer bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmayın ve lütfen siteden çıkınız.