Avrupa Fonlarına Erişim
consultanta

Yedi yıldır Avrupa fonlarının projeleri için finansman elde etmek ve uygulamak doğrultusunda müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Avrupa fonlarına erişim, sunulan gelişim fırsatları yanı sıra, finansman projelerinin uygulanmasında müşterilerimizin karşılaştıkları bazı sorunları da ortaya çıkarır. Doğru bir şekilde tespit edilmediği, hazırlanmadığı ve yönetilmediği taktirde bunlar gerçek bir tehdit halini alabilir. Bu projelerin uygulanma ve yönetme prosedürleri karmaşık olup, multidisipliner bilgi ve özellikle bir danışman için zaten bir “modus vivendi” haline gelmiş özel bit titizlik gerektirir.
m ve sağlık.

Avrupa fonları konusunda uzmanlaşmış danışman ekibimiz, profesyonellik, uzmanlık ve müşterilerle ilişkiler esnasında gösterdikleri kusursuz bir profesyonel davranış için tanınmaktadır. Ayrıca, kendisi, projenin başarısını garanti ederek onların gerçek ihtiyaçlarını uygun çözümler ile karşılar.Başarımızın garantisi, özellikle danışman ekibimizin, mali ve idari blokajları önlemek için uygun tedbirler geliştirme yeteneği ile sağlanmaktadır. Ancak, bizim en değerli avantajımız, müşteriye yakınlık ve sonuçların sürdürülebilirliği tarafından desteklenen tutumumuzdur.

Avrupa fonlarına erişimle ilgilenen müşterilerimize, komple bir paket sunuyoruz: deneyimimiz, uzmanlar ve ortaklarla işbirliği ağı ve uzman ekibimizin her bir üyesinin sahip olduğu bilgiler.

Projelerinin her gelişme aşamasında hep yanlarında bulunduğumuz için, şirketler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri bizimle birlikte uyguladıkları projelerin avantajlarından yararlanmaktadır.Özelikle aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlarına odaklıyız: çevre, kamu hizmetleri, hükümet ve ulaşım.

Her proje, bizim için eşsiz bir öğrenme deneyimidir. Böylece doğrulanan kavramların adım adım uygulanabildiğini anladık. Ulusal düzeydeki iş deneyimini Avrupa kimliği duygusu ile birleştirmeyi öğrendik ve böylece bölgenin potansiyelinin artmasında katkıda bulunmağı başarıyoruz.

AB fonları alımına yönelik modern ve yenilikçi teknikler, programlar ve danışmanlık projeleri ile başarılı bir piyasa girişi yaparak müşteri isteklerini karşılamaktayız.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler sayısız proje ve entegrasyon tecrübesine dayanmaktadır. Geliştirmenin her aşamasında müşterilerimize sürekli olarak destek sağlayarak kendilerini her aşamada biliçlendirmekteyiz.

Biz müşterilerimize sunduğumuz iş danışma hizmetler arasından şunları hatırlatmaktayız:

 • Müşteri ihtiyaçları için en önemli fon kaynaklarının belirlenmesi – müşteri projesi için tüm ihtiyaçları karşılayabilecek tüm fon kaynaklarının incelenmesini gerektirir;
 • Fon alımı için gerekli dizayn ve belge hazırlanması – piyasa araştırmaları, iş planları, finans analizleri, başvuru formları ve fazlası bu etapta müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır;
 • Finanse edilen projelerin yönetimleri hizmeti;
 • Hukuk ve finans danışmanlık hizmetleri;
 • Kamu satın alımları danışmanlık hizmetleri;
 • Organizasyonel gelişim ve insan kaynakları gelişimi hizmetleri;
 • Değişim yönetimi çözümleri;
 • Eğitim hizmetleri.
 • Anahtar Yetkinlikler

Kamu yönetimi için kurumsal gelişme ve yardım:

 • Yapı ve Bütünleşme Fonları altında finanse edilen projeler için başvuru formları ve proje yönetimi, finansal yönetim, raporlama ve destek;
 • Proje gelişimi / programlar / poliçeler / stratejiler;
 • Proje hazırlanması ve uygulanmasında kamu yönetimi çalışanları için direkt eğitim ve destek;
 • AB fon yönetimi ile sorumlu enstitüler için teknik destek projeleri

İş geliştirme danışmanlığı:

 • Yapı ve Bütünleşme Fonları altında veya diğer fon enstitüleri altında iş geliştirme projeleri hazırlığı;
 • Yapı ve Bütünleşme Fonları altında proje yönetim desteği (Sözleşme gereklilikleri ile bütünleşmeyi kesinleştirmek, finansal yönetim, hukuksal yönetim, kamu satın alımları desteği);
 • Organizasyonel geliştirme hizmetleri, insan kaynakları geliştirme;
 • Materyal geliştirme
 • Değişim yönetimi çözümleri;
 • Eğitim hizmetleri.

Avrupa Fonlarına adalı özel bir departman aracılığıyla Avrupa tarafından finanse edilen projelerle, zamanla kazandığımız deneyiminin sonucu olarak, Teamnet, aşağıdakiler gibi programlarla finanse edilen projeleri geliştirip uygulamıştır:

 • MITSU
 • Amitran
 • SEE 2009-2014 Mali Mekanizması;
 • Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013;
 • Sivil Toplum Katılımı için Özel Fon;
 • Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ulusal Planı 2007 – 2013;
 • Ulusal Planı Programları II – PNII;
 • Ulusal Kırsal Kalkınma Programı;
 • Operasyonel Teknik Destek Programı;
 • İdari Kapasite Geliştirme Operasyonel Programı;
 • Balıkçılık Operasyonel Programı;
 • Bölgesel Operasyonel Program;
 • Ekonomik Rekabet Artış Sektörel Operasyonel Programı;
 • Sektörel Operasyonel Çevre Programı;
 • Sektörel Operasyonel Ulaştırma Programı,
 • Operasyonel Programı- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi;
 • Ortak Operasyonel Programı – Karadeniz Havzası 2007-2013;
 • Uluslararası İşbirliği Programı- Güney Doğu Avrupa;
 • 6. Çerçeve Programı;
 • 7. Çerçeve Programı.

Avrupa fonlarından finanse edilen önemli danışmanlık proje örnekleri şunlardır:

 • İnovasyona dayalı rekabeti (Hizmet Kullanıcılarının Online Bağlantıların Büyümesi) arttırmak için bir Cloud Computing platformu geliştirme – Ekonomik Rekabet Artışı Sektörel Operasyonel Programından finanse edilen bir proje;
 • NFC teknolojisi ile yapılan micropayments işleme platformunun geliştirilmesi – Ekonomik Rekabet Artışı Sektörel Operasyonel Programı tarafından finanse edilen bir proje;
 • Malların izlenmesi için yenilikçi bir platformun geliştirilmesi – Ekonomik Rekabet Artışı Sektörel Operasyonel Programı tarafından finanse edilen bir proje;
 • eVIZA – vize sürecini kolaylaştırmak için elektronik portal – İdari kapasiteyi geliştirme- Operasyonel Programı tarafından finanse edilen bir proje;
 • Vatandaşlar için vergi mükellefleri ve kamu emeklilik sistemi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları (ORIZONT) sisteminin yararlananlarına adanmış online kamu hizmetleri- Ekonomik Rekabet Artışı Sektörel Operasyonel Programı tarafından finanse edilen bir proje.

Araştırma ve Geliştirme

Bizim, müşterilerle ilişkilerde yaklaşımımız her şeyden önce, organizasyonun spesifik faaliyetiyle ilgili hassas konularda anlayış göstermeğe dayanır. Biz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşı esneklik ve açıklık gösteriyor ve aynı zamanda uygulanan projeninin hakikaten değer ürettiğinden emin oluyoruz.

Ayrıca, herhangi bir projenin planlama faaliyetlerinin başlangıcında, yararlanan organizasyon içinde amaçlanan yararların elde edilmesine uygun bir bağlama ilişkin risklerin yönetimine ve müşterinin ihtiyaçlarına dayanarak bir plan düzenliyoruz ve somut bir eylem planı ile birlikte, bunların müşteriye iletildiğinden emin oluyoruz.

Biz, performansın, profesyonellik ve kararlılık olmadan elde edilemez olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, bize, giderek daha fazla rekabetçi ve daha iyi olmak için profesyonel düzeyimizi sürekli olarak aşmamış için fırsat verdikleri için müşterilerimize minnettarızdır.

AFT Design

Autonomus SRL

Dışişleri Bakanlığı

Devlet Emekli ve Sosyal Sigortalar Ulusal Sandığı