Yazılım ve entegrasyon uzmanları

experts

Specialisti software si integrareProgramcılar, analiz uzmanları, sistem mimarları ve teknik proje müdürleri çeşitli iş alanlarında son teknolojilere dayalı olarak gelişen teknolojik çözümleri yaratmada uzmanlığa sahiptirler.

Yazılım ve entegrasyon ekibi uzmanları kompleks bir sistemde çeşitli teknolojilerin entegrasyonunu içeren tüm büyük projelerin yaratılmasında önemli bir faktördürler.

Derin analizleri, dahili sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını takiben müşteri gereksinimlerine uygun çözümler bulmakla uğraşırlar. Nihai sonuçların beklentilerini karşıladığında emin olmak için, arkadaşlarımızı her bir aşamada müşterilerimizle birlikte çalışmaktadır, proje tamamlandıktan sonra ise bakım ve destek sağlamaktadırlar. Uzmanlarımızın yardımlarıyla mümkün olan yaratılan sistemin oluşturulması ve devamlı geliştirilmesi amacımızdır.

Yazılım ve entegrasyon uzmanları ekibi pek çok uzmanlığa sahiptirler, bizim işimiz açısından en çok destek sağlayanlar sistem mimarları, Net/Java/Mobil geliştirme, iş analizleri, veri tabanları ve web tasarımı faaliyetleridir. Faaliyetlerinde, entegre sistemleri kurarken ustaca kullandıkları pek çok teknolojiyi (yazılım, donanım, sistem entegrasyonu, komple sistem geliştirme) kullanmaktadırlar.

En yenilikçi çözümleri sağlamak için, ekibimiz daima yeni sertifikalar elde etmek ve know-how bilgileri kazanmak üzere yönlendirilir. Teamnet’de, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu ve iş analizlerinde 200’den fazla sertifikamız ve 100’den fazla kursumuz bulunmaktadır. Stratejik ortaklarımız olan IBM, Oracle ve Microsoft’tan elde edilmişlerdir.

Projeler: Bu uzmanların yardımıyla, Teamnet’ i bölgesel bir piyasa lideri yapacak geniş projeler geliştirmeyi amaçlamaktayız: Orizont, eViza, SNIV, eTerra, Revis, Entegre Acil Servis Sistemi, Felaket Senaryoları Yazılımı, SINCRON, APIA Entegre Sistemi, Çevresel Entegre Sistem, WIMS, SMSUMB.